Kontakt / contact     v     zurück /
           retour / indietro / atrás / back
D     ENGL
<<     >>

วิทยุไทยบิ๊ก เอฟเอ็ม 03 ครอบครัว: RadioFUCK เรียนรู้ใน 22 เดือน: "เขาไม่ต้องการที่" ("he does not want")

วิทยุและการโฆษณาชวนเชื่อกลุ่มมาเฟียไทยให้กรุงเทพฯไป ลงที่จงใจและมีการโฆษณาชวนเชื่อที่มีความซับซ้อนและการ เจ็บป่วยทางจิตของพวกเขา - ลำดับเหตุการณ์

Praya-Fluss in Bangkok, Sicht auf das
              Westufer - ab 2020 ist Bangkok unter 0m
แม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯดูให้คณะกรรมการตะวัน ตก - จากกรุงเทพฯ 2020 ที่อยู่ภายใต้การ 0m

สติปัญญา: 0

ที่นำเสนอโดย Michael Palomino (2014)

หุ้น / share:

FacebookThe situation with criminal Radio Big FM Family at the end of May 2014 after 22 months:

May 29, 2014: Also after 22 months criminal Radio Big FM Family is manipulating everywhere "he does not want" - spying even in Germany

Chronology of the events of 2012-2014

2012-2013: Thai-Radio: "Fuck" in the street
สถานการณ์ที่มี ความผิดทางอาญาที่ บิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2014 หลังจาก 22 เดือน:

29 พฤษภาคม 2014: นอกจากนี้หลังจาก 22 เดือนทางอาญาบิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวจัดการ กับทุกที่ "เขาไม่ต้องการที่" - สอดแนมแม้ในเยอรมนี

ลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2012-2014

2012-2013: ไทยวิทยุ "เพศสัมพันธ์" ในถนน
Criminal secret services did spy the private life of the pioneer historian and they were also spreading the spied data. With this the criminal Swiss spies (probably from secret service "P-27") were stating that persons saying "Fuck" in the bed should be considered as "animals" whereas this stimulating word is only provoking that sex will be better and not worse for sure.

First the people from the Thai Radio were spreading this English word of "Fuck" in the streets. But the word of "Fuck" in the street has nothing to do with love but is just meaning "shit" when it's said in the street. This are learning already all 3 years old children in English speaking countries, so Thailand was put into an age of 3 now. And the Thais and Thai radio "Big FM Family" were covering Thailand with shit just during a complete year. The same was made by drinking groups of taxi drivers, in Thai bars which were infiltrated by secret services etc.

During this time I could see many facts about the Thai society, for example these ones:
-- in Thailand any sexual education is missing and sexuality is limited to only two positions mostly
-- the people mostly don't even know what is a lubricant, and about 30% of the Thai women are living with a vagina inflammation and are not saying anything
-- Thai men are laughing about sexuality and are mostly only drinking alcohol, and taxi drivers, security members and police members are hardly working but are earning more money than many other Thais
-- poverty in the countryside in Thailand is deliberately organized so there will be many poor young women going to the prostitution business then so the prices for prostitution will remain low
-- police commanders are mostly also the owners of the Thai secret brothels where also child prostitution is offered (see the book by Louise Brown: Sex Slaves)
-- the population in the country side if often that poor and alcoholic that children are even sold to brothels where they have to work as a seller of flowers first and then with sex work "working" for their money and then the money is "taken" by the parents again and they will go on to be drunk with it
-- in Thailand not only men are boxing but also women: woman is boxing woman, mothers are boxing their children, mothers are boxing their men, bar owner ladies are boxing the bar ladies etc. Boxing is considered as a "normal" behavior and correspondingly there is a lovelessness in the Thai society because tenderness is principally hardly existing in Thailand but the question is always about money and nothing else
-- Thai men are boxing and fighting partly each other and some security members are even living without the upper row of teeth but they rather like to drink alcohol than to get new teeth.

And concerning Thai women there were the following facts:
-- many Thai ladies are ill and are not going to the doctor because they have no money for this
-- I bring many Thai ladies to the doctor or I even can heal them directly with blood group nutrition (so that a gastritis is not coming back for example etc.)
-- but some Thai ladies are even rejecting a healing (for example the healing of alcoholism by Baclofen or the healing of a strong rhinitis with snoring so strong like an elephant)
-- some Thai ladies don't want to finish with prostitution but they want to stay there and want to go on "working" as before
-- some Thai ladies just have the aim to "work" just 2 minutes and getting 1,000 Baht for this - just working in the prostitution - because the customer has to pay all other things like food and hotel room etc. and in this way the lady means to live well
-- one Thai lady is organizing a house for me but lets me alone there for 2 months, and a second time she is organizing to live together but then she lets me alone again during one week and at the end she kicks me out - in Thailand any nonsense is possible, country of coconuts...
-- some Thai ladies are living in a little room in a hotel and then the clients are just in the same hotel
-- some hotel owners become that kinky with their peeping activities that they are installing cameras in all corridors for controlling and peeping the hotel guests.

My indications that the word of "Fuck" is a good and animating positive word but in the street would mean "shit" is well respected in the Thai population, but the propaganda radio and the mafia groups are not accepting anything because it seems that they have the aim to present the pioneer historian as an "animal". The behavior of the criminal Thai propaganda radio and of the mafia groups does not change either when I install a web site about this word.บริการลับ ทางอาญา ได้ สอดแนมชีวิตส่วนตัว ของนักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกและพวกเขาก็ ยังมี การแพร่กระจาย ข้อมูล สอดแนม กับสายลับ ชาวสวิส ทางอาญา ( อาจจะมาจาก ความลับ ให้บริการ "P -27 ") ถูก ระบุว่า บุคคลที่ พูดว่า " Fuck " ในเตียงควรจะถือเป็น " สัตว์ " ในขณะที่ คำ กระตุ้น นี้ เป็นเพียงการ กระตุ้น ทางเพศ ที่ จะดีขึ้น และไม่ เลวร้าย แน่นอน

ครั้งแรก คนที่มาจากวิทยุ ไทย ได้รับการ แพร่กระจายคำ นี้เป็นภาษาอังกฤษ ของ " Fuck " ในถนน แต่คำของ " Fuck " ในถนน มีอะไรจะ ทำอย่างไรกับ ความรัก แต่ เป็นเพียง ความหมาย " อึ " เมื่อมัน กล่าวว่า ในถนน นี้ มีการเรียนรู้ ของเด็ก แล้ว ทุก 3 ปี ใน ประเทศที่พูด ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ประเทศไทย ได้รับการ ใส่ลงไปใน อายุ 3ตอนนี้ และคนไทย และวิทยุ ไทย "บิ๊ก เอฟเอ็ม ครอบครัว" ถูก ครอบคลุมทั้งประเทศไทย ด้วย อึ เพียงแค่ ในช่วง ปี ที่สมบูรณ์ เดียวกัน ที่ถูกสร้างขึ้น โดยกลุ่ม การดื่ม ของคนขับ รถแท็กซี่ ในบาร์ ไทย ที่ถูก แทรกซึม โดยการให้บริการ ที่เป็นความลับ อื่น ๆ

ในช่วงเวลานี้ ฉันจะได้เห็น ข้อเท็จจริง มากมายเกี่ยวกับ สังคมไทยเช่น คน เหล่านี้
- ในประเทศไทย การศึกษา ทางเพศ ใด ๆ ที่ขาดหายไป และเพศ จะถูก จำกัด เพียง สองตำแหน่ง ส่วนใหญ่
- คน ส่วนใหญ่ ไม่ได้รู้ว่า สิ่งที่เป็น สารหล่อลื่นและ ประมาณ 30% ของ ผู้หญิงไทยจะ มีชีวิตอยู่กับการอักเสบ ในช่องคลอด และไม่ได้ พูดอะไร
- ชายไทย จะ หัวเราะ เกี่ยวกับเรื่องเพศ และ ส่วนใหญ่จะเป็น เพียง การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ขับรถแท็กซี่ สมาชิก การรักษาความปลอดภัย และสมาชิก ตำรวจ แทบจะไม่ ทำงาน แต่ มีรายได้ มากกว่า คนไทย อื่น ๆ อีกมากมาย
- ความยากจนใน ชนบท ในประเทศไทย ที่มีการ จัด จงใจ ดังนั้นจะมี จำนวนมาก หญิงสาว ที่น่าสงสาร ไป กับธุรกิจ การค้าประเวณีแล้ว ดังนั้น ราคาสำหรับ การค้าประเวณีจะยังคงอยู่ ในระดับต่ำ
- ผู้บัญชาการ ตำรวจ ส่วนใหญ่ ยัง เจ้าของ ซ่อง ลับไทย ที่ ยัง โสเภณีเด็ก ที่มีให้ (ดู หนังสือโดย หลุยส์ บราวน์: เพศ ทาส )
- ประชากรใน ชนบทถ้า บ่อยครั้งที่ ยากจนและ แอลกอฮอล์ ให้เด็ก ที่มีขาย ยัง ซ่อง ที่พวกเขา ต้องทำงาน เป็นผู้ขาย ของดอกไม้แรก แล้วกับ งานบริการทางเพศ " ทำงาน" เงินและ พวกเขาแล้ว เงินที่จะ " ดำเนินการ " โดยพ่อแม่อีกครั้ง และพวกเขาจะ ไปในที่ที่ จะเมา กับมัน
- ในประเทศไทย ไม่เพียง แต่ ผู้ชาย มวย แต่ยัง ผู้หญิง ผู้หญิง เป็น ผู้หญิง มวย แม่ มวย เด็ก ของพวกเขา แม่ มวย ชาย ของพวกเขา บาร์ ผู้หญิง เจ้าของ เป็น มวยผู้หญิง บาร์ ฯลฯ มวย ถือว่าเป็นพฤติกรรม "ปกติ" และ กัน มีการขาดของ ความอ่อนโยน ในสังคมไทยเพราะ ความอ่อนโยน เป็น หลัก แทบจะไม่ อยู่ ในประเทศไทย แต่คำถาม อยู่เสมอ เกี่ยวกับเงิน และไม่มีอะไรอื่น
- ชายไทย ที่มีการ ต่อสู้ มวย และ บางส่วน ของแต่ละคน และสมาชิกใน การรักษาความปลอดภัย บาง คนแม้จะ มีชีวิตอยู่ ได้โดยไม่ต้องแถว บนของ ฟัน แต่ พวกเขาค่อนข้าง ชอบที่จะ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่าที่จะ ได้รับ ฟัน ใหม่

และ เกี่ยวกับ ผู้หญิงไทย มี ข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
- ผู้หญิง ไทย จำนวนมากที่ ไม่ดีและ จะไม่ได้ไป หาหมอ เพราะพวกเขามี เงินสำหรับ นี้
- ฉัน นำ ผู้หญิง ไทย จำนวนมากไปยัง แพทย์หรือ ฉันยังสามารถ รักษาพวกเขา โดยตรงกับ โภชนาการ กรุ๊ปเลือด (เพื่อให้ กระเพาะอาหารไม่กลับมา เช่น ฯลฯ )
- แต่ ผู้หญิง ไทย บาง คนแม้จะ ปฏิเสธ การรักษา(เช่น การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง โดย Baclofen หรือ การรักษาโรคจมูกอักเสบ ที่แข็งแกร่งกับการ นอนกรน ที่แข็งแกร่ง มาก เช่น ช้าง)
- ผู้หญิง ไทย บางคนไม่ ต้องการที่จะ จบด้วย การค้าประเวณี แต่พวกเขาต้องการ ที่จะอยู่ ที่นั่นและ อยากจะไป " ทำงาน" ก่อนที่จะ เป็น
- ผู้หญิง ไทย บางคน ก็มี จุดมุ่งหมาย ที่จะ "งาน" เพียง 2 นาที และได้รับ 1,000 บาท นี้- เพียงแค่ การทำงานใน การค้าประเวณี- เพราะ ลูกค้า จะต้องจ่าย สิ่งอื่น ๆ เช่นอาหาร และ ห้องพัก โรงแรม อื่น ๆ และด้วยวิธีนี้ ผู้หญิง หมายถึงการ มีชีวิตอยู่ อย่างดี
- - หนึ่งในผู้หญิงไทยจัดบ้านสำหรับฉัน แต่ช่วยให้ฉันอยู่คนเดียวที่นั่นเป็นเวลา 2 เดือนและเป็นครั้งที่สองที่เธอจะจัดที่จะอยู่ด้วยกัน แต่แล้วเธอก็ช่วยให้ฉันอยู่คนเดียวอีกครั้งในช่วงหนึ่งสัปดาห์และในตอนท้าย เธอเตะฉันออก - ใน ประเทศไทยเรื่องไร้สาระใด ๆ ที่เป็นไปได้ที่ประเทศของมะพร้าว
- ผู้หญิงไทยบางคนที่อาศัยอยู่ในห้องเล็ก ๆ ในโรงแรมและลูกค้าที่เป็นเพียงในโรงแรมเดียวกัน
- บางคนกลายเป็นเจ้าของโรงแรมพิกลกับกิจกรรมของพวกเขาแอบว่าพวกเขาจะติดตั้ง กล้องในทางเดินทั้งหมดสำหรับการควบคุมและแอบแขกที่เข้า พักที่

ข้อบ่งชี้ ของฉันที่ คำพูดของ " Fuck "เป็นคำ เชิงบวก ที่ดีและ การเคลื่อนไหว แต่ ในถนน จะหมายถึง " อึ " เป็นที่ยอมรับ กันดีใน ประชากรไทยแต่วิทยุ โฆษณาชวนเชื่อ และกลุ่ม มาเฟียจะ ไม่ยอมรับ อะไรเลยเพราะ ดูเหมือนว่าพวกเขา มี จุดมุ่งหมาย ที่จะนำเสนอ ประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกเป็น " สัตว์ " พฤติกรรม ของ วิทยุ โฆษณาชวนเชื่อ ไทยทางอาญาและ กลุ่ม มาเฟียไม่ได้เปลี่ยนแปลง อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อฉัน ติดตั้ง เว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับ คำนี้

April 2013: news that Bangkok is sinking - in 2020 on 0m - 6cm per year
In April 2013 the pioneer historian is detecting a clear message of a German speaking newspaper in Thailand ("Wochenblitz" - "Weekly flash") that according to Thai satellite data Bangkok is sinking that fast so it will   on 0m in 2020 also officially. I am presenting a clear summary and web sites about sinking Bangkok in the Internet with some new web sites. Researching in the Internet a little bit there is also the clear indication that big parts of Bangkok are under 0m already now, and in some locations of Bangkok stairs have to be completed with new stair steps all 2 or 3 years and this means that Bangkok is sinking 5 to 6 cm per year. At the same time there are indications that in China just 50 towns are sinking just not so fast like Bangkok. But Shanghai is principally on 0m already and at it's lowest locations during high tide a protection wall must protect the streets from being flooded by the sea...

Criminal mafia groups just making jokes about sinking Bangkok
The answer of the criminal mafia groups in Thailand to my news and to my presentations about sinking Bangkok and other 50 sinking towns in China is a joke strategy making jokes like: "Stop now, this cannot be at all" etc. (German spy: "Ja aber Halt mal, das kann ja gar nicht sein"). This means that also the satellite data are ridiculed by the mafia groups.

April 2013: radio propaganda with the word "important" (Thai: "samkan")
Thai radio propaganda of criminal radio Big FM Family is installing a state of siege around the hotel of the pioneer historian now together with the spies of mafia groups in the hotel around the room of the historian. And this propaganda radio is propagating now always the word "important" ("samkan"). Well, what should be "important" is never told precisely there, and this criminal radio was NEVER writing any e-mail or so to the pioneer historian either. But for the pioneer historian it's clear what is "important" now: saving a little Bangkok. Of 10 million 8 million should leave the sinking ground so a little Bangkok of 2 million can survive.l

Against this eternal propaganda with the word of "Fuck" in the street and with the word of "samkan" (Thai="important") in the street a first counter expression is developed which seems to be justified considering the sinking Bangkok which is sinking since 20 years already and the Thai government is just never doing anything about it:

"Ting tong Thai" (crazy Thai)
As this bad propaganda against the pioneer historian is not stopping also after April 2013 after presenting sinking Bangkok there is given the answer "ting tong Thai" ("crazy Thai") describing with it clearly
-- that the Thais were shitting their own country during one year with the word of "Fuck" being said in the streets
-- that the Thais did learn only 1 word of English during one year
-- that the Thais are not at all aware as it seems what means a sinking Bangkok.


เมษายน 2013 : ข่าวที่ว่า กรุงเทพฯ จะจม - ในปี 2020 ที่ 0 เมตร - 6 เซนติเมตร ต่อปี
ใน เมษายน 2013 นักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิก ที่มีการ ตรวจสอบ ข้อความที่ชัดเจน ของหนังสือพิมพ์ พูดภาษาเยอรมัน ในประเทศไทย (" Wochenblitz " - " แฟลช Weekly" ) ที่ เป็นไปตาม ข้อมูลดาวเทียม ไทย กรุงเทพฯ จะจม ที่ รวดเร็ว จึงจะ อยู่กับ 0m ในปี 2020 นอกจากนี้ยังมี อย่างเป็นทางการ ผม นำเสนอ การสรุปและ เว็บที่ชัดเจน เกี่ยวกับ เว็บไซต์ จม กรุงเทพฯ ใน อินเทอร์เน็ต กับบาง เว็บไซต์ใหม่ การ ค้นคว้า ใน อินเทอร์เน็ต นิด ๆ หน่อย ๆ นอกจากนี้ยังมี ข้อบ่งชี้ ที่ชัดเจนว่า ส่วน ใหญ่ ของกรุงเทพฯ อยู่ภายใต้การ 0m อยู่แล้ว ในขณะนี้และ ในสถานที่ บางส่วนของ กรุงเทพฯ มี บันได จะแล้วเสร็จ ด้วย ขั้นบันได ใหม่ ทั้งหมด 2 หรือ 3 ปีและ นี้หมายความว่า กรุงเทพฯเป็น จม 5-6 ซม. ต่อปี ในเวลาเดียวกันที่ มีข้อบ่งชี้ ว่า ในประเทศจีน เพียง 50 เมือง จะ จม เพียงแค่ ไม่ได้เร็ว เหมือน กรุงเทพฯ แต่ เซี่ยงไฮ้ เป็นหลัก ใน 0m แล้วและ ที่มัน เป็น สถานที่ ต่ำสุด ในช่วงน้ำ สูง ผนัง ป้องกันจะต้องปกป้อง ถนน จากการถูก น้ำท่วมโดย น้ำทะเล...

กลุ่ม มาเฟีย อาญา เพียง การทำ เรื่องตลก เกี่ยวกับ การจม กรุงเทพฯ
คำ ตอบของกลุ่ม มาเฟีย ทางอาญา ในประเทศไทยที่ ข่าว ของฉันและ การนำเสนอผลงาน ของฉันเกี่ยวกับ การจม กรุงเทพฯและ อื่น ๆ 50 เมือง จม ในประเทศจีน เป็นกลยุทธ์ การทำ เรื่องตลกตลก ชอบ " หยุด ตอน นี้ไม่ สามารถที่ ทุกคน" ฯลฯ ( สายลับ เยอรมัน " ja aber หยุด Mal , das kann ja nicht กา เซียน ") ซึ่ง หมายความว่า ยังมี ข้อมูลดาวเทียมจะถูก เยาะเย้ยโดย กลุ่ม มาเฟีย

เมษายน 2013 : การโฆษณาชวนเชื่อ วิทยุ กับคำว่า " สำคัญ " (ไทย: " samkan ")
การ โฆษณาชวนเชื่อ วิทยุ ไทย วิทยุ ทางอาญา บิ๊ก เอฟเอ็ม ครอบครัว จะติดตั้ง รัฐ ล้อมรอบโรงแรม ของนักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิก ในขณะนี้ ร่วมกับ สายลับ ของ กลุ่ม มาเฟีย ในโรงแรม ที่อยู่รอบ ๆ ห้อง ของนักประวัติศาสตร์ และวิทยุ โฆษณาชวนเชื่อ นี้จะ แพร่กระจาย ในขณะนี้ เสมอ คำว่า " สำคัญ " (" samkan ") ดี สิ่งที่ ควรจะเป็น " ที่สำคัญ " ไม่เคย บอกว่า มี อย่างแม่นยำ และวิทยุ ทางอาญา นี้ ไม่เคย เขียน อีเมลใด ๆ หรือเพื่อที่จะ เป็นผู้บุกเบิก ประวัติศาสตร์ทั้ง แต่สำหรับ นักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกเป็นที่ชัดเจน ว่าอะไรคือ " ที่สำคัญ " ตอนนี้ : การประหยัดน้อย กรุงเทพฯ 10 ล้าน 8 ล้าน ควรจะออกจากพื้นดิน จม ดังนั้นเล็กน้อย กรุงเทพฯ 2 ล้าน สามารถ survive.l

กับ การโฆษณาชวนเชื่อ นิรันดร์ นี้กับ คำพูดของ " Fuck " ในถนนและ ด้วยคำของ " samkan " ( ไทย = " ที่สำคัญ ") ในถนน การแสดงออก นับ เป็นครั้งแรก ที่มีการพัฒนาซึ่งดูเหมือนว่าจะ เป็นธรรม พิจารณาจม กรุงเทพฯ ซึ่ง จะจม ตั้งแต่ 20 ปีที่ แล้ว และรัฐบาล ไทย ก็ไม่เคย ทำอะไร เกี่ยวกับมัน

" Ting tong ไทย " ( บ้า ไทย )
เป็น โฆษณาชวนเชื่อ ที่เลวร้าย นี้กับ ผู้บุกเบิก ประวัติศาสตร์ไม่ หยุด หลังจาก เมษายน 2013 หลังจากที่ นำเสนอ จม กรุงเทพฯ มี คำตอบที่ จะได้รับ" ทิ้ง tong ไทย " (" บ้า ไทย ") อธิบาย กับมัน ได้อย่างชัดเจน
- คนไทย ที่ถูก shitting ประเทศของตัวเอง ของพวกเขา ในช่วงหนึ่ง ปีที่มี คำพูดของ " Fuck " ถูกกล่าวว่า ในถนน
- ที่ คนไทย ได้ เรียนรู้เพียง 1 คำ ภาษาอังกฤษ ในช่วงหนึ่ง ปี
- ที่ คนไทยไม่ได้ที่ ทุกคนตระหนักถึง เป็นดูเหมือนว่า สิ่งที่ หมายถึงการจม กรุงเทพฯ
August 2013: observation: in 1 year they learnt only 1 word of English
It comes out that the Thai propaganda with the criminal commanders, propaganda radio, mafia groups and so on were teaching to the Thai population only one word of English within one year, and the Thais were hardly getting further education in the Internet because most of them just don't know how the Internet is "working" and they do not want to learn it either.

August 2013: observation about criminal work of radio and mafia groups
Additionally there is the clear observation that this criminal radio Big FM Family and the mafia groups are neither helping nor giving nor paying anything nor healing anybody but they are chattering only shit:

"Mai schuai, mai hai, mai tai, mai latsa - taunan pud kikiki."
(They don't help, don't give, don't pay anything, don't heal anybody - they are only chattering shitshitshit).

These facts the Thai population is understanding perfectly. But the criminal mafia in the hotel is developing a counter strategy with new English:

German mafia: "I love you"
Criminal mafia in Thailand is inventing a new condition for extorting the victim justifying it's spying work against the victim: Mafia wants to hear from the victim an "I love you". The victim can hear this several times. The main activist of this "I love you" maneuver is a German beer swine of German mafia in Thailand, about 300kg of weight. As this mafia is working only with beer and whiskey but without brain just mixing the facts and the fantasies there will never be any "I love you" for them which would provoke that women would be even more greedy against men.


สิงหาคม 2013 : สังเกต : ใน 1 ปีที่ พวกเขา ได้เรียนรู้ เพียง 1 คำ ภาษาอังกฤษ
มันออกมา ที่ การโฆษณาชวนเชื่อ ของไทย กับ ผู้บัญชาการ ทางอาญา , วิทยุ โฆษณาชวนเชื่อ กลุ่ม มาเฟีย และอื่น ๆ ได้รับ การเรียนการสอน เพื่อให้ ประชากรไทยเพียงหนึ่งคำ ภาษาอังกฤษ ภายในหนึ่งปี และ คนไทย ที่ถูก แทบจะไม่ ได้รับ การศึกษาต่อ ใน อินเทอร์เน็ต เพราะส่วนใหญ่ของ พวกเขา ก็ไม่ทราบ ว่า อินเทอร์เน็ต คือ "การ ทำงาน" และพวกเขา ไม่ต้องการที่จะ เรียนรู้มัน อย่างใดอย่างหนึ่ง

สิงหาคม 2013 : การสังเกต เกี่ยวกับการทำงาน ทางอาญา ของ กลุ่ม วิทยุและ มาเฟีย
นอกจากนี้ยังมีการสังเกต ที่ชัดเจนว่า นี้ ทางอาญา วิทยุ บิ๊ก เอฟเอ็ม ครอบครัวและ กลุ่ม มาเฟียจะ ไม่ ให้ความช่วยเหลือ หรือ ให้ หรือ จ่ายอะไร หรือ การรักษา ทุกคน แต่พวกเขาจะ พูดคุย อึ เท่านั้น

" เชียงใหม่ schuai , mai hai , ไท mai , mai latsa - . kikiki pud taunan "
( พวกเขาไม่ได้ ช่วย ไม่ให้ ไม่ต้องจ่าย อะไร ไม่ รักษา ใคร - พวกเขาเป็นเพียง การพูดเจื้อยแจ้ว shitshitshit )

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ ประชากรไทย ที่มี ความเข้าใจ อย่างสมบูรณ์แบบ แต่มาเฟีย อาญา ในโรงแรม มีการพัฒนา กลยุทธ์ เคาน์เตอร์กับภาษาอังกฤษ ใหม่

มาเฟีย เยอรมัน : "ผม รักคุณ "
มาเฟีย อาญา ในประเทศไทย ประดิษฐ์เงื่อนไข ใหม่สำหรับการ ขู่เข็ญ เหยื่อ สมควร ก็ ทำงาน กับ เหยื่อ การสอดแนม: มาเฟีย ต้องการที่จะ ได้ยินจาก เหยื่อ"ผม รักคุณ " เหยื่อจะได้ยินเสียง นี้หลายครั้ง กิจกรรม หลักในการนี้ "ผม รักคุณ " ซ้อมรบ เป็น หมู เบียร์ เยอรมัน เยอรมัน มาเฟีย ในประเทศไทย ประมาณ 300 กิโลกรัมของน้ำหนัก เป็น มาเฟีย นี้จะ ทำงาน เฉพาะกับ เบียร์และ วิสกี้ แต่ไม่มี สมอง เพียงแค่ ผสม ข้อเท็จจริงและ จินตนาการจะไม่มี ใด ๆ "ผม รักคุณ " สำหรับพวกเขา ซึ่งจะ กระตุ้นการ ที่ผู้หญิง จะยิ่ง โลภ มากขึ้นกับ ผู้ชาย

September 2013: Thai radio: most criminal spying work in the house
After a change for living in a little flat in a residential house there is happening the following in this house: Criminal Thai radio Big FM Family is reinforcing it's spying work installing people around the flat of the pioneer historian paying the 4 fold price for it registering any movement during day and night around the flat of the pioneer historian. Only when the radio's voices can also be heard in the night at about 3 o'clock in a neighboring house and when I can state that these voices are from a radio only then the victim is stating clearly that all the spying action is well organized by a criminal Thai radio station (Radio Big FM Family).

Thai radio: 20 years they let sink Bangkok already
"Ting tong Thai radio" is conceiving then why Thais are "ting tong": because they let sink Bangkok already since 20 years and during 20 years they did not take any measure about this problem. But despite of all the siege and criminal spying by criminal Thai radio and criminal mafia groups are going and not stopping.

The great profit of the Thais with the criminal espionage
In general the Thai hotel owners and Thai neighbors are making a big business with these spying actions because criminal radio and criminal mafia groups are renting the "strategic" rooms and flats around the room of flat of the pioneer historian for a 4 fold price. One of the spies is indicating to one of the dwellers that he would be from secret service MI6. In this case the criminal Swiss spies would be from the Swiss secret service branch P-27. In this case the money source would be UBS, the center of criminal P-27.

After one year of spying embarrassment the victim is just developing the clear answer:

"Fuck you radio!" (in Thai: fuck iu iutayu)
As an answer to all this criminal spying work there is just one answer: "Fuck you radio!" The variation in Thai is "fuck iu iutayu".

Thai radio: criminal mixing of facts and fantasies and more spying work
Now the criminal mafia and the criminal Thai radio "Big FM Radio Family" is claiming the the pioneer historian would also say "Fuck you" now. Instead of finishing with it's criminal spying work against the pioneer historian this criminal Thai radio and mafia groups are just going on with it.

Facts: "Ting tong Thai - mai sabai - Gruntep pai - latsaa mai dai" (Crazy Thai - mentally retarded - Bangkok is sinking - healing has no sense)
As an answer to this never ending criminal spying work there is the clear statement in Thai language in a poem form how the things are going on for Thailand:

"Crazy Thai - mentally retarded - Bangkok is sinking - healing has no sense".

This text can well be sung with the melody of the Swiss mail van's horn.

Facts: the Thais have to manage sinking Bangkok themselves
As spying work against the pioneer historian is never ending but is even intensified it becomes always more clear in this time that the pioneer historian cannot help the Thais concerning the sinking capital of Bangkok but the Thais with their commanders, with their mafia groups and with their propaganda media have to manage this themselves. Thus there is the following little poem slogan:

"Ting tong Thai - mai sabai - Gruntep pai - up to you - fuck you"
(Crazy Thai - mentally retarded - Bangkok is sinking - up to you - fuck you).

Facts: Crazy radio - go to school ("Ting tong radio" - "pai rong rien")
At the same time the term "ting tong radio" (crazy radio) is formed - and "pai rong rien" (go to school) because since April 2013 there is not the question if there is the world of "fuck" or "fuck you" but there is the question about 10 million people who are sinking in Bangkok. This request "pai rong rien" (go to school) is also uttered to taxi drivers who are doing nothing during hours in the streets only copying the propaganda of the radio and of the mafia groups.

3 months in the blue house with alcoholic security aside:


กันยายน 2013 : วิทยุ ไทย : งาน การสอดแนม ทางอาญา ที่สุดในบ้าน
หลังการเปลี่ยนแปลง สำหรับการใช้ชีวิต ในแฟลต เล็ก ๆ น้อย ๆ ใน บ้านที่อยู่อาศัยที่มี ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ใน บ้านหลังนี้ วิทยุ ไทย อาญา บิ๊ก เอฟเอ็ม ครอบครัว เสริม ก็ สอดแนม การทำงานของ การติดตั้ง คนทั่ว แบน ของนักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกการจ่ายราคา 4 พับ มัน ลงทะเบียน การเคลื่อนไหวใด ๆ ในระหว่างวัน และคืน รอบ แบน ของนักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิก เมื่อ เสียง วิทยุนอกจากนี้ยังสามารถ ได้ยินใน คืนที่ เกี่ยวกับ 03:00 ในบ้าน ที่อยู่ใกล้เคียง และเมื่อฉัน สามารถระบุว่า เสียงเหล่านี้ จะมาจาก วิทยุเท่านั้นแล้ว เหยื่อจะระบุ อย่างชัดเจนว่า ทุกการกระทำ สอดแนม มีการจัด อย่างดีจาก สถานีวิทยุ ทางอาญา ไทย (วิทยุ บิ๊ก เอฟเอ็ม สำหรับครอบครัว)

วิทยุ ไทย : 20 ปี พวกเขาปล่อยให้ จมลงไป กรุงเทพฯ แล้ว
" Ting tong วิทยุ ไทย " ถูก ตั้งครรภ์ แล้วทำไม คนไทย " ทิ้ง tong ": เพราะพวกเขา ให้ จมลงไป กรุงเทพฯ แล้ว ตั้งแต่ 20 ปี และในช่วง 20 ปีที่พวกเขา ไม่ได้ใช้ มาตรการใด ๆ ที่ เกี่ยวกับปัญหานี้ แต่แม้จะมี ทั้งหมด ล้อมและ การสอดแนม ทางอาญา โดย ความผิดทางอาญา ไทย วิทยุและ มาเฟีย อาญา กลุ่ม จะไปและ ไม่ได้ หยุด

กำไร ที่ดีของ คนไทย กับ การจารกรรม ทางอาญา
โดยทั่วไปเจ้าของโรงแรม ไทย และเพื่อนบ้านของ ไทย มีการทำธุรกิจขนาดใหญ่ กับการกระทำของ การสอดแนม เหล่านี้เนื่องจาก กลุ่ม วิทยุ ทางอาญาและ ทางอาญา มาเฟีย จะเช่าห้องพัก " กลยุทธ์" และแฟลต รอบห้อง แบน ของนักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกในราคา 4 พับ หนึ่งใน สายลับ ที่มีการ แสดงให้เห็น ถึง หนึ่งใน ชาวบ้าน ที่เขา จะมาจาก MI6 หน่วยสืบราชการลับ ในกรณีนี้ สายลับ ชาวสวิส ทางอาญา จะมาจาก สวิส เป็นความลับ สาขาบริการ P -27 ในกรณีนี้ แหล่ง เงินที่ ยูบีเอส จะเป็น ศูนย์กลางของ ความผิดทางอาญา P -27

หลังจากหนึ่งปีของ การสอดแนม ความลำบากใจ ของเหยื่อเป็น เพียงแค่การพัฒนา คำตอบที่ ชัดเจน

" เพศสัมพันธ์ คุณ วิทยุ ! "
เป็นคำตอบ ทั้งหมดนี้ ทำงาน สอดแนม ทางอาญามีเพียง หนึ่งคำตอบ : " เพศสัมพันธ์ คุณ วิทยุ ! " การเปลี่ยนแปลง ในภาษาไทยคือ " เพศสัมพันธ์ iu iutayu "

วิทยุ ไทย ผสม ทางอาญา ของข้อเท็จจริง และ จินตนาการ และการทำงานของ การสอดแนม มากขึ้น
ตอนนี้มาเฟีย อาญาและวิทยุ ไทย ทางอาญา "บิ๊ก เอฟเอ็ม วิทยุ ครอบครัว" ที่ อ้างว่าเป็นผู้บุกเบิก ในประวัติศาสตร์ก็จะ พูดว่า " เพศสัมพันธ์ คุณ " ในขณะนี้ แทนที่จะ จบด้วย ก็ ทำงาน สอดแนม ทางอาญา กับ ประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกนี้ ทางอาญา ไทย วิทยุและ กลุ่ม มาเฟีย เป็นเพียง เกิดขึ้นกับ มัน

ข้อเท็จจริง : " Ting tong ไทย - mai สบาย - Gruntep ปาย - latsaa mai dai " ( บ้า ไทย - ปัญญาอ่อน - กรุงเทพฯ จะจม - การรักษา มีความรู้สึก ไม่ได้)
เป็นคำตอบ ที่ไม่มีวันจบ งาน การสอดแนม นี้ ทางอาญามีคำสั่งที่ชัดเจน ในภาษา ไทย ในรูปแบบ บทกวีที่ว่าสิ่งที่จะ เกิดขึ้นสำหรับ ประเทศไทย

"บ้า ไทย - ปัญญาอ่อน - กรุงเทพฯ จะจม - การรักษา มีความรู้สึก ไม่"

ข้อความ นี้สามารถ ดีจะ ร้อง ด้วย เสียงเพลง แตร รถตู้ รับฝาก ของ สวิส

ข้อเท็จจริง : คนไทยมีการจัดการ ตัวเอง จม กรุงเทพฯ
เป็นงาน การสอดแนม กับ ประวัติศาสตร์ เป็นผู้บุกเบิกจะไม่สิ้นสุด แต่ แม้ รุนแรง มันจะกลายเป็น ชัดเจนเสมอ มากขึ้นในเวลา นี้ ว่า นักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกไม่สามารถช่วยให้คนไทย เกี่ยวกับทุน การจม ของกรุงเทพฯ แต่ คนไทย ที่มี ผู้บัญชาการ ของพวกเขา กับกลุ่ม มาเฟีย ของพวกเขา และ พวกเขา สื่อ โฆษณา มีการจัดการ ตัวเอง นี้ ดังนั้นจึงมีสโลแกน ดังต่อไปนี้ บทกวี น้อย :

" Ting tong ไทย - mai สบาย - Gruntep ปาย - ขึ้นอยู่กับคุณ - เพศสัมพันธ์ คุณ "
( บ้า ไทย - ปัญญาอ่อน - กรุงเทพฯ จะจม - ขึ้นอยู่กับคุณ - เพศสัมพันธ์ คุณ )

ข้อเท็จจริง : วิทยุ บ้า - ไปโรงเรียน (" Ting tong วิทยุ " - " ปาย rong Rien ")
ในขณะเดียวกัน คำว่า " ทิ้ง tong วิทยุ " ( วิทยุ บ้า )จะเกิดขึ้น - และ " ปาย rong Rien " ( ไปโรงเรียน ) เพราะ ตั้งแต่ เมษายน 2013 ไม่มี คำถาม ถ้า มีโลก ของ " เพศสัมพันธ์ " หรือ " เพศสัมพันธ์ คุณ " แต่มี คำถามคือ ประมาณ 10 ล้านคน ที่กำลัง จม อยู่ในกรุงเทพฯ คำขอนี้ " ปาย rong Rien " ( ไปโรงเรียน ) จะ พูด ยัง กับคนขับ รถแท็กซี่ ที่ จะทำอะไร ในช่วงเวลา ในถนน เพียง การคัดลอก การโฆษณาชวนเชื่อ ของ วิทยุและ กลุ่ม มาเฟีย

3 เดือนที่ อยู่ในบ้าน สีฟ้า ที่มี การรักษาความปลอดภัย ที่มีส่วนผสม กัน :
since March 2014: statement that security in Thailand is absolutely alcoholic - police, security, commanders, mafia and media rejecting any further education
In March 2014 I am living in a little, blue painted house within a row of houses. The direct neighboring house is used by Thai security. This is the unique possibility to see the life of Thai security: There is much beer and whiskey and watching TV and other things the security members are principally not doing at all. In the beginning phase I can pass the house one time and I cannot see even one single book in this security house. There is fridge, no working shower, no Internet either. The commander of this security group is just living two houses next to my house and does not know either how the Internet is "working". But he has fridge, shower, books and his daughter is working with the Internet...

Information from abroad are not interesting for these people. Security members have a relatively high salary with 400 Baht per day but they are not learning English, but they are drinking alcohol with this money and they are even laughing with this behavior. There are hundreds of beer bottles in the front garden being witness of this behavior.

This means that the Thai security is "enjoying" it's behavior never learning anything in life any more and just aside in the same row of houses are living lone mothers with their children but security is never helping them but Thai security is even laughing at them leaving them also without power and without flowing water. The boss of the Thai security group is not taking any measure for bettering the circumstances for the lone mothers with their children but also he is spending his money for beer and whiskey.

The same security commander in my street is getting the information from my side that Bangkok is sinking and then he is asking himself again and again why Bangkok would sink. He cannot imagine this also when there is clear information. As long as the government is not reporting anything he will not believe anything also when the data is coming from Thai satellite data. Thai commanders are never believing to foreigners when they are not drinking beer or whiskey with them...

Thai Security only wants beer and whiskey
The reaction of the historian is the clear statement "pai rong rien" ("go to school") or "rien Internet" ("learn the Internet") or "rien angrit" ("Learn English"). But the security people are having their own reaction: They are begging for beer and whiskey and the security boss is going on reading only Thai newspapers he is probably censoring himself.

Security collaborating with the propaganda radio
Criminal staff members of the propaganda radio Big FM Family are partly in the house of the security manipulating also the security members against the pioneer historian with faked rumors and with invented facts as it's just normal with criminal secret services. And also neighbors are manipulated.

Confirmation of sinking Bangkok by witnesses - big cracks in big buildings and people is leaving Bangkok
A Swiss who is visiting Thailand during 20 years already is confirming then that big buildings in Bangkok like Hilton Hotel have big cracks already. And a friend of him has left Bangkok because of this and was building up his existence in Pattaya where the ground is not sinking.

Principally I wanted to see a beautiful and stable quiet Thailand. But I saw a crazy and sinking Thailand. I had to detect the disaster of sinking Bangkok. I never wanted to see that. And in China just 50 more towns are sinking...


ตั้งแต่ มีนาคม 2014 : คำว่า การรักษาความปลอดภัย ใน ประเทศไทยเป็น อย่างยิ่งที่ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ - ตำรวจ รักษาความปลอดภัย ผู้บัญชาการ มาเฟีย และสื่อ ปฏิเสธ การศึกษา เพิ่มเติมใด ๆ
ใน มีนาคม 2014 ฉันอาศัยอยู่ ในน้อย ทาสี บ้าน สีฟ้า ภายใน แถว ของบ้าน บ้าน ที่อยู่ใกล้เคียง โดยตรง จะใช้ การรักษาความปลอดภัย ของไทย นี่คือ ความเป็นไปได้ ที่ไม่ซ้ำกัน ที่จะเห็น ชีวิต ของ ความมั่นคงของไทยมี มาก และ เบียร์ วิสกี้ และ การดูทีวี และ สิ่งอื่น ๆ สมาชิก การรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะ ไม่ได้ทำ เลย ในระยะ เริ่มต้น ที่ผม สามารถผ่าน บ้าน ครั้งเดียว และผมก็ไม่ สามารถมองเห็นได้ แม้ หนังสือเล่มหนึ่ง เดียว ในบ้าน การรักษาความปลอดภัย นี้ มี ตู้เย็น ที่อาบน้ำ ไม่ ทำงาน อินเทอร์เน็ตไม่ เป็นทั้ง ผู้บัญชาการของ กลุ่มรักษาความปลอดภัย นี้เป็นเพียง สองบ้าน ที่อาศัยอยู่ ติดกับ บ้านของฉันและ ไม่ทราบ วิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่ง อินเทอร์เน็ต คือ " ทำงาน" แต่เขามี ตู้เย็น , ฝักบัว, หนังสือและ ลูกสาวของเขา กำลังทำงานร่วมกับ อินเทอร์เน็ต ...

ข้อมูล จากต่างประเทศ จะไม่ น่าสนใจสำหรับคน เหล่านี้ สมาชิก การรักษาความปลอดภัย มีเงินเดือน ค่อนข้างสูง 400 บาท ต่อวัน แต่พวกเขาจะ ไม่ได้ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่พวกเขาจะ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับเงิน นี้และพวกเขา จะได้ หัวเราะกับ พฤติกรรมนี้ มีหลายร้อย ขวดเบียร์ ที่อยู่ใน ด้านหน้า สวน เป็น พยาน ของพฤติกรรมนี้

ซึ่งหมายความว่าการรักษาความปลอดภัย ของไทย คือ " ความสุข " มันเป็น พฤติกรรมที่ ไม่เคย เรียนรู้ อะไรในชีวิต อีกต่อไป และเพียงแค่ กัน ในแถวเดียวกัน ของบ้าน อาศัยอยู่ แม่ เดียว กับเด็ก ของพวกเขา แต่ การรักษาความปลอดภัย จะไม่ ช่วยให้พวกเขา แต่ ความมั่นคงของไทย ที่ ได้ หัวเราะที่ พวกเขา ออกจาก พวกเขา ยัง ไม่มีอำนาจ และไม่มี น้ำไหล เจ้านาย ของ กลุ่มรักษาความปลอดภัย ของไทยไม่ได้นำ มาตรการใด ๆ เพื่อ bettering สถานการณ์สำหรับคุณแม่ คนเดียวกับเด็ก ของพวกเขา แต่ยัง เขามี การใช้จ่ายเงิน ของเขาสำหรับ เบียร์และ วิสกี้

ผู้บัญชาการทหาร รักษาความปลอดภัยเดียวกัน ในถนน ของฉัน จะได้รับ ข้อมูลจากด้านข้าง ของฉันที่ กรุงเทพฯ จะจม แล้ว เขาจะ ถาม ตัวเอง อีกครั้งและ อีกครั้ง ว่าทำไม กรุงเทพฯ จะ จม เขา ไม่สามารถจินตนาการ นี้ เมื่อมี ข้อมูลที่ชัดเจน ตราบใดที่ รัฐบาลไม่ได้มี การรายงาน อะไรที่เขา จะไม่เชื่อ อะไร ยัง เมื่อข้อมูลมาจาก ข้อมูลดาวเทียม ไทย แม่ทัพ ไทย ไม่เคย เชื่อว่า ชาวต่างชาติที่ เมื่อพวกเขา จะไม่ได้ ดื่มเบียร์ หรือ เหล้า กับพวกเขา ...

การรักษาความปลอดภัย ภาษาไทยเท่านั้น ต้องการ เบียร์และ วิสกี้
ปฏิกิริยา ของนักประวัติศาสตร์เป็นคำสั่ง " ปาย rong Rien " (" ไปโรงเรียน ") หรือ "Internet Rien " (" เรียนรู้ อินเทอร์เน็ต" ) หรือ " เรื่อ angrit " (" เรียนภาษาอังกฤษ ")ที่ชัดเจน แต่คน รักษาความปลอดภัย จะมี การตอบสนอง ของตัวเอง ของพวกเขา พวกเขาจะ ขอทานสำหรับ เบียร์และ วิสกี้ และเจ้านายของ การรักษาความปลอดภัย ที่เกิดขึ้น เป็นเพียง การอ่าน หนังสือพิมพ์ ไทย เขา อาจจะ เซ็นเซอร์ ตัวเอง

การรักษาความปลอดภัย ร่วมกับ วิทยุ การโฆษณาชวนเชื่อ
พนักงาน กฎหมายอาญาของ การโฆษณาชวนเชื่อ วิทยุ บิ๊ก เอฟเอ็ม ครอบครัว ที่มี ส่วน ในบ้าน ในการจัดการกับ การรักษาความปลอดภัย ยังเป็น สมาชิกใน การรักษาความปลอดภัย กับ นักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิก ที่มี ข่าวลือ และ จริงใจ กับข้อเท็จจริงที่ คิดค้น มัน เป็นเพียง ปกติ กับการบริการ ที่เป็นความลับ ทางอาญา และยังเป็น ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีการ จัดการ

ยืนยันการ จม กรุงเทพฯ โดย พยาน - รอยแตก ขนาดใหญ่ ในอาคาร ขนาดใหญ่และ คน ที่ ออกจากกรุงเทพ
สวิส ผู้ที่ ไปเยือน ประเทศไทยระหว่าง 20 ปีที่แล้ว ได้รับการ ยืนยัน แล้ว ว่าอาคาร ขนาดใหญ่ใน กรุงเทพฯ เช่น โรงแรมฮิลตัน มี รอยแตก ขนาดใหญ่ อยู่แล้ว และเพื่อน ของ เขาได้ลาออกจาก กรุงเทพฯ เพราะเรื่องนี้ และได้รับ การสร้างขึ้น ดำรงอยู่ของเขา ในพัทยา ที่ พื้นดิน จะไม่ จม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฉันต้องการที่จะเห็นความสวย งามและเงียบสงบของประเทศไทยที่มีความเสถียร แต่ผมเห็นบ้าและจมประเทศไทย ฉันมีการตรวจสอบความเสียหายของการจมกรุงเทพฯ ผมไม่เคยต้องการที่จะเห็นว่า และในประเทศจีนเพียง 50 เมืองมากขึ้นมีการจม ...

April 2014: observation that the commanders let sink Bangkok deliberately
In April 2014 it's clearly observed that the commanders in Thailand (of police, of security, of mafia groups and of the media) let deliberately sink Bangkok despite of all warnings. From April 2013 to April 2014 Bangkok has sunk by further 6cm and there was no big measure by the Thai government for hindering this. That means that the commanders in Thailand let sink Bangkok DELIBERATELY and are just laughing about it. This is the typical behavior of alcoholics not taking earnest warnings but even laughing at them...

Sinking Bangkok: a lake is coming
Also in April 2014 there can be observed that a location under 0m near the sea is not a problem yet, because such an unhappy geographic position is also existing in Peru in Chilca. But when there is a river within the system then the position of under 0m will be an insuperable problem because a river cannot flow upwards That means that from 2020 on the Praya River in Bangkok will form a lake (in Thai: talee sap). As this Praya River is not at all clean this will not be a bathing lake either...

This information is accepted and spread fast by young Thai taxi drivers and by young security members then, but the commanders of the security are not taking earnest also this information yet. Their racism against any foreigner is so strong that they are not even writing one e-mail to the pioneer historian within 22 month...

April 2014: observation that absolute alcoholism is dominating Thai police and security - rejecting any Internet and any further education
In the same April of 2014 there is the observation that Thai security is an absolutely alcoholic and ill social group in Thailand, and there is no mental competence any more for planning or performing big projects like to save Bangkok. At the same time there is the observation that also the commanders of other social groups are completely alcoholic and therefore have no capacity any more to perform sophisticated and well developed projects like the rescue of Bangkok. The boss of the security group in my street is just one of the most eager drinkers even rejecting the Internet: It's turning out that the boss of this security group in my street cannot handle the Internet and all other security members are just laughing about the Internet too instead of learning to handle the Internet and to learn English for getting more information which are not reported but are censored by the Thai press.

And then the Thais are learning some more English yet nationwide:

April 2014: ting tong Radio is stating: "he does not want"
With the new slogan "he does not want" (to speak) the siege against the pioneer historian is varied now. This is the third English expression which the Thais are learning, and it's the first one which has nothing to do with sexuality: "does not want".

Well, the victim will never speak with spies who cannot write 1 single e-mail within 2 years. But the criminal groups from ting tong radio and from mafia groups are going on violating all rights of the victim for a quiet and save private life. People from the propaganda radio, the spies and the criminal commanders of Thailand are perhaps even thinking that they would be "intelligent" with their spying work...

Well, the pioneer historian and the victim of all this spying action is continuing it's principles of life that there will be no communication with spies because spying is illegal and is violating any personal rights. Such criminal people have to see that they are illegal. And the pioneer historian has no Stockholm syndrome either.

And then the Thais are learning some more English yet:


เมษายน 2014 : การสังเกต ที่ ผู้บัญชาการให้ จม กรุงเทพฯ จงใจ
ใน เมษายน 2014 ก็ สังเกตเห็น อย่างชัดเจนว่า ผู้บัญชาการในประเทศไทย (จาก ตำรวจ รักษาความปลอดภัย ของ กลุ่ม มาเฟีย และ สื่อ) จงใจ ปล่อยให้ จม กรุงเทพฯ แม้จะมี คำเตือนทั้งหมด ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2013 ที่จะ เมษายน 2014 กรุงเทพฯ ได้จมลง โดย 6cm ต่อไป และไม่มีการ วัด ขนาดใหญ่ โดยรัฐบาล ไทยเพื่อ ขัดขวางการ นี้ นั่นหมายความว่า ผู้บัญชาการ ในประเทศไทยให้ จม กรุงเทพฯ จงใจ และเป็นเพียง หัวเราะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ นี่คือ พฤติกรรม ปกติของการ ติดสุรา ไม่ได้รับ การแจ้งเตือน อย่างจริงจัง แต่แม้ หัวเราะที่ พวกเขา ...

จม กรุงเทพฯ : ทะเลสาบมา
นอกจากนี้ใน เมษายน 2014 มี สามารถสังเกตได้ ว่าตำแหน่ง ภายใต้ 0m ใกล้ทะเลไม่ได้เป็นปัญหาแต่ เพราะ ตำแหน่งดังกล่าว ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีความสุข ยัง มีอยู่ ในเปรู ใน Chilca แต่ เมื่อมี แม่น้ำในระบบ แล้ว ภายใต้ ตำแหน่งของ 0mจะเป็นปัญหา ผ่านไปไม่ได้ เพราะ แม่น้ำไม่สามารถไหล ขึ้นไป นั่นหมายความว่า จาก 2020 ในแม่น้ำ เจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็น ทะเลสาบ(ภาษาไทย : talee ทรัพย์ ) ขณะ นี้ แม่น้ำ เจ้าพระยา ไม่สะอาด ที่ ทั้งหมดนี้ จะไม่เป็น ทะเลสาบ น้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง ...

ข้อมูลนี้ ได้รับการยอมรับ และการแพร่กระจาย อย่างรวดเร็ว โดย หนุ่ม ขับรถแท็กซี่ใน ไทยและ การรักษาความปลอดภัย โดยสมาชิก หนุ่ม แล้ว แต่ ผู้บัญชาการ ของ การรักษาความปลอดภัย จะไม่ได้รับ การ อย่างจริงจัง ยังมีข้อมูล นี้ ยัง ชนชาติ ของตนกับ ชาวต่างชาติ ใด ๆ ที่เป็น แข็งแรงเพื่อ ที่ว่าพวกเขา จะไม่ได้ เขียน อีเมลหนึ่ง ประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกภายใน 22 เดือน ...

เมษายน 2014 : การสังเกต ว่า โรคพิษสุราเรื้อรัง แน่นอน จะมีอำนาจเหนือ ตำรวจ ไทยและ การรักษาความปลอดภัย - ปฏิเสธ อินเทอร์เน็ต และการศึกษา เพิ่มเติมใด ๆ
ในเดียวกัน เดือนเมษายน 2014 มี การสังเกต ว่า ความมั่นคงของไทย เป็นกลุ่มสังคม อย่าง มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และไม่ดี ในประเทศไทยและ ไม่มี ความสามารถ ทางจิต มากขึ้นสำหรับ การวางแผน หรือดำเนิน โครงการขนาดใหญ่ ใด ๆ ที่ ต้องการบันทึก กรุงเทพฯ ในขณะเดียวกัน มี การสังเกต ว่า ยังมี ผู้บัญชาการ ของ กลุ่มสังคม อื่น ๆ ที่มี ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อย่างสมบูรณ์ และดังนั้นจึงมี ความจุมากขึ้น ใด ๆ ที่จะดำเนินการ โครงการที่ มีความซับซ้อนและ การพัฒนา ด้วยเช่น การช่วยเหลือ ของกรุงเทพฯ เจ้านาย ของ กลุ่มรักษาความปลอดภัย ในถนน ของฉันเป็นเพียงหนึ่งใน นักดื่ม ส่วนใหญ่กระตือรือร้นแม้ ปฏิเสธ อินเทอร์เน็ต : มัน เปิดออก ว่า เจ้านาย ของกลุ่ม รักษาความปลอดภัยนี้ ในถนน ของฉัน ไม่สามารถจัดการกับ อินเทอร์เน็ต และสมาชิกใน การรักษาความปลอดภัย อื่น ๆ ทั้งหมด เป็นเพียงการ หัวเราะ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต แทน เกินไป ของการเรียนรู้ ที่จะจัดการกับ อินเทอร์เน็ตและ การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการ ได้รับข้อมูล มากขึ้นซึ่ง จะไม่ได้รับ รายงาน แต่จะมีการ ตรวจสอบโดยกด ไทย

แล้ว คนไทยจะเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ มากขึ้น บางคน ยัง ทั่วประเทศ :

เมษายน 2014 : ทิ้ง tong วิทยุ เซน: " เขาไม่ต้องการ "
ด้วยสโลแกน ใหม่ " เขาไม่ต้องการ " ( พูด ) ล้อม ประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกจะแตกต่างกัน ในขณะนี้ นี่คือ การแสดงออกทาง ภาษาอังกฤษ ที่สาม ซึ่ง คนไทยมีการเรียนรู้ และเป็น คนแรก ที่ มีอะไรจะ ทำอย่างไรกับ เรื่องเพศ : " ไม่อยาก "

ดี เหยื่อจะไม่ พูดคุยกับ สายลับ ที่ไม่สามารถ เขียน 1 เดียว ทาง e-mail ภายใน 2 ปีที่ แต่กลุ่ม ทางอาญา จากวิทยุ tong ทิ้ง และ จากกลุ่ม มาเฟีย จะไป ละเมิดสิทธิ ของ ผู้ป่วย ที่จะมีชีวิต ส่วนตัว ที่เงียบสงบและ ประหยัด ผู้คนจาก วิทยุ โฆษณาชวนเชื่อ สายลับและ ผู้บัญชาการ ทางอาญา ของ ประเทศไทย อาจจะ คิดว่าพวกเขา จะ " ฉลาด " ด้วยการทำงาน สอดแนม ของพวกเขา ...

ดีนักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิก และ ตกเป็นเหยื่อของ การกระทำ การสอดแนม นี้ยังคง เป็น หลักการ ของชีวิตที่ จะมี การสื่อสารกับ สายลับ สอดแนม เพราะ เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และมีการ ละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลใด ๆ คน ทางอาญา ดังกล่าว ต้องดู ว่าพวกเขาจะ ผิดกฎหมาย และนักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกไม่มี อาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง สตอกโฮล์ม

แล้ว คนไทยจะเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ มากขึ้น บางส่วน ยัง :

May 2014: observation: "Thailand is a sinking ship"
Automatically there is the conclusion that Thailand is that intensively hit and stuck by criminal alcoholic commanders, mafia groups and media so there will no constructive measure be possible concerning a rescue of Bangkok because alcoholics just cannot manage and organize big projects any more because their brain is reduced by alcohol. And therefore Bangkok will sink in fact and Thailand and especially Bangkok is really a

"sinking ship".

One can save a little part of this "sinking ship" (of Bangkok) reducing the number of "passengers" (dwellers) fast and strongly and above all shifting the water consuming industries from Bangkok away to other regions on a safe ground:

"Thailand is a sinking ship. You have to discharge the ship. Reduce the number of passengers".

The woman from ting tong Thai radio is reacting with the statement ("Thailand is a sinking ship") with a crying fit asking the English speaking mafia member if this would be true. And when the English mafia member is confirming this then the woman if ting tong Thai radio is asking why there was no clear news to the radio before. But all this is not provoking that the ting tong Thai radio would stop it's spying work:

Ting tong Thai radio: continuing the siege
Despite of all dramatic facts about Thailand and about Bangkok this crazy Thai radio is continuing it's siege against the house of the pioneer historian and is also manipulating systematically the security members in the neighbor's house and is also organizing loud and bothering big "sessions" there. More criminal a behavior cannot be. Indications of the historian's side (even business cards were distributed) that these criminal people from Thai radio or from alcoholic security could put their question also with an e-mail are systematically rejected. Also the indication that the propagandists could learn to handle the Internet or could have further education in a school for recognizing that there are really 10 million people sinking is ignored systematically.

Mail blocked
Mail is not arriving regularly and one letter is not coming during 7 weeks. There is the suspicion that the criminal secret services and mafia groups are even blocking the mail of the victim.

May 2014: "Leaving the sinking ship"
As Thailand with it's mafia groups and with the alcoholic police and security is not able to take measures concerning it's sinking Bangkok the pioneer historian is taking the resolution to leave this Thailand.

May 25, 2014: commanders confess that Bangkok is sinking
Only on May 25, 2014 - two days before my flight from sinking ship of "Thailand" - the Thai commanders confess that Bangkok is sinking. Well, it's just up to these commanders to manage their capital. Tourists are not authorized for this.

2 big parcels with some things of mine are sent to Germany. If they arrive or if they are also blocked by the criminal secret services and mafia groups is not sure.

But then comes the very last: mafia is continuing it's spying work also in Germany

since May 27, 2014: Ting tong Thai-Radio and die Thai mafia are pursuing the victim also in Germany!
It can be observed that crazy Thai radio and Thai mafia groups are pursuing the pioneer historian also during his flights in the air planes and also in the waiting areas for the flights to Germany. Also in Germany the pioneer historian is also confronted with a siege by crazy radio from Thailand which was first in the hotel and has installed now in one of the neighboring flats, and additionally there is an English speaking spy group with young non-knowers, these are young alcoholics who have no idea about solving social problems but they are just making their propaganda as it was in Thailand by the mafia groups there against the pioneer historian.

Further millions are wasted for nothing - the work of alcoholic mafia and the destruction of the world
Wasting millions against the pioneer historian is going on also in Germany. The money as it seems comes from criminal secret services who cannot bear the truth but who are destroying the whole world with their complexes and with all possible mental illnesses only producing and selling arms, alcohol and drugs.

Wasting that amounts of money for senseless actions like pursing the pioneer historian results in robbing this money from the poor where this money had a really better effect. A more crazy waste of money cannot be imagined and therefore the expression "ting tong Thai" is really justified. Also the alcoholic structures of international mafia groups are confirmed by 100%. These ting tong humans will discuss about the word of "Fuck" and about the expression of "Fuck you" during years yet and during this time Bangkok will sink and in 2020 the river will not flow away any more because all will be on 0m then.

The joy with the word of "Fuck" in Thai mafia and Thai radio is that big that all other dangers are forgotten and suppressed. This behavior is only coming out like this because in Thailand any sexual education is missing. This fact is not detected, but the complexes and the fixed ideas are just acted out against the pioneer historian.

This deliberately letting sinking of Bangkok is just not the only destructive work of international mafia, but all wars and all other destructive work come from these illegal financial groups (mafia groups, lodges, orders), 90% comes from criminal "U.S.A." with their Rockefeller&Rothschild Empire.

It's clearly like this: mafia groups are riding Thailand into the shit and they really let sink Bangkok deliberately. Instead of using the money in a positive way with evacuations from Bangkok the propaganda against the pioneer historian is just going on. Well, from 2020 on Mother Earth will have an answer for this criminal behavior in Bangkok and in Thailand...

Alcoholized and partly also with drugs structured Thais are organizing their own doom destroying their brains and rejecting any further education at the same time. It's up to them. Thailand will be very poor at the end and will "crash" which is provoked by the Thais THEMSELVES.

A Swiss who is knowing Thailand since 20 years already meant to me that Thais are like coconuts with eyes on it. Unfortunately this is coming out as true, but with the secret services it's just much worse with beer bottles and whiskey bottles with eyes on it...

Now in Germany this mafia of alcoholics is stating simply that the historian would be "crazy" - but it's turning out clearly who is "crazy" in this world. When all secret services and mafia groups are just performing the doom of drowning towns like Bangkok then it's clear that spying is not at all serving to life, and then it's also clear where brain is missing: at the secret services and mafia groups.

Within 22 months of persecution this criminal Thai radio did not write one single e-mail, and criminal, Swiss mafia did only write e-mails without names and cannot write their name. This now is really "crazy" pursuing humans spending millions and at the same time they are rejecting any communication about the giga problem of Thailand - saving sinking Bangkok.

All spying is illegal - secret services do not know how useful work is organized
Spying remains illegal - also when 100s of persons are spying and millions of dollars are wasted for it. And when these criminal secret services and mafia groups are even manipulating complete populations against a person who has not committed any delict, then the responsibility is at the criminal secret services and mafia groups: millions are wasted for nothing and this money is robbed from the poor where the money had a much bigger and positive effect. But for organizing useful work secret services and mafia groups are not trained unfortunately...

There is NO delict with the word of "Fuck" - secret services and mafia groups just don't know what is important in life
Secret services and mafia groups are systematically spying the private life of thinking persons and they are just inventing delicts. But the word of "Fuck" is legal and there is NO delict at all with the world of "Fuck". Everybody can say the word "Fuck" in the bed and sex will only be better and best!

Therefore one can clearly see that the secret services and mafia groups just don't know what is important in life otherwise there would not be sinking towns in the world. Secret services and mafia groups are sometimes really coconuts hunting sex lives of private persons instead of organizing the big cases like sinking Bangkok and the truth of 11 September 2001 etc. etc. Secret services and mafia groups are leading Thailand and China even to their doom...

So have a good sex saying "fuck" in the bed and work and life will be positive and save your towns from criminal secret services and mafia groups whose aim is only the destruction of the world (Committee of 300, Skull&Bones, CIA etc.).


พฤษภาคม 2014 : สังเกต : "ประเทศไทย เป็น เรือที่กำลังจม "
โดยอัตโนมัติ มี ข้อสรุปว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ ที่ตี อย่างแรง และ ติดอยู่ โดย ผู้บัญชาการ แอลกอฮอล์ ทางอาญา กลุ่ม มาเฟีย และสื่อ จึงมี ไม่มี มาตรการ ที่สร้างสรรค์ จะเป็นไปได้ เกี่ยวกับ การช่วยเหลือ ของกรุงเทพฯเนื่องจาก ติดสุรา ก็ไม่สามารถ จัดการและจัดระเบียบ โครงการ ใหญ่ ๆ มากขึ้นเพราะ สมอง ของพวกเขาคือ ลดลงโดย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดังนั้นจึง กรุงเทพฯ จะจม ในความเป็นจริง และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยและ กรุงเทพฯเป็น จริงๆ

" จม เรือ "

หนึ่ง สามารถบันทึก เป็นส่วน เล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ " เรือที่กำลังจม " (จาก กรุงเทพฯ) การลดจำนวน ของ " ผู้โดยสาร " ( ชาวบ้าน ) ได้อย่างรวดเร็วและ อย่างมาก และเหนือสิ่งอื่น ขยับ น้ำเสีย อุตสาหกรรม จากกรุงเทพฯ ไปยัง ภูมิภาคอื่น ๆ ใน พื้น ปลอดภัย

"ประเทศไทย เป็น เรือที่กำลังจม . คุณต้อง ปล่อย เรือ . ลด จำนวนผู้โดยสาร"

ผู้หญิงคนหนึ่งจาก วิทยุ ทิ้ง tong ไทย จะ ทำปฏิกิริยา กับคำสั่ง(" ประเทศไทยเป็นเรือที่กำลังจม ") ที่มีความ พอดีกับ ร้องไห้ ขอให้สมาชิก มาเฟีย ที่พูดภาษาอังกฤษ ที่ว่านี้ จะเป็นจริง และเมื่อสมาชิก อังกฤษ มาเฟีย เป็น ที่ยืนยัน แล้ว ผู้หญิงคน นี้ถ้า วิทยุ ทิ้ง tong ไทย ถามว่าทำไม ไม่มี ข่าว ที่ชัดเจน วิทยุ ก่อน แต่ทั้งหมดนี้ ไม่ได้รับการ กระตุ้น ที่วิทยุ ทิ้ง tong ไทย จะหยุด มัน ทำงาน สอดแนม :

วิทยุ Ting tong ไทย อย่างต่อเนื่อง ล้อม
แม้จะมี ข้อเท็จจริง ที่น่าทึ่ง เกี่ยวกับ ประเทศไทยและ เกี่ยวกับ กรุงเทพฯ วิทยุ ไทย บ้านี้ อย่างต่อเนื่อง ก็ ล้อม บ้าน ของนักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกและยัง จัดการ ระบบสมาชิก การรักษาความปลอดภัย ใน บ้านของเพื่อนบ้าน และยัง จะจัด ดังและ รบกวน " ช่วง " บิ๊ก มี ทางอาญา อื่น ๆ พฤติกรรมที่ไม่สามารถ ตัวชี้วัดของ ทางด้าน ประวัติศาสตร์ ที่ (แม้ นามบัตร มีการกระจาย ) ที่ คน ทางอาญา เหล่านี้จาก วิทยุ ไทยหรือ การรักษาความปลอดภัย จาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจ จะนำคำถาม ของพวกเขา ยังมีทาง e-mail จะถูกปฏิเสธ อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยัง บ่งชี้ว่า โฆษณาชวนเชื่อสามารถเรียนรู้ ที่จะจัดการกับ อินเทอร์เน็ตหรือ อาจจะมี การศึกษา ต่อไปใน โรงเรียนสำหรับ ตระหนักว่า มีจริงๆ 10 ล้านคน จมจะถูกละเว้น ระบบ

จดหมายที่ถูกปิดกั้น
จดหมายที่ไม่ได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอและตัวอักษรอย่างใด อย่างหนึ่งไม่ได้มาในระหว่าง 7 สัปดาห์ มีความสงสัยว่าทางอาญาบริการลับและกลุ่มมาเฟียจะได้ปิดกั้นอีเมลของเหยื่อ เป็น

พฤษภาคม 2014 : " ออกจาก เรือที่กำลังจม"
ในฐานะที่ ประเทศไทย กับกลุ่ม มาเฟีย มัน และ กับตำรวจ แอลกอฮอล์และ การรักษาความปลอดภัย จะไม่สามารถ ที่จะใช้มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ มัน จม กรุงเทพฯ ประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกคือการ แก้ปัญหาที่จะออกจาก ประเทศไทย

25 พฤษภาคม 2014 : ผู้บัญชาการ สารภาพว่า กรุงเทพฯ จะจม
เฉพาะใน 25 พฤษภาคม 2014 - สองวัน ก่อนที่ เที่ยวบินของฉัน จาก การจม เรือ ของ " ไทย " - ผู้บัญชาการ ไทย สารภาพว่า กรุงเทพฯ จะจม ดีก็ เป็นเพียง ขึ้นอยู่กับ ผู้บัญชาการ เหล่านี้ ในการจัดการ เงินทุน ของพวกเขา นักท่องเที่ยวจะ ไม่ได้รับอนุญาต นี้

2 ผืนขนาดใหญ่ที่มีบางสิ่งบางอย่างของฉันถูกส่งไปยังเยอรมนี ถ้าพวกเขามาถึงหรือถ้าพวกเขายังถูกบล็อกโดยการให้ บริการที่เป็นความลับทางอาญาและกลุ่มมาเฟียไม่แน่ใจว่า

แต่ แล้วก็มาถึง ที่ผ่านมา มาก: มาเฟีย อย่างต่อเนื่อง ก็ ทำงาน สอดแนม ยังอยู่ใน เยอรมนี

ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2014 : Ting tong ไทย วิทยุ และตาย มาเฟีย ไทย กำลังไล่ตาม เหยื่อยังอยู่ใน เยอรมนี
ก็สามารถที่จะ ตั้งข้อสังเกตว่า วิทยุ ไทย บ้า และกลุ่ม มาเฟีย ไทย กำลังไล่ตาม นักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกในระหว่าง เที่ยวบิน ของเขาใน เครื่องบิน อากาศและ ยังอยู่ใน พื้นที่ ที่รอ เที่ยวบิน ไปยังประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ใน เยอรมนี เป็นผู้บุกเบิก ประวัติศาสตร์จะต้องเผชิญ กับ การโจมตีทางวิทยุ บ้า จากประเทศไทย ซึ่ง เป็นครั้งแรก ในโรงแรมและ มีการติดตั้ง อยู่ในขณะนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของแฟลต ที่อยู่ใกล้เคียง และ นอกจากนี้ยัง มีกลุ่ม สายลับ พูด ภาษาอังกฤษกับ หนุ่ม knowers ไม่ใช่ เหล่านี้ สุรา เป็น หนุ่มสาวที่ มีความคิด เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาสังคม ไม่ได้ แต่ พวกเขาเป็นเพียง การ โฆษณาชวนเชื่อ ของพวกเขา มันเป็น ในประเทศไทย โดยกลุ่ม มาเฟียที่มี กับ นักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิก

นับล้าน ต่อไปจะ สูญเสีย เพื่ออะไร - การทำงานของ มาเฟีย แอลกอฮอล์และ การล่มสลายของ โลก
การสูญเสีย นับล้าน กับ นักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกที่เกิดขึ้น ยังอยู่ใน เยอรมนี เงิน ที่ดูเหมือนว่ามาจาก การให้บริการ ที่เป็นความลับ ทางอาญา ที่ไม่สามารถ แบกรับ ความจริงแต่ผู้ที่ จะ ทำลาย โลกทั้งโลก ที่มีความ ซับซ้อน ของพวกเขา และมี อาการป่วยทางจิต เป็นไปได้ทั้งหมด เพียง แต่ การผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธ และยาเสพติด

การสูญเสีย ที่ จำนวน เงิน สำหรับการดำเนินการ หมดสติ เช่น จู๋ผล ผู้บุกเบิก ใน ประวัติศาสตร์ ปล้น เงิน จาก คนยากจน ที่มีเงิน นี้ มีผลกระทบ ที่ดีขึ้นจริงๆ เสีย บ้า มากขึ้น ของเงิน ไม่สามารถคิด และ การแสดงออก จึง " ทิ้ง tong ไทย " เป็นธรรม จริงๆ นอกจากนี้ยังมี โครงสร้าง ที่มีส่วนผสม ของ กลุ่ม มาเฟีย ต่างประเทศ ได้รับการยืนยัน 100% ทิ้ง เหล่านี้ tong มนุษย์ จะหารือ เกี่ยวกับ คำพูดของ " Fuck " และเกี่ยวกับ การแสดงออกของ " เพศสัมพันธ์ คุณ " ในช่วงหลายปี และยัง ในช่วงเวลานี้ จะจม กรุงเทพฯ และ ในปี 2020 แม่น้ำ จะไม่ ไหล ออกไป อีก เพราะ จะมีการ 0m แล้ว .

มีความสุข กับคำว่า ของ " Fuck " มาเฟีย ใน ไทย และวิทยุ ไทย ก็คือว่า ขนาดใหญ่ที่ อันตราย อื่น ๆ ทั้งหมดจะถูก ลืมและ ปราบปราม ลักษณะการทำงานนี้ เป็นเพียงการ ออกมา เช่นนี้ เนื่องจาก ในประเทศไทย การศึกษา ทางเพศ ใด ๆ ที่ขาดหายไป ความจริงเรื่องนี้ ไม่ได้รับการ ตรวจพบ แต่ ความซับซ้อนและความคิด คงที่ จะ ทำหน้าที่ เพียงแค่ ออกมาต่อต้าน นักประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิก

นี้ จม จงใจ ปล่อยให้ กรุงเทพฯ เป็นเพียงไม่เพียง แต่ งาน ทำลาย ของ มาเฟีย ระหว่างประเทศ แต่ สงคราม และ การทำลายล้าง ทุกงาน อื่น ๆ ที่ มาจาก กลุ่มเหล่านี้ ที่ผิดกฎหมาย ทางการเงิน ( กลุ่ม มาเฟีย , ห้องพัก , การสั่งซื้อ ) , 90% มาจาก ทางอาญา "สหรัฐอเมริกา " ด้วย เฟลเลอร์ และ เอ็มไพร์ ของพวกเขา Rothschild

มันเป็น อย่างชัดเจน เช่นนี้ กลุ่ม มาเฟีย กำลังขี่ ประเทศไทย เป็น อึและพวกเขาจริงๆ ให้ จม กรุงเทพฯ จงใจ แทนการใช้ เงินในทางบวก ด้วย พึ้ จากกรุงเทพฯ โฆษณาชวนเชื่อ กับ ประวัติศาสตร์ ผู้บุกเบิกเป็นเพียง ที่เกิดขึ้น ดี จาก 2020 เมื่อ แม่ธรณี จะมีคำตอบ สำหรับพฤติกรรมที่ ผิดกฎหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ ในประเทศไทย...

สมบูรณ์ด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ บางส่วน ยังมี ยาเสพติด คนไทย จะ มีโครงสร้าง การจัด ลงโทษ ของตัวเอง ทำลาย สมองของพวกเขา และ ปฏิเสธ การศึกษา เพิ่มเติมใด ๆ ในเวลาเดียวกัน มันขึ้นอยู่กับ พวกเขา ประเทศไทย จะเป็น ที่น่าสงสารมาก ที่สิ้นสุด และจะ " ผิดพลาด " ซึ่ง กระตุ้นโดย คนไทย เอง

สวิส ซึ่งเป็นที่ ทราบว่า ประเทศไทย ตั้งแต่ 20 ปีที่ แล้ว มีความหมาย กับผมว่า คนไทย เป็นเหมือน มะพร้าว ด้วยตาของ มัน แต่น่าเสียดายที่ นี้ จะออกมา เป็นจริง แต่มีการบริการ ที่ลับก็ยัง เป็นเพียง มากยิ่ง ด้วย ขวดเบียร์ และขวด วิสกี้ กับตา กับ มัน ...

ขณะนี้ใน เยอรมนี มาเฟีย ของ สุรา นี้ จะระบุ เพียงว่า ประวัติศาสตร์จะ " บ้า " - แต่ มัน เปิดออกมา อย่างชัดเจน ที่เป็น " บ้า " ในโลก นี้ เมื่อบริการลับและกลุ่มมาเฟียเป็นเพียงการดำเนินการลงโทษของการจมน้ำเมือง เช่นกรุงเทพฯนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าการสอดแนมไม่ ได้เลยที่จะให้บริการในชีวิตแล้วก็ยังชัดเจนที่ สมองขาดหายไป: ที่บริการลับและกลุ่มมาเฟีย

ภายใน 22 เดือน ของการประหัตประหาร วิทยุ ไทย นี้ ทางอาญา ไม่ได้เขียน หนึ่ง เดียว ทาง e-mail และ อาญา มาเฟีย ชาวสวิส ได้เขียน เพียง อีเมล โดยไม่ต้อง ชื่อและ ไม่สามารถเขียน ชื่อของพวกเขา นี้ ขณะนี้คือ จริงๆ " บ้า " ติดตาม การใช้จ่าย นับล้าน คน และในเวลา เดียวกันพวกเขาจะ ปฏิเสธ การสื่อสาร เกี่ยวกับปัญหา ยักษ์แห่งประเทศไทย ใด ๆ - ประหยัด จม กรุงเทพฯ

สอดแนมทั้งหมดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย - บริการลับไม่ทราบวิธีการทำงานที่มีประโยชน์มีการจัด
สอดแนมยังคงผิดกฎหมาย - เมื่อ 100s ของบุคคลที่มีการสอดแนมและล้านดอลลาร์ที่มีการสูญเสียมัน และเมื่อได้ให้บริการเหล่านี้เป็นความลับทางอาญาและ กลุ่มมาเฟียจะได้จัดการกับประชากรที่สมบูรณ์กับคนที่ ยังไม่ได้มุ่งมั่นที่ delict ใดแล้วความรับผิดชอบอยู่ที่การให้บริการที่เป็นความลับทางอาญาและกลุ่ม มาเฟีย: ล้านจะสูญเสียเพื่ออะไรและเงินนี้จะถูกปล้นจากคนยากจน เงินที่มีผลกระทบใหญ่มากและบวก แต่สำหรับการจัดบริการลับที่มีประโยชน์ในการทำงานและกลุ่มมาเฟียจะไม่ได้รับ การฝึกอบรมที่น่าเสียดาย ...

ไม่มีการดำเนินการทางอาญาที่มีคำว่า "จะมีเพศสัมพันธ์" (to fuck) เป็น - บริการลับและกลุ่มมาเฟียก็ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต
บริการลับและกลุ่มมาเฟียที่มีระบบการสอดแนมชีวิตส่วน ตัวของบุคคลที่คิดและพวกเขาเป็นเพียงการกระทำทางอาญา ประดิษฐ์ แต่คำ "จะมีเพศสัมพันธ์" (to fuck) เป็นกฎหมายและไม่มีการดำเนินการทางอาญาที่ทั้งหมดที่มีโลกของ "จะมีเพศสัมพันธ์" (to fuck) ทุกคนสามารถพูดคำว่า "เพศสัมพันธ์" ในเตียงและมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวจะดีกว่าและดีที่สุด!

ดังนั้นหนึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าการให้บริการที่ เป็นความลับและกลุ่มมาเฟียก็ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เป็น สิ่งสำคัญในชีวิตอย่างอื่นมีจะไม่จมเมืองในโลก บริการลับและกลุ่มมาเฟียเป็นบางครั้งจริงๆมะพร้าวล่าชีวิตเพศของเอกชนแทนการ จัดกรณีที่ขนาดใหญ่เช่นกรุงเทพฯจมและความจริง 11 กันยายน 2001 ฯลฯ เป็นต้นบริการลับและกลุ่มมาเฟียเป็นผู้นำไทยและจีนแม้กระทั่งการลงโทษของพวก เขา...

ดังนั้นมีเพศสัมพันธ์ที่ดีบอกว่า "เพศสัมพันธ์" ในเตียงและการทำงานและชีวิตจะเป็นบวกและบันทึกเมืองของคุณจากการให้บริการ ทางอาญาที่เป็นความลับและกลุ่มมาเฟียที่มีเป้าหมายเป็น เพียงการล่มสลายของโลก (คณะกรรมการ 300, กะโหลกศีรษะและกระดูกซีไอเอ ฯลฯ ) .

<<     >>

^