Kontakt / contact     v     zurück /
           retour / indietro / atrás / back
<<     >>
D   -   ENGL

ประเทศไทย - ความหมาย (ส่วนที่ 2)

Criminal people from Peru in Thailand - คนทางอาญาจากเปรูในประเทศไทย

PIGS at a water hole - Peruvians are invading
          the whole world with their drug dealing and with
          their lies - drug lord is: The President
PIGS at a water hole - Peruvians are invading the whole world with their drug dealing and with their lies - drug lord is: The President
หมูที่หลุมน้ำ - ชาวเปรูจะบุกรุกทั่วโลกที่มีการค้ายาเสพติดของพวกเขาและมีอยู่ของพวกเขา - ยาเป็นกรรมการและผู้จัดการ

Michael Palomino (ตั้งแต่ 2014)

ส่วนแบ่ง:

Facebook
Chapter 12: February 12, 2014: Peruvian PIGS in the house and in the garden in Thailand - Peruvian spies are speaking about girls - but spies have neither brain nor heart

Point 1: Peruvian brains are like holes - like a nut with nothing in it

Peruvian pigs in my house are here in Thailand, but Thailand has to know how they are: Peruvians come from Peru, but Peruvians are not only speaking Spanish and they are not only speaking of Peru, but it seems that they also speak Thai well. But this is for nothing because the Peruvian brain is so empty like a numb nut. they mean that they are "Christians", but Peruvians are the greatest racists of the whole world. In Peru even the poor are laughing against each other - this is Peruvian style - I could watching it during 4 years.

In schools in Peru there is much discotheque, in the offices in Peru there is often discotheque, and even in the ministries in Peru there is often discotheque. The main thing is only laughing, all other things are mostly not important. I could watch this during 4 years. At the same time some ministries are confronted with piles of documents of meters of height because many Peruvians don't know yet what a scanner is. I could watch it by myself. When a justice department in Peru does not find documents any more then just new documents are invented. Waiting for a divorce in Peru can last over 5 years because documents are not found any more or because other intrigues are running in the case etc. Peru is dreadful and stupid, Peru is really like a numb nut, and there is much more yet with this criminal Peru:

Point 2: Peruvians are "enjoying" racism

Peruvians don't know what is peace but they mean that they would have any freedom for acting out their "energies": Thus they are racists against everything which is poorer than they themselves, and of course they are racists against foreigners, and then they are racists also against the other sex. Additionally many Peruvians develop a drive in the group forming gangs and these gangs have their special rules like the "initial probe" when a person has to be killed. This group dynamics of these Peruvian gangs is developing forward for presenting "intelligence" in robbing, assaulting and murdering, as a "competition" against police which is overcharged on and on and is only asking why there is no peace in Peru.

Point 3: In Peru peace is not allowed - they are killing each other because of nothing

Well, in Peru peace is not allowed, otherwise "there would not be anything interesting", in this kind the Peruvians are thinking. Because they are calling themselves "Christians", but many of them cannot even read. Perhaps they have a Bible at home, but they never speak with a pastor about life. But in Peru it's normal to rob, to violate, to lie, to kill, they are meddling into other's lives, they are drinking alcohol until they collapse in their house or in their garden with a loud private disco, and many young Peruvians are also full of drugs. These cases are very childish but also dramatic: Soccer fans are killing each other in discotheques because the wrong team has won, or somebody is envious because of a woman murdering another man but killing the wrong person, or a drunk Peruvian is killing the neighbor with a knife. This is Peruvian stile and Peruvian PIGS are killing each other in this way. And Peruvians even mean that "the whole world is like this!"

Why is there so much alcohol? Because the bosses of the political parties are owners of the breweries. Why is there no alcohol free beer in Peru? Because a stupid population can be managed better. Why are there so many drugs in Peru? Because the Peruvian government is the drug dealer. This is the same like in Switzerland with Villiger and his company "Villiger&Sons" (cigar company wit Joint Venture with Cuba - drug dealer!). Well, many Peruvian airlines lost their license already because of drug transportation...


บทที่ 12 : 12 กุมภาพันธ์ 2014 : สุกร เปรู ในบ้านและ ในสวน ในประเทศไทย- สายลับ เปรู กำลังพูด เกี่ยวกับ สาว - แต่ สายลับ มี ทั้ง สมอง และ หัวใจ

จุด ที่ 1: สมอง เปรู เป็นเหมือน หลุม - เช่น ถั่วมีอะไร อยู่ในนั้น

หมู เปรู ในบ้านของฉัน อยู่ที่นี่ ในประเทศไทย แต่ ประเทศไทยมี ที่จะรู้ว่า พวกเขาคือ ชาวเปรู มาจาก เปรู แต่ ชาวเปรู ไม่เพียง แต่ ที่พูดภาษาสเปน และพวกเขาจะ ไม่เพียง แต่ การพูด ของ เปรู แต่ดูเหมือน ว่าพวกเขายัง พูดภาษาไทย ได้ดี แต่นี้เป็น อะไร เพราะ สมองของ เปรู เป็นที่ ว่างเปล่า เช่นถั่ว ชา พวกเขา หมายความว่า พวกเขาจะ " คริสเตียน " แต่ ชาวเปรู มี การเหยียดผิว ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของโลกทั้งโลก ในเปรู แม้ คนยากจน จะ หัวเราะ กับแต่ละ อื่น ๆ - นี่คือ สไตล์ เปรู - ฉันจะ เฝ้าดูมัน ในระหว่าง 4 ปีที่

ในโรงเรียน ในเปรู มี ดิสโก้เธ มาก ในสำนักงาน ในเปรูมี มักจะถูก ดิสโก้เธ , และแม้ ในกระทรวง ในเปรูมีมักจะ ดิสโก้เธ สิ่งสำคัญที่ เป็นเพียงการ หัวเราะ สิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด ส่วนใหญ่ ไม่สำคัญ ฉันสามารถดู นี้ในช่วง 4 ปีที่ ในขณะเดียวกัน กระทรวงบาง กำลังเผชิญหน้ากับ กอง เอกสาร เมตร ของความสูง เพราะหลาย ชาวเปรู ยังไม่ทราบ สิ่งที่ เป็น เครื่องสแกนเนอร์ ฉันสามารถ ดูได้ ด้วยตัวเอง เมื่อ กระทรวงยุติธรรมในเปรู ไม่พบ เอกสารใด ๆ มากขึ้นแล้ว เพียงแค่ เอกสารใหม่ ที่คิดค้น รอ สำหรับการหย่าร้าง ในเปรูสามารถล่าสุด กว่า 5 ปี เพราะ เอกสาร ไม่พบ ใด ๆ เพิ่มเติม หรือเพราะ แผนการ อื่น ๆ ที่ ทำงานใน กรณีอื่น ๆ เปรู เป็น ที่น่ากลัว และโง่ , เปรู จะชอบถั่ว ชา และ ยังมี มากขึ้นด้วย นี้ ทางอาญา ในเปรู

จุด ที่ 2: ชาวเปรู เป็น " ความสุข " การเหยียดเชื้อชาติ

ชาวเปรู ไม่ทราบว่า เป็น ความสงบ แต่พวกเขา หมายความว่าพวกเขา จะมี เสรีภาพ ใด ๆ สำหรับการ ทำหน้าที่ออก " พลังงาน " ของพวกเขา ดังนั้น พวกเขาจะ ต่อต้าน การเหยียดผิว ทุกสิ่งที่ ด้อยกว่า พวกเขาเอง และแน่นอน พวกเขาจะมี การเหยียดผิว กับ ชาวต่างชาติ และจากนั้น พวกเขา มี การเหยียดผิว ยังกับ เพศอื่น ๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ ชาวเปรู พัฒนา ไดรฟ์ ที่อยู่ในกลุ่ม การขึ้นรูป แก๊งและ แก๊ง เหล่านี้ มีกฎระเบียบที่ พิเศษของพวกเขา เช่น " สอบสวน เบื้องต้น " เมื่อคน จะต้องมีการ ฆ่า กลุ่มนี้ การเปลี่ยนแปลงของ แก๊ง เปรู เหล่านี้ มีการพัฒนา ไปข้างหน้า เพื่อนำเสนอ " ปัญญา " ในการ ปล้น , ฆ่า เจ้าพนักงาน และ เป็น "การแข่งขัน " กับ ตำรวจ ที่ โก่งราคา บนและบน และ เป็นเพียงการ ถามว่าทำไม มีความสงบ ในเปรู ไม่มี

จุด ที่ 3 : ใน เปรู ความสงบสุข ไม่ได้รับอนุญาต - พวกเขาจะ ฆ่า กันเพราะ อะไร

ดี ในเปรู ความสงบสุข ไม่ได้รับอนุญาต เป็นอย่างอื่น " จะไม่มี อะไรที่น่าสนใจ " ใน ชนิด ชาวเปรูมีความคิด นี้ เพราะพวกเขาจะ เรียก ตัวเองว่า " คริสเตียน " แต่หลายคน ไม่สามารถอ่าน ได้ บางทีพวกเขา มีพระคัมภีร์ ที่บ้าน แต่ พวกเขาไม่เคย พูดคุยกับ หลวงพ่อ เกี่ยวกับชีวิต แต่ใน เปรู มัน เป็นเรื่องปกติ ที่จะปล้น , ละเมิด , โกหก จะฆ่า พวกเขาจะ แทรกแซง ในชีวิต ของผู้อื่น ที่พวกเขาจะ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนกว่าพวกเขาจะ ยุบ ใน บ้านของพวกเขา หรือในสวน ของพวกเขา ที่มีดิสโก้ ส่วนตัว ดังและ หนุ่มสาวจำนวนมาก ชาวเปรู นอกจากนี้ยังมี เต็มรูปแบบ ของยาเสพติด กรณี เหล่านี้เป็น เด็ก มาก แต่ยัง น่าทึ่ง : แฟน ฟุตบอล จะมีการ ฆ่ากัน ใน ดิสโก้เธ เพราะทีมงาน ที่ไม่ถูกต้อง ได้รับรางวัล หรือ ใครสักคนที่ เป็น อิจฉา เพราะหญิง เป็นคนฆ่า ชายอีกคนหนึ่งแต่ การฆ่า ผิดคน หรือเมา เปรู จะฆ่า เพื่อนบ้านด้วย มีด นี้เป็น รั้ว เปรู และ สุกร เปรู จะ ฆ่ากัน ด้วยวิธีนี้ และ ชาวเปรู ได้ หมายความว่า " โลกทั้งโลกเป็นเช่นนี้ "

ทำไมถึงมี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาก ? เพราะ ผู้บังคับบัญชา ของฝ่าย การเมืองเป็นเจ้าของ โรงงานผลิตเบียร์ เป็นเหตุผลที่ ไม่มี เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฟรี ใน เปรู เพราะประชากร โง่ สามารถจัดการได้ ดีกว่า ทำไมจึงมี ยาเสพติด จำนวนมากใน เปรู เพราะ รัฐบาลเปรู เป็น พ่อค้ายาเสพติด นี้เป็น เช่นเดียวกับ ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วย Villiger และ บริษัท ของเขา " Villiger & ลูกชาย " ( ปัญญา ซิการ์ บริษัท ร่วมทุน กับ คิวบา - พ่อค้ายาเสพติด ) ดี สายการบิน เปรู จำนวนมาก สูญเสีย ใบอนุญาต ของพวกเขา อยู่แล้ว เพราะ ในการขนส่ง ยาเสพติด ...

Point 4: Peru: Police is collaborating with the gangs of thieves - Peruvian police is also the murderer

This Peruvian mentality is also spreading in Peruvian police itself: It's just "normal" in Peru when policemen are "collaborating" with gangs of thieves. For example there is an agreement that police will not watch a certain house during a certain time and then is a burglary and the gang is making fifty fifty with the police. And it's also "normal" in Peru that Peruvian police is having a "side job" dealing with drugs (intermediate dealer with high profits!), and it's just normal that Peruvian policemen are leaders of killer gangs - and of course Peruvian police cannot speak foreign languages, not English either because otherwise they would become intelligent. Thus with tourists Peruvian policemen are so stupid like fishes and therefore they are even dependent from the gangs where at least some members can speak English.

Also in Peruvian police there is a group dynamics which is driving into the negative direction. There are managers extorted or murdered, there are murders but Peruvian police is deliberately blaming the wrong person by faking documents or making maneuvers and intrigues, or Peruvian police is hunting people who have never done anything - simply because the police commander wants to have his "joy". Peruvian police is also putting cells with captives on fire - this is "just normal" in Peru.

Well, the highest boss of drugs in Peru is the Peruvian government, but they also have oil, gas and gold mines etc. etc. - they have all this what the poor in Peru don't have. Police means sometimes that they will get shares when they are "doing something for the country", and for this there is the propaganda against foreigners. Thus criminal Peruvian men from Peruvian criminal police are speaking about "girls" and a "foreigner" then - also when there is no delict at all!

Sharing is not "Peruvian". Even aid and subsidies for earth quake victims in Peru were stolen by the mayors, and material for the earth quake victims was "derived" by criminal Peruvian police, this happened in the region of Ica in 2007 and in 2008. Therefore Peru is really a country of PIGS, there is nothing more.

Point 5: Peru: Lies for profiling: innocents in Peruvian prisons are "just normal" in criminal Peru - no education, no books

Peru is an absolutely criminal country. Searching and meditating is not wanted there at all. Therefore every year 100s of Peruvian INNOCENTS are put into prisons and the culprits - thieves and murderers - are going on to be free when they are arranging their crime just a little bit in an intelligent way.

Spying in Peru is concentrating in peeping (porno is forbidden in Peru therefore criminal Peruvian police forces are watching their "porno" by using espionage devices). Well, intelligence will be only higher when a new book is read from time to time, but this is not foreseen in Peru, but books are purchased mostly and almost only bi tourists from Europe...

Point 6: Example of a false captive in prison: Joran van der Sloot

Peruvian criminal police also has the strange custom to "stamp" certain persons as "criminal" and pursuing them without end and hosing them also in the Peruvian press whereas nothing has happened. In this way the Dutch man Mr. Joran van der Sloot was a victim of Peruvian press and of the criminal Peruvian government (criminal president Garcia, murderer of over 30 natives because of oil in the rain forest - Pizango case). The good friend of Joran was murdered in the hotel room by a killer command (this was probably ordered by the government). Joran was taking it's flight from the hotel in Lima taking a Taxi to Chile. Then he stated two times in Chile in the right way that he never had anything to do with any murder, but then the "turnaround" came: Joran van der Sloot was deported from Chile to Lima and then a criminal Peruvian police officer was making an "offer" to Joran: When Joran would say that he had killed the woman in the hotel room then Joran would be brought to Holland. Joran was accepting this illegal offer and since then he is stating that he had murdered a women who he never murdered and the Peruvian police is laughing about a foreigner who is committing a murder which he never committed.

Well, I analyzed this case in 2011 and presented this case in Spanish, in English and in Dutch. Peruvian criminal police is spying me in every corner of the world, even in Thailand they are making propaganda against my person whereas there is NOTHING against me, but criminal Peruvians of criminal police are NOT ready until today (2014) to discuss about this case of the faked captive Joran van der Sloot.


จุด ที่ 4: เปรู : ตำรวจ จะร่วมมือกับ แก๊ง โจร- ตำรวจ เปรู ยังเป็น ฆาตกร

ความคิด นี้เปรู ยัง แพร่กระจาย ใน ตำรวจ เปรู ตัวเอง : มันก็แค่ "ปกติ" ในเปรู เมื่อ ตำรวจ เป็น " ร่วมมือ " กับแก๊ง โจร ตัวอย่างเช่น มีข้อตกลง ว่าตำรวจ จะไม่ ดู บ้าน บางอย่าง ในช่วง เวลาที่แน่นอนแล้ว ก็คือ การลักทรัพย์และ แก๊งคือการทำให้ ห้าสิบ ห้าสิบ กับตำรวจ และ ก็ยัง "ปกติ" ในเปรู ที่ ตำรวจ เปรู จะมี"งาน ด้าน" การจัดการกับ ยาเสพติด และเป็นเพียง ปกติที่ ตำรวจ เปรู เป็นผู้นำ ของ แก๊ง นักฆ่า ( ดีลเลอร์ กลาง ที่มี ผลกำไร สูง ) - และแน่นอน ตำรวจ เปรู ไม่สามารถพูด ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้ เพราะมิฉะนั้น พวกเขาก็จะ กลายเป็น ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น ด้วยนักท่องเที่ยว ตำรวจ เปรู จึง โง่ เช่น ปลา และดังนั้นพวกเขา จะได้ ขึ้น จาก แก๊ง ที่สมาชิก อย่างน้อยบางส่วน สามารถพูดภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ใน ตำรวจ เปรู มี การเปลี่ยนแปลงของ กลุ่ม ที่มีการ ขับรถเข้าไปใน ทิศทาง เชิงลบ มี ผู้จัดการ กรรโชก หรือ ถูกฆ่าตาย ที่ มี การฆาตกรรม แต่ตำรวจ เปรู ถูก จงใจ โทษ คนผิด โดย แกล้งทำ เอกสารหรือ การ ซ้อมรบ และ แผนการ หรือ ตำรวจ เปรู ล่า คนที่ไม่เคย ทำอะไร - เพียงเพราะ ผู้บัญชาการ ตำรวจต้องการที่จะ มี เขา " ความสุข " ตำรวจ เปรู ยัง วาง เซลล์ที่มี นักโทษ อยู่บนกองไฟ - นี่คือ " เพียง ปกติ" ในเปรู

ดีเจ้านาย สูงสุด ของยาเสพติด ในเปรู เป็น รัฐบาลเปรู แต่ พวกเขายังมี น้ำมันก๊าซและ เหมือง ทอง ฯลฯ เป็นต้น - พวกเขา มีทั้งหมดนี้ สิ่งที่ไม่ดี ในเปรู ไม่ได้ ตำรวจ บางครั้ง หมายถึงการ ที่พวกเขา จะได้รับ หุ้นที่ เมื่อ พวกเขาจะ " ทำอะไรเพื่อ ประเทศ" และสำหรับ นี้ มี การโฆษณาชวนเชื่อ กับ ชาวต่างชาติ ชาย ชาวเปรู อาญา ดังนั้น ทางอาญา จากตำรวจ เปรู กำลังพูด เกี่ยวกับ " ผู้หญิง " และ" ชาวต่างชาติ " แล้ว - เมื่อ ไม่มี delict เลย

ที่ใช้ร่วมกัน ไม่ได้ " เปรู " แม้ ความช่วยเหลือ และ เงินอุดหนุนสำหรับ ผู้ประสบภัย แผ่นดินไหว ในเปรู ถูกขโมย โดย นายกเทศมนตรีและ วัสดุสำหรับ โลกที่ตกเป็นเหยื่อการ สั่นสะเทือน ก็คือ " ได้ " โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เปรู อาญา เรื่องนี้เกิดขึ้น ในพื้นที่ของ Icaในปี 2007 และ ในปี 2008 ดังนั้น เปรู เป็นจริง ประเทศ ของ สุกรที่มีอะไร มากขึ้น

จุด ที่ 5: เปรู : Lies กับ โปรไฟล์ : ผู้บริสุทธิ์ ในเรือนจำ เปรู "ที่เพียง ปกติ" ใน ทางอาญา เปรู - การศึกษา ไม่มี หนังสือ ใด ๆ

เปรู เป็นประเทศ ทางอาญา อย่างแน่นอน การค้นหาและ การนั่งสมาธิ ไม่ได้ อยาก มี ในทุก ดังนั้น ทุกปี 100s ของผู้บริสุทธิ์ ชาวเปรู จะใส่ลงใน เรือนจำ และ culprits- ขโมยและ ฆาตกร - ที่เกิดขึ้น ที่จะเป็นอิสระ เมื่อมีการ จัด อาชญากรรม ของพวกเขา เพียงเล็กน้อย ในวิธีที่ชาญฉลาด

การสอดแนม ในเปรู มุ่งเน้น ในการ แอบ ( โป๊ เป็นที่ต้องห้าม ในเปรู จึง อาญา กองกำลังตำรวจ เปรู กำลังรับชม " โป๊ " ของพวกเขาโดย การใช้อุปกรณ์ หน่วยสืบราชการลับ ) ดี ปัญญา จะเป็นเพียง สูงขึ้นเมื่อหนังสือเล่มใหม่ จะถูกอ่าน เป็นครั้งคราว แต่ นี้ไม่ได้ เล็งเห็น ในเปรู แต่ หนังสือ ส่วนใหญ่ จะซื้อ และนักท่องเที่ยว เกือบ สอง เฉพาะจาก ยุโรป ...

จุด ที่ 6 : ตัวอย่างที่ถูกคุมขัง อยู่ในคุก เท็จ : Joran แวนเดอร์ Sloot

เปรู ตำรวจ ทางอาญา ยังมี ประเพณี แปลก "แสตมป์ " คนบางคน เป็น "อาชญากร " และ ใฝ่หา พวกเขา โดยไม่มีที่สิ้นสุด และ hosing พวกเขา ยังอยู่ในกด เปรู ขณะที่ ไม่มีอะไร เกิดขึ้น ด้วยวิธีนี้คน ดัตช์ นาย Joran แวนเดอร์ Sloot เป็นเหยื่อของการ กด เปรูและ รัฐบาลเปรู อาญา ( ประธาน อาญา การ์เซีย , ฆาตกรที่ฆ่า ชาวบ้าน กว่า 30 เพราะ น้ำมัน ใน ป่าฝน- กรณี Pizango ) เพื่อนที่ดีของ Joran ถูกฆ่าตาย ในห้องพักโรงแรมโดย คำสั่ง ฆ่า(ซึ่ง ก็อาจจะ ได้รับคำสั่งจาก รัฐบาล) Joran รับ การบิน มัน จากโรงแรม ในลิมาการ รถแท็กซี่ไปชิลี จากนั้นเขาก็ ระบุไว้ สอง ครั้งใน ชิลี ใน ทางที่ถูกต้อง ว่าเขาไม่เคย มีอะไรที่ จะทำอย่างไรกับ การฆาตกรรม ใด ๆ แต่ แล้ว " ตอบสนอง " มา : Joran แวนเดอร์ Sloot ถูกเนรเทศ จากชิลี ไปยัง ลิมา และจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปรูกำลัง ทางอาญา " ให้ " เพื่อ Joran : เมื่อ Joran จะบอกว่า เขา ได้ฆ่า ผู้หญิงคนหนึ่งใน ห้องพักที่โรงแรมแล้ว Joran จะ ถูกนำ ไปฮอลแลนด์ Joran ได้รับการ ยอมรับข้อเสนอ ที่ผิดกฎหมาย นี้ และตั้งแต่นั้นมา เขา จะระบุ ว่าเขาได้ ฆ่า ผู้หญิงที่ เขาไม่เคย ฆ่า และตำรวจ เปรู หัวเราะ เกี่ยวกับ ชาวต่างชาติ ที่ กระทำการ ฆาตกรรม ที่เขา ไม่เคย มุ่งมั่น

ดีฉัน วิเคราะห์ กรณีนี้ ในปี 2011 และ นำเสนอ กรณีนี้ ในภาษาสเปน , ภาษาอังกฤษและภาษา ดัตช์ เปรู ตำรวจ ทางอาญา จะถูก สอดแนม ผมใน มุมของโลก ทุกครั้งแม้ ในประเทศไทย พวกเขาจะทำให้ การโฆษณาชวนเชื่อ ต่อบุคคล ของฉัน ในขณะที่ มี อะไร กับ ฉัน แต่ ชาวเปรู อาชญากรรม ของ ตำรวจ ทางอาญา จะไม่ พร้อม จน วันนี้ ( 2014 ) เพื่อหารือ เกี่ยวกับกรณี นี้ แกล้ง เชลย Joran แวนเดอร์ Sloot

Point 7: Peruvian spies in Thailand: only alcohol and drugs in the brain

Thus when there are statements of Peruvian spies in Thailand then one has to be "very carefully"

-- because these criminal Peruvians are "enjoying" it to be criminal above all with drug dealing and weapon trafficking
-- because these criminal Peruvians are "enjoying" their racist manner to "hose" foreigners
-- because these criminal Peruvians are "enjoying" manipulating other persons proving their power because they have just alcohol and drugs in their head and NOTHING ELSE.

With these methods criminal Peruvian policemen of criminal police are putting 100s of innocent people in jail every year only for making their career!!! and for this "performance" of propaganda, faking documents, drug dealing or murders etc. they get even primes, promotions and a rent for life - WITHOUT any further education.

Point 8: Peruvian women? - murderers, slapping children, manipulations, mothers slapping their children, big sister slapping little sister - is just normal in Peru!

There is the question how Peruvian women are managing this situation. In little words, the situation for Peruvian women is absolutely brute. Partly they are copying the "fighting spirit" and they are also murdering (e.g. the former husband or a man of competition) and they are slapping (above all mothers are slapping their children) or Peruvian women are also manipulating without end (e.g. is manipulating the husband or the boyfriend). Peruvian women are also making many intrigues, they are also stealing much or betraying or spying much, this is "just normal" in Peru. The most extreme case I saw is a Peruvian woman who was making gymnastics for having big boobs and a big bum for looking "better" but she did not tell anything to the partner and suddenly all was little. Robbing a laptop is "just normal" in Peru. There are also women gangs performing robberies in restaurants or shopping centers or in banks, this is "just normal" in the country of PIGS of Peru. Peruvian police women are also leaders of killer gangs etc. Only in drug dealing Peruvian women are not seen so often.

Point 9: Criminal Peruvian police inventing pedophile stories against foreigners - example

When Peruvian mothers are slapping their children then this is very heavy mostly. Sometimes the death of the child is included. I saw a situation where a mother was slapping all her three daughters and then the little daughter was also slapped by the two big sisters thus the little daughter was always ordered to clean the toilet and nothing else. A worse torture cannot be imagined. And when I saw this case and when I was helping this slapped daughter systematically then criminal Peruvian police was promptly inventing a "pedophile" story - and this story is also told in Thailand now, but all is concealed how this brute mother and the two big sisters were slapping, suppressing and torturing the little sister. Additionally there is not at all any delict and the domiciles were in a distance of 5 km and visits were only 1 time per week for balancing energies or for putting high lights.

Well, why the criminal Peruvian police officers and officers of criminal police are always inventing pedophile stories against foreigners? First because the are racists against foreigners. And secondly because criminal Peruvian police officers just like to see porn films but in Peru porno is forbidden. And the third point is because criminal Peruvian police officers have just an alcoholic brain and often also a drug brain and they mean that it has to be right what they mean. Change is not foreseen but they want to have a culprit for making their career - also when there is NO delict at all during 6 years. This means that this criminal Peruvian police is pursuing the wrong people without end who never did anything, and other culprits are never pursued because their families are "protected" or because there are bribes.


จุด ที่ 7: สายลับ เปรู ในประเทศไทย เพียง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ยาเสพติด ในสมอง

ดังนั้น เมื่อมี คำให้การของ สายลับ ชาวเปรู อยู่ในประเทศไทย แล้วหนึ่ง จะเป็น " อย่างระมัดระวัง " มี

- เพราะเหล่า อาชญากร ชาวเปรู เป็น " ความสุข " มันจะต้องมี ความผิดทางอาญา ดังกล่าวข้างต้น ทั้งหมดที่มี การซื้อขาย ยาเสพติดและ การลักลอบค้า อาวุธ
- เพราะเหล่า อาชญากร ชาวเปรู เป็น " ความสุข " ลักษณะ เหยียดสีผิว ของพวกเขา ไปที่ " ท่อ " ชาวต่างชาติ
- เพราะเหล่า อาชญากร ชาวเปรู เป็น " รื่นรมย์ไปกับ " การจัดการกับ บุคคลอื่น พิสูจน์ อำนาจ ของพวกเขา เพราะพวกเขามี เพียงแค่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ยาเสพติด อยู่ในหัว ของพวกเขา และไม่มีอะไรอื่น

ด้วย วิธีการเหล่านี้ ตำรวจ เปรู อาชญากรรม ของ ตำรวจ ทางอาญา จะวาง 100s ของ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ อยู่ในคุก ทุกปี สำหรับการทำ อาชีพของพวกเขา ! และ ในการนี้ " งาน" ของการโฆษณาชวนเชื่อ แกล้ง เอกสาร ค้ายาเสพติด หรือ การฆาตกรรม ฯลฯ พวกเขาได้รับ แม้กระทั่ง ช่วงเวลา โปรโมชั่น และให้เช่า สำหรับชีวิต- ไม่มี การศึกษา ใด ๆ เพิ่มเติม

จุด ที่ 8: ผู้หญิง เปรู ? - ฆาตกร เด็ก ตบ , กิจวัตร แม่ ตบ เด็ก ของพวกเขา ตบ พี่สาว น้องสาวคนเล็ก - เป็นเพียง ปกติ ในเปรู !

มีคำถาม ว่าผู้หญิง ชาวเปรู จะจัดการ กับสถานการณ์นี้คือ ในคำพูด เล็ก ๆ น้อย ๆ สถานการณ์ สำหรับผู้หญิง ชาวเปรูเป็น เดรัจฉาน อย่าง ส่วน ที่พวกเขา กำลังคัดลอก" จิตวิญญาณการต่อสู้ " และ พวกเขายัง ฆ่า (เช่นอดีตสามี หรือ คน ของการแข่งขัน) และพวกเขาจะ ตบ (เหนือ แม่ ทุกคนจะ ตบ เด็ก ของพวกเขา ) หรือ ผู้หญิง ชาวเปรู นอกจากนี้ยังมี การจัดการ โดยไม่มีที่สิ้นสุด (เช่น มีการ จัดการกับ สามีหรือแฟน) ผู้หญิง ชาวเปรู นอกจากนี้ยังมี การทำ แผนการ หลาย พวกเขายัง ขโมย มากหรือ ทรยศ หรือ สอดแนม มาก นี้คือ " เพียง ปกติ" ในเปรู กรณีที่รุนแรง ที่สุดเท่าที่ผม เห็น เป็นผู้หญิง ชาวเปรู ที่ถูก ทำให้ ยิมนาสติก สำหรับการมี หน้าอก ขนาดใหญ่และก้น ใหญ่ สำหรับการมอง "ดี" แต่เธอไม่ได้ บอก อะไร ที่จะเป็นพันธมิตรและก็ ทุกอย่างเป็น เพียงเล็กน้อย ปล้น แล็ปท็อปคือ " เพียง ปกติ" ในเปรู นอกจากนี้ยังมี การแสดง ของผู้หญิง แก๊ง ปล้น ใน ร้านอาหาร หรือศูนย์ ช้อปปิ้งหรือ ในธนาคาร นี้คือ " เพียง ปกติ" ในประเทศ ของ สุกร ของเปรู ผู้หญิง ตำรวจ เปรู นอกจากนี้ยังมี ผู้นำของ แก๊ง นักฆ่า ฯลฯ เฉพาะใน ค้ายาเสพติด ของผู้หญิง ชาวเปรู จะไม่ได้ เห็น บ่อย

จุด 9: ตำรวจ เปรู อาญา ประดิษฐ์ เรื่องราว เฒ่าหัวงู กับ ชาวต่างชาติ - ตัวอย่างเช่น

เมื่อ แม่ของ เปรู จะ ตบ เด็ก ของพวกเขา แล้วนี้เป็น หนักมาก ส่วนใหญ่ บางครั้ง การตายของ เด็กรวม ผมเห็น สถานการณ์ที่ แม่ได้รับการ ตบ ลูกสาว ทั้งสาม ของเธอและ ลูกสาวตัวน้อย แล้ว ก็ ตบ โดยสองสาวน้องสาว ใหญ่ ทำให้ ลูกสาวตัวน้อยที่ได้รับคำสั่ง เสมอ ในการทำความสะอาด ห้องน้ำ และไม่มีอะไรอื่น การทรมาน ที่เลวร้าย ไม่สามารถคิด และเมื่อ ผมเห็น กรณีนี้ และเมื่อฉัน กำลังช่วย ลูกสาว ตบ นี้ เป็นระบบ แล้ว ตำรวจ เปรู อาญา ทันที ถูก ประดิษฐ์" เฒ่าหัวงู " เรื่อง - และ เรื่องนี้ ยัง บอกว่า ในประเทศไทย ในขณะนี้ แต่ ทั้งหมดจะถูก ปกปิด ว่าแม่ เดรัจฉาน นี้และสอง ใหญ่ น้องสาว ถูก ตบ , การปราบปราม และ ทรมาน น้องสาวคนเล็ก นอกจากนี้ยังมี ไม่ได้เลย delict ใด ๆ และ ภูมิลำเนา ที่อยู่ใน ระยะทาง 5 กม. และการเข้าชมได้ เพียง 1 ครั้งต่อ สัปดาห์สำหรับ สมดุล พลังงาน หรือ สำหรับการวาง ไฟ สูง

ดีทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เปรู ทางอาญาและ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทางอาญา เสมอ จะ ประดิษฐ์ เรื่องราว เฒ่าหัวงู กับ ชาวต่างชาติ เพราะ เป็นครั้งแรก ที่มี การเหยียดผิว กับ ชาวต่างชาติ และประการที่สอง เพราะ ทางอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปรู ชอบ เพียงเพื่อดู หนัง โป๊ แต่ ในเปรู โป๊ เป็นที่ต้องห้าม และ จุดที่สามเป็นเพราะ ทางอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปรู มี เพียงสมอง และมักจะ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ยัง สมอง ยาเสพติดและพวกเขา หมายความว่ามัน จะเป็นสิทธิ ในสิ่งที่ พวกเขาหมายถึง มี การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มองเห็น แต่ พวกเขา ต้องการให้มีการ กระทำผิดในการทำ อาชีพของพวกเขา - เมื่อ ไม่มี การละเมิด หนึ่งเดียวของ กฎหมาย ใด ๆ ในระหว่าง 6 ปีที่ ซึ่งหมายความว่า ตำรวจ เปรู นี้ ทางอาญา เป็นที่ ใฝ่หา คนผิด โดยไม่มีที่สิ้นสุด ที่ไม่เคย ทำอะไร และ ความผิด อื่น ๆ ที่ ไม่เคย ดำเนินการ เพราะ ครอบครัวของพวกเขา เป็น " ป้องกัน " หรือ เพราะมี สินบน

Point 10: Criminal Peruvian peeper's police is pursuing foreigners who finished with Peru

The following story seems to be absolutely perverse considering that a Peruvian women kicked out a foreigner from her home and then this foreigner is finishing the relation definitely. But now the criminal police of Peru is not accepting it and begins with intrigues and persecution 24 hours per day. They are manipulating hotel owners, neighbors with all possible intrigues and wrong rumors. Why this criminal Peruvian police is doing this? Because they don't want to loose their job! A more destructive mentality like the one in Peru is not imaginable.

Point 11: Policemen in Peru - what they learn about high criminality for their career

Criminal Peruvian police is irritated when a foreigner can see the structures of Peruvian families and is helping there where help is needed. Because Peruvian police does not learn helping but they mostly only learn bribing, making propaganda, faking minutes and documents, provoking faked statements, putting innocents into jail, robbing, collaborating with gangs of thieves or killing gangs, murdering and extorting - for making their "career" faster.

All these delicts can be PROVED in the Peruvian press which I analyzed during 1 1/2 year. Peruvians are PIGS like NO OTHER PEOPLE OF THE WORLD.

Point 12: "Christian missionary women" in Peru - no integral psychology and block of books from Europe

Then there are also "Christian" Peruvian women who want to mission the whole world with their "Jesus" instead of consulting human rights rejecting the eternal faked manipulation of the world with this Jewish "Jesus". Healers are on the whole world not only in Jewry! Additionally the Peruvian missionary women are rejecting everything what would be a scientific research - like Peruvian police. Peruvian "Christian" women are mostly not recognizing criminal police and then they want to mission always the wrong person. Further education for an integrated psychology is not at all happening in Peru either because it's not possible to purchase books from Europe in Peru - "we don't have commercial relations with them", this is the statement in book stores in Miraflores and in San Isidro in Lima. Thus the Peruvian government is blocking any further education with material from Europe and is keeping the population stupid deliberately - this is a system.

Does somebody want such a country like Peru? As for me surely not, also any contact to Peruvian women is not needed who are mostly only robbing and manipulating and in the case of doubt they are also killing. But this is rated "just normal" by the Peruvian women - also when Peru is a "Christian" country.


จุด ที่ 10: ความผิดทางอาญา ตำรวจ สอดแนม เปรู เป็นที่ ใฝ่หา ชาวต่างชาติที่ เสร็จสิ้นกับ เปรู

เรื่องราว ต่อไปนี้ น่าจะเป็นที่ ผิดปกติ อย่างยิ่ง การพิจารณาว่าผู้หญิง ชาวเปรู เตะออก ชาวต่างชาติจากที่บ้าน ของเธอและ จากนั้น ชาวต่างชาติ นี้ จะจบ ความสัมพันธ์แน่นอน แต่ตอนนี้ตำรวจ ทางอาญา ของ เปรู ไม่ยอมรับ มันและ เริ่มต้นด้วย แผนการ และการประหัตประหาร 24 ชั่วโมง ต่อวัน พวกเขาจะ จัดการกับ เจ้าของ โรงแรม เพื่อนบ้าน ด้วย แผนการ เป็นไปได้ทั้งหมด และข่าวลือ ที่ไม่ถูกต้อง ทำไม ตำรวจ เปรู นี้ ทางอาญา จะทำเช่นนี้ ? เพราะพวกเขา ไม่ต้องการที่จะ สูญเสีย งาน ของพวกเขา คิด ทำลายมากขึ้น เช่นเดียวกับ ในเปรูไม่ เท่า

จุด 11: ตำรวจ ในเปรู - สิ่งที่พวกเขา เรียนรู้เกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา สูง สำหรับการประกอบอาชีพ ของพวกเขา

ตำรวจ เปรู อาญา เป็น หงุดหงิด เมื่อ ชาวต่างชาติสามารถมองเห็น โครงสร้าง ของครอบครัว ชาวเปรูและ จะช่วยให้ มี ความช่วยเหลือ ที่ จำเป็น เพราะตำรวจ เปรู ไม่ได้ เรียนรู้ที่ ช่วย แต่ พวกเขาส่วนใหญ่ เพียง แต่เรียนรู้ ติดสินบน ทำให้ โฆษณาชวนเชื่อ แกล้ง นาทีและ เอกสาร ยั่ว แกล้ง งบ วาง บริสุทธิ์ เข้า คุก ปล้น ร่วมมือกับ แก๊ง โจร หรือฆ่า แก๊ง ฆ่า และ ขู่เข็ญ - สำหรับการทำ ของพวกเขา " อาชีพ " ได้เร็วขึ้น

ทั้งหมดเหล่านี้ การดำเนินการ ทางอาญา สามารถพิสูจน์ได้ ในหนังสือพิมพ์ เปรู ซึ่ง ผมวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 1 1/2 ปี ชาวเปรู เป็น สุกร ที่ไม่เหมือนใคร คน อื่น ๆ ของโลก

จุด 12: " มิชชันนารี คริสเตียน ผู้หญิง " ในเปรู - ไม่ จิตวิทยา สำคัญและ บล็อก ของหนังสือ จากยุโรป

แล้วยังมี " คริสเตียน " ผู้หญิง ชาวเปรู ที่ต้องการ ไปปฏิบัติภารกิจ ทั่วโลก ด้วย " พระเยซู " ของพวกเขาแทน การให้คำปรึกษา ด้านสิทธิมนุษยชน ปฏิเสธ นิรันดร์แกล้ง จัดการของ โลกที่มี ชาวยิว นี้ " พระเยซู " หมอ อยู่ใน โลกทั้งโลกไม่เพียง แต่ใน ทั้งหลาย ! นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ มิชชันนารี ชาวเปรู ได้รับการ ปฏิเสธ ทุก สิ่งที่จะเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่ชอบ - ตำรวจ เปรู เปรู " คริสเตียน " ผู้หญิง ส่วนใหญ่จะ ไม่ได้ ตระหนักถึงความ ผิดทางอาญาตำรวจ และพวกเขาก็ ต้องการที่จะ ปฏิบัติภารกิจ เสมอ ผิดคน การศึกษา เพิ่มเติมสำหรับการจิตวิทยา แบบบูรณาการ ไม่ได้ ในทุก สิ่งที่เกิดขึ้น ในเปรู อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะมัน เป็นไปไม่ได้ ที่จะซื้อ หนังสือจาก ยุโรป ในเปรู - " เราไม่ได้มี ความสัมพันธ์ทางการค้า กับพวกเขา " นี้ เป็นคำสั่งใน ร้านหนังสือ ในมิราฟลอเรส และ ในซาน Isidro ในลิมา ดังนั้น รัฐบาลเปรู ปิดกั้น การศึกษา เพิ่มเติมกับ วัสดุ จากยุโรปและ จะทำให้ ประชากรโง่ จงใจ - เป็น ระบบ

ไม่ ใครสักคนที่ ต้องการ เช่น ประเทศเช่น เปรู หรือไม่ สำหรับฉัน ก็ ไม่ได้ ยัง ติดต่อ กับผู้หญิง ชาวเปรู ใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต้อง ที่มี ส่วนใหญ่เป็น เพียงการ ปล้น และ การจัดการกับ และในกรณีที่ มีข้อสงสัยว่าพวกเขาจะ ยัง ฆ่า แต่นี้ ถูกจัดอันดับ "แค่ ปกติ" โดยผู้หญิง ชาวเปรู- เปรู เมื่อ ยัง เป็น " คริสเตียน " ประเทศ

Point 13: Peruvian population cannot defend itself against criminal Peruvian police

All in all criminal police in criminal Peru is that criminal that the Peruvian population which wants to live in a honest way has NO CHANCE. Assaults are even going that far that people is robbed at the entrance of the flat when people is coming back from purchasing goods - systematically performed by armed gangs of thieves stealing the new good in Peru!!! Peruvian population is taking it's flight into the Bible but cannot find anything against criminal police and against drug gangs - and thus they do NOT ORGANIZE ANYTHING. Only in some cases there are police commanders taking measures, but in 5 years the situation is like it was in the beginning. And therefore Peru is a country of PIGS. Unfortunately this is the truth.

And when you have a Peruvian on the table or in the house then there is the danger that this criminal mentality is spread - because then there is 1 Peruvian, 10 more Peruvians follow in 1 month...

Point 14: Peruvian criminals destroying other countries of South "America" systematically - or also Thailand

Step by step Peruvians are destroying whole South "America" with their drug dealing activities and with gangs of thieves passing over the borders. In Ecuador, in Bolivia and in Chile the population is suffering heavily because of the "wild" Peruvians coming illegally crossing the borders organizing thefts systematically, for example in Arica in Chile, or in Cuenca and in Guayaquil in Ecuador. The prisons in Arica are full of criminal Peruvians. The government of Arica is transporting the criminal Peruvians back to Peru, 2 big buses every week. But Peruvian criminality is going farer since the big jungle high way to Brazil was built also spreading Peruvian criminality in Brazil and going down to Argentina where criminal Peruvians are installing their drug dealing systems systematically. Peruvian PIGS are just reaching everywhere.

At the moment I can watch criminal Peruvian spies also in Thailand where they are spreading faked rumors profiling themselves - well, deadheads are nothing more than a nut with nothing in it having NO brain! That means that the president of criminal Peru has foreseen also the destruction of Thailand with Peruvian drugs.

For the population in Argentina and in Chile for example the situation with these Peruvian PIGS is absolutely to vomit. They partly even want that this criminal country of Peru does not exist any more, really! They really want that all Peruvians go to hell - and they are right because this Peru with it's criminality is NEVER changing to the good side but they are even making profits by murdering. Peru is a land for vomiting. Thailand has to know this!

Point 15: The peak: Peruvians claiming that the whole world would be like Peru!

But the peak is that Peruvians are stating: "Like this we are", and the are even claiming that the whole world would be like this. This means: Peru is not only a country of PIGS, but these PIGS are really UNTEACHABLE. And this is really the worst I have ever seen.

In Peru itself these PIGS are simply shot. Abroad these Peruvian PIGS are performing their work of lies and destruction and they are hunting their victims on and on because these PIGS want to make their career just like a PIG - also when there is NO delict at all.

This means: Peruvian PIGS from police and from criminal police have NO HEART, but they are only acting with propaganda and revolver - for their career.

But some victims are not so stupid like Joran van der Sloot - but the PIGS from Peru will be forced to go home back to their COUNTRY OF PIGS called Peru. This also counts for the Peruvian PIGS who are hunting foreigners in Thailand because Peruvian PIGS without brain with a brain like a nut with nothing in it and with obsessions without end really don't match to nowhere in this world.

Michael Palomino, February 12, 2014


จุด 13: ประชากร เปรู ไม่สามารถ ป้องกันตัวเองจาก ตำรวจ เปรู ทางอาญา

ใน ทางอาญา ตำรวจ ใน ทางอาญา เปรู คือ อาชญากรรมที่ประชากร ชาวเปรู ซึ่ง ต้องการที่จะ มีชีวิตอยู่ ในทางที่ ตรงไปตรงมา ไม่มี โอกาส ถูกทำร้ายร่างกาย จะได้ ไป ที่ไกล ว่าคนที่ ถูก ปล้น ที่ทางเข้าของ แบนเมื่อมีคน จะกลับมา จากการซื้อ สินค้า- ดำเนินการระบบ โดย แก๊ง ติดอาวุธ โจร ขโมยที่ดี ใหม่ ในเปรู ! ประชากร ชาวเปรู คือการ บิน มัน เข้าไปใน พระคัมภีร์ แต่ไม่สามารถหา อะไรกับ ตำรวจ และ ทางอาญา กับ แก๊ง ยาเสพติด - และทำให้พวกเขา ไม่ได้ จัดระเบียบ อะไร เพียง แต่ใน บางกรณี มี ผู้บัญชาการ ตำรวจ มาตรการ มี แต่ ใน 5 ปีที่ สถานการณ์เป็น เหมือนมันเป็น ในการเริ่มต้น และดังนั้นจึง เปรู เป็นประเทศ ของ สุกร แต่น่าเสียดายที่ นี้ คือความจริง

และเมื่อคุณมี เปรูบนโต๊ะ หรือ ในบ้าน แล้ว มีอันตรายที่ ความคิด ทางอาญา นี้ จะถูกกระจายไป- เพราะ แล้วมี 1 เปรู 10 ชาวเปรู มากขึ้น ตามมาใน 1 เดือน ...

จุด 14: อาชญากร เปรู ทำลาย ประเทศอื่น ๆ ของภาคใต้ " อเมริกา" ระบบ - หรือ ยัง ประเทศไทย

ขั้นตอนโดย ขั้นตอนที่ ชาวเปรู กำลังทำลาย ทั้ง ใต้ " อเมริกา " กับ ยาเสพติด ของพวกเขา ในการจัดการ กิจกรรมและ กับแก๊ง โจร ผ่าน พรมแดน ใน เอกวาดอร์ ในประเทศโบลิเวีย และ ชิลี ใน ประชากรที่ เป็นทุกข์ หนัก เพราะ " ป่า" ชาวเปรู มา อย่างผิดกฎหมาย ข้ามพรมแดนจัด ขโมย ระบบ ตัวอย่างเช่น ในอาริคา ในชิลี หรือ ในเควงคา และ ในไกวย์ ใน เอกวาดอร์ เรือนจำ ในอาริคาที่เต็มไปด้วย ชาวเปรู ทางอาญา รัฐบาล ของ อาริคาถูก ขนส่งทางอาญา ชาวเปรู กลับไป เปรู , 2 รถโดยสาร ขนาดใหญ่ ทุกสัปดาห์ แต่ ความผิดทางอาญา เปรู เป็นไป farer ตั้งแต่ วิธีที่ สูง ป่า ใหญ่ที่ บราซิล ถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมี การแพร่กระจาย ความผิดทางอาญา เปรู ในบราซิลและ จะลงไป ที่ ชาวเปรู อาร์เจนตินา กำลังติดตั้ง ทางอาญา ยาเสพติด ของพวกเขา ในการจัดการ ระบบ อย่างเป็นระบบ สุกร เปรู เป็นเพียงการ เข้าถึง ทุกที่

ในขณะที่ ฉันสามารถดู สายลับ เปรู ทางอาญา ยังอยู่ใน ประเทศไทย ที่พวกเขา มีการแพร่กระจาย ข่าวลือ ปลอม โปรไฟล์ ตัวเอง- ดี คนโง่ มีอะไรมากกว่า ถั่วมีอะไร อยู่ในนั้น ไม่ ได้มี สมอง นั่นหมายความว่า ประธานของ เปรู ทางอาญา ที่มีการ คาดการณ์ ยัง ทำลายประเทศไทย กับยาเสพติด เปรู

สำหรับประชากร ใน อาร์เจนตินาและ ชิลี เช่น สถานการณ์ สุกร เปรู เหล่านี้เป็น อย่างยิ่งที่จะ อาเจียน พวกเขา บางส่วน ได้ต้องการ ว่าประเทศ ทางอาญา ของ เปรู ไม่มีอยู่ อีกต่อไป จริงๆ พวกเขาต้องการจริงๆ ที่ ชาวเปรู ทั้งหมด ไปลงนรก - และพวกเขา มีสิทธิ เพราะ เปรู นี้กับ ความผิดทางอาญา ก็ ไม่เคย มีการ เปลี่ยนแปลง ไปทางด้านข้าง ที่ดีแต่พวกเขาจะ ยัง ทำกำไร จากการ ฆ่า เปรู เป็น ที่ดินเพื่อการ อาเจียน ประเทศไทย ได้รับรู้ นี้

จุด 15: สูงสุด: ชาวเปรู อ้างว่า โลกทั้งโลกจะเป็นเช่น เปรู !

แต่ จุดสูงสุดคือการที่ ชาวเปรู จะ เซน: " เช่นนี้ เรามี " และจะได้ อ้างว่า โลกทั้งโลกจะเป็นเช่น นี้ ซึ่งหมายความว่า เปรู ไม่เพียง แต่ ประเทศ ของ สุกรแต่ สุกร เหล่านี้ inconvincible จริงๆ และ นี้เป็นจริง ที่เลวร้ายที่สุด ที่ผมเคยเห็น

ในเปรู ตัวเอง สุกร เหล่านี้ ถูกยิง เพียง ในต่างประเทศ เปรู สุกร เหล่านี้ มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน ของพวกเขา อยู่ และการทำลายล้าง และพวกเขาจะ ล่า เหยื่อของพวกเขา และใน สุกร เหล่านี้ เพราะ ต้องการ ที่จะทำให้ อาชีพของพวกเขา เช่นเดียวกับ หมู- เมื่อ มีการกระทำ ที่ไม่ ผิดกฎหมาย ใด ๆ

ซึ่งหมายความว่า สุกร เปรู จากตำรวจ และ ทางอาญา จากตำรวจ มี ไม่ หัวใจ แต่พวกเขา เป็นเพียงการ ทำหน้าที่ ด้วย การโฆษณาชวนเชื่อ และ ปืน - สำหรับการประกอบอาชีพ ของพวกเขา

แต่ ผู้ประสบภัย บางส่วน จะไม่ให้ โง่ เหมือน Joran แวนเดอร์ Sloot - แต่ สุกร จากเปรูจะถูกบังคับให้ กลับบ้าน กลับไปยัง ประเทศ ของ สุกร ที่เรียกว่า เปรู ของพวกเขา นอกจากนี้ยัง นับสุกร เปรู ที่ มีการล่าสัตว์ ของชาวต่างชาติ ในประเทศไทย เพราะ สุกร เปรู ไม่มี สมอง ด้วย สมอง เช่น ถั่วมีอะไร อยู่ในนั้น และด้วยความ หลงใหล โดยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆไม่ ตรงกับ ไม่มีที่ไหน ในโลกนี้

Michael Palomino, 12 กุมภาพันธ์ 2014********

<<     >>
Photo sources - แหล่งที่มาภาพ
[1] http://www.taringa.net/posts/ecologia/9907818/Chanchos.html


^