Kontakt / contact     Hauptseite / page
         principale / pagina principal / home     zurück / retour
         / indietro / atrás / back
D     ENGL    THAIไทย

Việt Nam: chất độc da cam tại TP Hồ Chí Minh 2013

Nạn nhân chất độc da cam trong một khu vực bán hàng tại Bảo tàng Chiến tranh c̣n sót lại của thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài G̣n) - thủ công mỹ nghệ, bánh xe, tŕnh điều khiển ghế, con người không có mắt - đoàn kết - chiến tranh Việt Nam bao giờ kết thúc

Khu vực bán của các
        nạn nhân chất độc da cam tại Bảo tàng Chứng tích chiến
        tranh tại thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài G̣n),
        zoom  Chất độc da cam nạn nhân trong một chiếc ghế bánh
        xe tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí
        Minh 03, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật  Nghệ sĩ dương cầm không có mắt 02 tại Bảo tàng
         Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày
         thứ Bảy và Chủ Nhật
Nạn nhân chất độc da cam trong một khu vực bán hàng trong Remnant Bảo tàng Chiến tranh của Thành phố Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh, Sài G̣n ), với microsomia, chân tay tê liệt, không có mắt

bởi Michael Palomino (h́nh ảnh từ tháng 3 năm 2013)

Chia:

FacebookPhá hoại hoạt động tội phạm "U.S.A."tại Việt Nam với chất làm rụng lá chất độc da cam (Agent Orange)

Từ năm 1965 đến 1970 "U.S.A." phun chất độc da cam "chất làm rụng lá có độc tính cao trên vùng lănh thổ rộng lớn trên những vùng rừng rậm hoang , phá hủy các khu rừng. Ư tưởng là để phá hủy mái tự nhiên của kẻ thù, cây cối. Những hoạt động này được thực hiện không chỉ ở Việt Nam, mà c̣n ở Cam-pu-chia và Lào.

Agent Orange phun hành động (DPA)
Agent Orange phun hành động (DPA)
Sau khi kết thúc "chiến tranh" - có nghĩa là: sau khi kết thúc "chiến tranh Việt Nam" chính thức vào năm 1975 thực sự gây tổn hại ảnh hưởng của chất độc hủy diệt này có độc tính cao và nhân da cam đến, và được sinh ra biến dạng con người cho đến ngày hôm nay (2013).Như vậy, chiến tranh Việt Nam đă không kết thúc, tương ứng người ta phải thay đổi suy nghĩ tâm theo một cách mới: Với dioxin trong chất độc da cam, chiến tranh Việt Nam bao giờ kết thúc:

Nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam được chăm sóc trong gia đ́nh của họ khi điều này là có thể, ví dụ như khi khuyết tật nhẹ, hoặc khi một cơ thể nhẹ thiệt hại. Tuy nhiên, các nạn nhân chất độc da cam khác phải sống trong bệnh viện. nhiều người trong số các trường hợp sau này nặng nên các nạn nhân chỉ có thể ở trên giường cả ngày lẫn đêm. Đây là dấu hiệu cho thấy nhân viên của Bệnh viện Từ Dũ (trẻ em của bệnh viện) nơi sống 50 nạn nhân chất độc da cam, 20 người trong số họ chỉ ở trên giường
[web01].Nạn nhân chất độc da cam ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP Hồ Chí Minh (trước đây là Sài G̣n)
Một số nạn nhân chất độc da cam được sản xuất thủ công mỹ nghệ đơn giản bán trong một khu vực bán tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này bảo tàng lớn có thể được t́m thấy ở góc đường Lê Quư Đôn với đường Vơ Văn Tần.
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại
                TP Hồ Chí Minh, việc xây dựng
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP Hồ Chí Minh, việc xây dựng
Các cột dấu hiệu ghi nhận của Bảo
                tàng Chứng tích chiến tranh tại thành
                phố Hồ Chí Minh với các chỉ dẫn bằng
                tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung
                Quốc
Các cột dấu hiệu ghi nhận của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh với các chỉ dẫn bằng tiếng Việt, tiếng Anh tiếng Trung Quốc
Khu vực bán của các
               nạn nhân chất độc da cam tại Bảo tàng
               Chứng tích chiến tranh tại thành phố Hồ
               Chí Minh (trước đây là Sài G̣n)
Khu vực bán của các nạn nhân chất độc da cam tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài G̣n)
Khu vực bán của các nạn nhân chất
                độc da cam tại Bảo tàng Chứng tích chiến
                tranh tại thành phố Hồ Chí Minh (trước
                đây là Sài G̣n), zoom
Khu vực bán của các nạn nhân chất độc da cam tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài G̣n), zoom
Đăng nhập với địa chỉ liên lạc và
                số điện thoại liên quan đến tổ chức của
                các nạn nhân chất độc da cam
Đăng nhập với địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên quan đến tổ chức của các nạn nhân chất độc da cam

Khu vực này bán nạn nhân chất độc da cam được điều hành bởi các nạn nhân cũng có thể đi bộ, nhưng các nạn nhân đang phải chịu đựng một cơ thể nhỏ bé.

Ở các bức tường trong nền có một biển hiệu với một địa chỉ liên lạc và số điện thoại. Thật không may một trang web và e-mail đang thiếu.

Địa chỉ là những điều sau đây:

AN PHUC CHARITY THANH PHO HO CHI MINH - VIET NAM
134/10 LK4-5, KP.4, P.BINH HUNG HOA B, Q. BINH TAN

Các số điện thoại là:
DT: 08.6678.6131 - 0987.539.100 - 0973.550.377 - 0979.747.561

Khi tháng 3 năm 2013, tôi đến thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên, đă có ba nạn nhân chất độc da cam hiện nay. Tuy nhiên, vị trí của khu vực này bán rất lề, do đó, phần lớn các du khách chỉ đơn giản là không nh́n thấy nó. Khi một người không phải là yêu cầu cho nó, là một trong những đi bộ trong viện bảo tàng và không bao giờ nh́n thấy khu vực này bán. Và khi một người muốn truy cập vào khu vực bán vào cuối của chuyến thăm của bảo tàng sẽ là "thời gian đóng cửa của bảo tàng sẽ không có bất kỳ thời gian c̣n lại cho bất kỳ nói chuyện hoặc mua hàng tại gian hàng này.
Khu vực bán các nạn nhân chất độc
                da cam tại Bảo tàng Chứng tích chiến
                tranh thành phố Hồ Chí Minh 02
Khu vực bán các nạn nhân chất độc da cam tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 02
Khu vực bán các nạn nhân chất độc
                da cam tại Bảo tàng Chứng tích chiến
                tranh thành phố Hồ Chí Minh 03
Khu vực bán các nạn nhân chất độc da cam tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 03

Trong trường hợp này, các nạn nhân chất độc da cam đă chuyên sản xuất thủ công mỹ nghệ của các hạt thủy tinh, dưới h́nh thức túi xách, túi tiền, hoặc ARMLETS hoặc nhân vật động vật. Những nạn nhân khác có chuyên môn trong việc vẽ hoặc viết trên các huy chương bằng gỗ làm quà lưu niệm.

Chất độc da cam nạn nhân sản xuất
                thủ công mỹ nghệ với các huy chương,
                bằng gỗ và tác phẩm, Bảo tàng Chứng tích
                chiến tranh của thành phố Hồ Chí Minh
                01
Chất độc da cam nạn nhân sản xuất thủ công mỹ nghệ với các huy chương, bằng gỗ và tác phẩm, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh của thành phố Hồ Chí Minh 01
Chất độc da cam nạn nhân sản xuất
                thủ công mỹ nghệ với các huy chương,
                bằng gỗ và tác phẩm, Bảo tàng Chứng tích
                chiến tranh của thành phố Hồ Chí Minh
                01, zoom
Chất độc da cam nạn nhân sản xuất thủ công mỹ nghệ với các huy chương, bằng gỗ và tác phẩm, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh của thành phố Hồ Chí Minh 01, zoom

Nạn nhân chất độc da cam sản xuất
                thủ công mỹ nghệ với các huy chương,
                bằng gỗ và tác phẩm, Bảo tàng Chứng tích
                chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 02
Nạn nhân chất độc da cam sản xuất thủ công mỹ nghệ với các huy chương, bằng gỗ và tác phẩm, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 02
Gỗ huy chương với tác phẩm tại Bảo
                tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ
                Chí Minh, zoom
Gỗ huy chương với tác phẩm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh, zoom

Bây giờ nó là như thế này: Mỗi thứ bảy và chủ nhật có một nhóm lớn hơn của các nạn nhân chất độc da cam Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hiện nay cho thấy c̣n có trường hợp trong xe lăn mà không có bất kỳ khả năng đi bộ.

Big nhóm các nạn nhân chất độc da
                cam, mỗi thứ bảy và chủ nhật tại Bảo
                tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ
                Chí Minh (trước đây là Sài G̣n)
Big nhóm các nạn nhân chất độc da cam, mỗi thứ bảy và chủ nhật tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài G̣n)

Trong nhóm của một ngày thứ bảy cũng hai trường hợp bánh xe ghế làm tê liệt cánh tay phát triển và chân. Sự hỗ trợ chỉ ra rằng những người này một nền ḥa b́nh của xương trên sẽ bỏ lỡ cánh tay chỉ có thể được di chuyển với các cơ bắp.

Thêm vào điều này chân bị tê liệt gây ra không có khả năng tuyệt đối để đi dạo, do đó các nạn nhân chất độc da cam ở các h́nh ảnh sau đây phụ thuộc vào hỗ trợ toàn diện. Tuy nhiên, năng lực tinh thần của ḿnh và khả năng ngôn ngữ của ḿnh 100%, người đàn ông này cũng có thể nói được tiếng Anh.
Chất độc da cam nạn nhân trong một
                chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng
                tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh
                01, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
Chất độc da cam nạn nhân trong một chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 01, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật

Chất độc da cam nạn nhân trong một
                chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng
                tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh
                02, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
Chất độc da cam nạn nhân trong một chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 02, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
Chất độc da cam nạn nhân trong một
                chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng
                tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh
                03, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
Chất độc da cam nạn nhân trong một chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 03, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật

Chất độc da cam nạn nhân trong một
                chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng
                tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh
                04, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
Chất độc da cam nạn nhân trong một chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 04, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
Chất độc da cam nạn nhân trong một
                chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng
                tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh
                05, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật


Và có một nạn nhân thứ hai trong một chiếc ghế bánh xe không có khả năng đi bộ.

Chất độc da cam nạn nhân trong một chiếc ghế bánh xe tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh 05, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
Ngoài ra c̣n có h́nh ảnh trong Internet cho thấy các nạn nhân chất độc da cam không có mắt. vào thứ Bảy này, tôi có thể phát hiện ra rằng chỉ là nghệ sĩ dương cầm không có mắt.

Nghệ sĩ dương cầm không có mắt 01
                tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
                thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày thứ Bảy
                và Chủ Nhật
Nghệ sĩ dương cầm không có mắt 01 tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật

Nghệ sĩ dương cầm không có mắt 02
                tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
                thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày thứ Bảy
                và Chủ Nhật
Nghệ sĩ dương cầm không có mắt 02 tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật

Đoàn kết và không tinh thần đoàn kết - chiến tranh Việt Nam bao giờ kết thúc

Trong số các nạn nhân chất độc da cam là một sự đoàn kết 100%. Mọi người đang giúp đỡ tất cả mọi người với các kỹ năng của . người ta biết rằng chất Nhiều nạn nhân da cam đă chết đă trong thời thơ ấu của họ hoặc trong tuổi trẻ của họ, các ngôi mộ không đếm. Này nhiều nạn nhân chất độc da cam không được đăng kư cho đến ngày hôm nay bởi v́ chúng được chăm sóc bí mật trong các lều ở nông thôn và nhà nước không biết ǵ về nó. Ở nông thôn, sự xấu hổ để có một đứa con tàn tật lớn hơn cầu xin giúp đỡ.

V́ vậy, hiện nay có các nhà sản xuất chất độc da cam này được sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam để lại một số lượng lớn các tổn thương di truyền trong dân số Việt Nam. Những kẻ tội lỗi này "U.S.A." và Đức đi-ô-xin được sản xuất trong công ty Boehringer với một nhà lănh đạo gọi ông von Weizsäcker. Những người tội lỗi là không giúp đỡ bất cứ điều ǵ cho đến ngày nay (2013). Có vẻ như cả hai chính phủ "U.S.A." Đức sợ nh́n thấy những thiệt hại do ḿnh gây ra trong chiến tranh Việt Nam kéo dài cho đến ngày hôm nay. V́ dioxin là có tác hại của cho đến ngày nay (2013).

Công ty Boehringer (Ingelheim ở
                 Đức) đă sản xuất những dioxin đă được
                 vận chuyển đến Việt Nam trực tiếp để
                 được thêm vào chất độc da cam của lực
                 lượng quân sự "Mỹ"
Công ty Boehringer (Ingelheim ở Đức) đă sản xuất những dioxin đă được vận chuyển đến Việt Nam trực tiếp để được thêm vào chất độc da cam của lực lượng quân sự "Mỹ" [web02]

Điều đó có nghĩa:

Chiến tranh Việt Nam không bao giờ kết thúc.


Ngoài ra, rừng vẫn bị phá hủy được rải chất độc da cam dioxin

hiệu ứng này phá hoại cũng tính cho các rừng bị phá hủy của Việt Nam, Campuchia và Lào, nơi mà hầu như không phát triển bất cứ điều trong các khu destructed, nhưng sạt lở đất đang phá hủy cảnh quan nhiều hơn và nhiều hơn nữa
[web03].

Chiến tranh Việt Nam không bao giờ kết thúc

Chúng tôi có thể kết luận: Sự kết thúc chính thức của cuộc chiến tranh năm 1975 một lời nói dối khổng lồ bởi với hiệu ứng hóa học của chất độc da cam, chiến tranh Việt Nam này không bao giờ kết thúc. Tội phạm "U.S.A." và Đức nhận thức được điều đó? Các chuyến thăm nhà nước đâu? Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao đâu? Đâu là nền tảng? Đoàn kết ở đâu? Ví dụ như là Bill Gates? Một cặp Đức Bộ trưởng ở đâu? Cho đến bây giờ không may hư không ...

Bồi thường đă được trao cho các nạn nhân từ "USA" và từ phía Đức: 0 USD.

Ước tính cho rằng có đến 3 triệu nạn nhân chất độc da cam để phàn nàn cho đến ngày hôm nay (2013) web04].

Và với loại chiến tranh với vũ khí di truyền thao tác cũng có những cuộc chiến tranh khác, không phải với chất độc da cam, nhưng với bom Uranium "Mỹ" ở Iraq, ở Fallujah. Do đó cũng Chiến tranh Iraq không bao giờ kết thúc ...


Nguồn
[web01] dấu hiệu cho thấy các nhân viên của Bệnh viện Từ Dũ tại TP Hồ Chí Minh (TP HCM) tháng 3 năm 2013
[web02]
-- Việt nạn nhân chất độc da cam chiến đấu để được bồi thường (bản gốc bằng tiếng Đức: Vietnamesische Agent-Orange-Opfer kämpfen weiterhin um Entschädigung): http://www.vsp-vernetzt.de/soz-06/0605171.htm
-- Cái chết đến từ Ingelheim (bản gốc bằng tiếng Đức: Der Tod aus Ingelheim): http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13487619.html
[web03] Claire Ellis: Việt Nam.Văn hóa Shock. Hướng dẫn Hải quan và Phong tục (gốc bằng tiếng Anh: Vietnam. Culture Shock. A Guide to Customs and Etiquette); Times Books International, 1995, ISBN 981 204 588 0, trang 24
[web04] 50 năm chất độc da cam: 3 triệu nạn nhân (bản gốc bằng tiếng Đức: 50 Jahre Agent Orange. 3 Millionen Opfer:
http://www.seite3.ch/50+Jahre+Agent+Orange+3+Millionen+Opfer+/504484/detail.html

H́nh ảnh nguồn
[1] n-tv online: Đầu độc Việt Nam: "Chất độc màu da cam" đă tiếp tục vào hiện tại (bản gốc bằng tiếng Đức: Vergiftetes Vietnam: "Agent Orange" wirkt bis heute nach); 28.8.2012; http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/wissen/Agent-Orange-wirkt-bis-heute-nach-article7042136.html
[2] Logo của Công ty Boehringer: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Boehringer_Ingelheim_Logo.svg

^