Kontakt / contact     v     zurück /
           retour / indietro / atrás / back
D     ENGL

ประเทศไทย: ชีวิตในทั่วไป

เงื่อนไขที่ โหดร้ายและความผิดหวังชด เชยใน ประเทศไทย

โดยไมเคิล
Palomino (2013)


หุ้น:

Facebook
LIFE IN THAILAND: GENERAL INDICATIONS

Rejection of communication: The government does not speak with the population, and this provokes a counter reaction of the Thai  population.

Money is everything, nothing but money: As a friend one is not a friend, but all want money - because the government does not speak with the population.

Spending money for burning things: The aggressivity of fireworks is not realized, but even on Buddha days are fireworks and therefore money is burnt. Firecrackers, songs and sirens.

Alcohol day and night: Harmfulness of alcoholism is simply accepted in Thailand.

Murders also day and night: Also the murder rate which is 10 times more high than in Europe is simply accepted. This high murder rate is partly caused by alcohol because there is no alcohol free beer to have, and also the cruel TV series in the Thai TV channels provoke a part of the high murder rate in Thailand.


Mafia is governing Thailand - mafia is manipulating the Thais with language knowledge Thais don't have
Thailand is a horrible country because mafia is everywhere and the government is nowhere because the government CANNOT speak English and mafia is dominating the country with language knowledge and with connections.

Perverse circumstances in Thailand

In the countryside: life without knife and fork, without chairs and tables
People in the countryside are eating without knife and without fork, but they are eating "by hand" - everything what is not a soup, and they are eating this on the floor and on the floor one cannot handle knife and fork. Thus they are blocked on the ground. That means that Thais in the countryside are living like in the Stone Age yet.

From those families from the countryside young women are going to the brothels then and they will also eat in the brothels by hand without fork or knife, and this kind of eating is just a big contradiction to their "sexy" outfits.

Beer, whiskey, censored TV, censored videos without end, discotheque and computer games

Young adult Thais are not mentally developed but mostly all is blocked. Thus with 30 Thais are mostly 16 years old in their soul and some are living with Mickey Mouse for their whole life.
Solving problems is hardly possible then when people is stuck in the Mickey Mouse Age yet. But adult Thais have the custom to drink much beer and whiskey, watching much censored TV and spending much time in discotheques and with computer games. Older adults are remaining with beer, whiskey, TV and computer games or without games only with TV yet. This means that the Thais are systematically destroying their brains with much alcoholism and TV consumption and therefore their mental possibilities are limited and are sometimes really more like something which is not a human any more, above all with Thai men being proud of never having read any book and never having used the "ugly" Internet". This mean, that in Thailand not learning anything is rated "good" - and nothing will be learnt also when there are problems, but there is only propaganda and murder.


Perverse Thailand: sexual topics are evaded - children brothels - and criminal Swiss mafia is involved - probably on the order of the old and ill king

Thais are evading any sexual content in conversations, and even an allusion of sexual connections is rated as "criminal". One can see it also the other way round: Thais are evading sexual content because they cannot solve their sexual problems, because they are not learning anything about sexuality during their youth handling sexual problems - for example half of Thai women have vagina inflammation not knowing about oils of lubricants - but the parents and the schools are tabooing everything and are only permitting the word of "condom" and nothing more. The whole management of sexuality is not taught, and therefore all is evaded in the conversations.

That means that sexual life or living with sexual freedom is principally not possible in Thailand but there is only a little back and forth in two positions. This is the official version. But there is also a secret sexual life of Thai men in brothels and above all in the countryside also in children brothels. Children are sold by parents to brothels and then they have to live in the brothel without any school. When they survive they can be lucky.

In a country with so much sex tourism one could expect a better sexually educated population, but sex tourism is mostly organized by foreign mafia (sometimes the old mafia bosses are over 80 years old) and this tourism is not at all organized by the Thais, but by foreign and above all by criminal Swiss mafia with their old mafia bosses of over 80 years. They are even prescribing what is "forbidden" in Thailand and what is not, and in this way they are manipulating the Thais against sexual freedoms. Well, also this procedure of criminal mafia has it's purpose: mafia groups don't want to loose their spying work and peeping work, or the king's family with it's old and ill, 85 years old king is ordering to criminal Swiss mafia to "watch" the people in Thailand - or both. This peeping society is provoking incredible and unnatural conditions for the Thais, and all are afraid from each other that somebody would "see" something. In a more perverse way one cannot destroy life of a society.

Not managing the sexual connections had heavy consequences: There is an unlimited sexual envy by Thai men against foreigners, and there are dead babies in the bins, and cutting sexual organs as a revenge is normal in Thailand when people wanted too much sexual freedom etc.
In a more perverse way one cannot destroy life of a society.
ชีวิต ในประเทศไทย บ่งชี้ ทั่วไป

การปฏิเสธ ของการสื่อสาร : รัฐบาล ไม่ได้ พูดคุยกับ ประชากรและ กระตุ้นให้เกิด ปฏิกิริยา นี้ ที่เคาน์เตอร์ของประชากร ไทย

เงินเป็น ทุกอย่าง ไม่มีอะไร แต่เงิน : ในฐานะ เพื่อน คนหนึ่งไม่ได้เป็น เพื่อน แต่ ทุกคนต้องการ เงิน - เพราะรัฐบาล ไม่ได้ พูดคุยกับ ประชากร

การใช้จ่ายเงิน สำหรับการเผาไหม้ สิ่ง aggressivity ของดอกไม้ไฟไม่ได้ตระหนักถึง แต่ แม้ในวันที่ มี พระพุทธรูป ดอกไม้ไฟ และเงิน จึง ถูกเผา ประทัด เพลงและ เสียงไซเรน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ วัน คืน: ความร้ายกาจ ของ โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นที่ยอมรับ เพียง ในประเทศไทย

การฆาตกรรม ยัง วันและ คืน: นอกจากนี้ยังมี อัตราการฆาตกรรมซึ่งเป็น 10 เท่า สูง กว่า ในยุโรป ได้รับการยอมรับ เพียง อัตราการฆาตกรรม สูงนี้ มีสาเหตุ ส่วนหนึ่งจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมี เบียร์ ที่ไม่มี แอลกอฮอล์ ฟรี ที่จะมี และยังทีวีซีรีส์ ที่โหดร้าย ในช่องทีวี ไทย กระตุ้น ส่วนหนึ่งของ อัตราการฆาตกรรมสูง ในประเทศไทย


มาเฟียที่ปกครองประเทศไทย - มาเฟียที่การจัดการกับคนไทยที่มีความรู้ภาษาไทยไม่ได้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ากลัวเพราะมาเฟียมีอยู่ทั่วไป และรัฐบาลจะไม่มีที่ไหนเลยเพราะรัฐบาลไม่สามารถพูดภาษา อังกฤษและมาเฟียจะมีอำนาจเหนือประเทศที่มีความรู้ทาง ภาษาและมีการเชื่อมต่อ

สถานการณ์ ผิดปกติ ในประเทศไทย

ในชนบท ชีวิต ได้โดยไม่ต้อง มีด และ ส้อม โดยไม่ต้อง เก้าอี้

และตาราง คน ในชนบท จะรับประทาน ได้โดยไม่ต้อง มีด และ ส้อม โดยไม่ต้อง แต่พวกเขาจะ กิน " ด้วยมือ " - ทุกอย่าง สิ่งที่ไม่ได้ น้ำซุปและพวกเขาจะ รับประทานอาหาร นี้ บนพื้นและ บนพื้น หนึ่ง ไม่สามารถจัดการกับ มีด และ ส้อม ดังนั้น พวกเขา จะถูกบล็อก อยู่บนพื้นดิน นั่นหมายความว่า คนไทย ในชนบท มีชีวิต เหมือนใน ยุคหิน ยัง

จากครอบครัว ผู้ที่มาจาก ชนบท หญิงสาวที่ จะไป ซ่องแล้ว และพวกเขายัง จะกิน ใน ซ่องด้วยมือ โดยไม่ต้อง ส้อม หรือมีด และ ชนิดของ การรับประทานอาหาร นี้เป็นเพียงความขัดแย้ง ขนาดใหญ่ที่ " เซ็กซี่ " ของพวกเขา ชุดที่

เบียร์, วิสกี้ , ทีวี ออกอากาศ วิดีโอ โดยไม่ต้อง ตรวจสอบ สิ้นสุด ดิสโก้เธ และเกมคอมพิวเตอร์

คนไทย ผู้ใหญ่ จะไม่ได้รับ การพัฒนา จิตใจ แต่ส่วนใหญ่ ทั้งหมดจะถูก ปิดกั้น จึงมี 30 คนไทย ส่วนใหญ่เป็น 16 ปี ใน จิตวิญญาณ ของพวกเขาและ บางคน ที่อาศัยอยู่กับ มิกกี้เมาส์ ทั้ง ชีวิตของพวกเขา การแก้ ปัญหา คือแทบจะ เป็นไปได้ จากนั้น เมื่อมีคน ติดอยู่ในมิกกี้เมาส์ อายุ ยัง แต่ ผู้ใหญ่ คนไทย มีธรรมเนียม การดื่ม เบียร์ มาก และ วิสกี้, ดูทีวี ตรวจสอบ มาก และ ใช้เวลามาก ใน ดิสโก้ และมี เกมคอมพิวเตอร์ ผู้สูงอายุ ที่มี เหลืออยู่ กับเบียร์ , วิสกี้ ทีวีและ เกมคอมพิวเตอร์ หรือไม่มี เกม เฉพาะกับ ทีวี ยัง ซึ่งหมายความว่า คนไทยจะ มีระบบ ทำลาย สมองของพวกเขา ด้วย โรคพิษสุราเรื้อรัง และการบริโภค มาก ทีวี และดังนั้นจึง เป็นไปได้ที่ จิตใจของพวกเขา จะถูก จำกัด และ บางครั้งก็เป็น จริงมากขึ้น เช่นเดียวกับ สิ่งที่ ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อ ไปทุกคน กับคน ไทยที่เป็น ความภาคภูมิใจ ของการ ไม่เคย อ่าน ใด ๆ หนังสือ และไม่เคย มีการใช้" น่าเกลียด " Internet " . นี้ หมายถึง ว่าใน ประเทศไทย ไม่ได้ เรียนรู้ อะไร เป็นอันดับ " ดี " - และไม่มีอะไรที่ จะได้รับการ เรียนรู้ด้วย เมื่อมีปัญหา แต่มี เพียง การโฆษณาชวนเชื่อ และการฆาตกรรม

อ้อน ประเทศไทย หัวข้อ ทางเพศ จะถูก บ่ายเบี่ยง - เด็ก ซ่อง - และ มาเฟีย ชาวสวิส ทางอาญา มีส่วนเกี่ยวข้อง - อาจจะ โดยคำสั่งของกษัตริย์ชราและ ป่วย

คนไทย จะ หลบเลี่ยง เนื้อหาทางเพศ ใด ๆ ในการสนทนา และแม้กระทั่งการ พาดพิง ของการเชื่อมต่อ แบบใดที่ถูกจัดอันดับเป็น "อาชญากร " หนึ่งสามารถ เห็นมัน ยังมีวิธี อื่น ๆรอบ : คนไทย จะ หลบเลี่ยง เนื้อหาทางเพศ เพราะพวกเขาไม่ สามารถแก้ ปัญหาทางเพศ ของพวกเขา เพราะพวกเขาจะ ไม่ได้ เรียนรู้ อะไร เกี่ยวกับเรื่องเพศ ในระหว่าง การจัดการ ปัญหาทางเพศ ของเยาวชน ของพวกเขา - ตัวอย่างเช่น ครึ่งหนึ่งของผู้หญิง ไทย มี การอักเสบ ในช่องคลอด ไม่ได้ รู้เกี่ยวกับ น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น - แต่ พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียน ที่มี การห้าม ทุกอย่างและ เป็นเพียงการ อนุญาตให้ คำ ของ " ถุงยาง " และไม่มีอะไรเพิ่มเติม การจัดการ ทั้งหมดของการ มีเพศสัมพันธ์ ที่ ไม่ได้สอน และดังนั้นจึง ทั้งหมดจะถูก บ่ายเบี่ยง ในการสนทนา

นั่นหมายความว่า ชีวิตทางเพศ หรือ การใช้ชีวิต ที่มี เสรีภาพทางเพศ เป็นหลัก ไม่ได้ใน ประเทศไทย แต่มีเพียง เล็ก ๆ น้อย ๆกลับมา ใน สองตำแหน่ง นี้เป็นรุ่น อย่างเป็นทางการ แต่ยังมีชีวิตทางเพศ ที่เป็นความลับ ของคน ไทย ใน ซ่อง และเหนือสิ่งอื่น ในชนบท ยังเป็น เด็ก ใน ซ่อง เด็ก มีจำหน่ายโดย ผู้ปกครองในการ ซ่อง และ แล้วพวกเขาก็ ต้องอาศัยอยู่ใน ซ่องไม่มี โรงเรียน ใด ๆ เมื่อพวกเขา อยู่รอด พวกเขาจะ โชคดี

ใน ประเทศที่มี การท่องเที่ยว ทางเพศ มากหนึ่ง สามารถคาดหวังที่ดีขึ้น ของประชากร มีการศึกษา ทางเพศ แต่ เซ็กส์ จัด โดยส่วนใหญ่ มาเฟีย ต่างประเทศ (บางครั้งผู้บังคับบัญชา มาเฟีย เก่า เกิน 80 ปี) และการท่องเที่ยว นี้ ไม่ได้จัด ที่ ทั้งหมด โดย คนไทย ที่ แต่ ต่างประเทศ และเหนือสิ่งอื่น โดย มาเฟีย ชาวสวิส ทางอาญา ที่มี ผู้บังคับบัญชา มาเฟีย เก่า กว่า 80 ปี ของพวกเขา แม้ พวกเขาจะ กำหนด สิ่งที่ " ต้องห้าม " ในประเทศไทยและ สิ่งที่ ไม่ได้และ ในทางที่ พวกเขาจะ จัดการกับ คนไทยกับ เสรีภาพ ทางเพศ ดี ยัง ขั้นตอนของ มาเฟีย ทางอาญา นี้ได้ เป็น วัตถุประสงค์ : กลุ่ม มาเฟีย ไม่ต้องการที่จะ สูญเสีย การทำงานของ การสอดแนม และการทำงาน แอบ พวกเขาหรือ ครอบครัว ของกษัตริย์ กับ มันเก่า และไม่ดี กษัตริย์ 85 ปี ถูก สั่ง ให้ มาเฟีย ชาวสวิส ทางอาญา กับ " นาฬิกา " คนที่อยู่ใน ประเทศไทย - หรือทั้งสองอย่าง แอบ สังคม นี้จะ กระตุ้น สภาพ ที่น่าทึ่งและ แปลกประหลาด ของคนไทยและทุกคน จะกลัว กัน ว่า ใครจะ "เห็น" บางสิ่งบางอย่าง ในทางที่ ผิดปกติ มากขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถ ทำลาย ชีวิต ของสังคม

ไม่ได้ การจัดการการเชื่อมต่อ แบบใดที่ มี ผลกระทบ หนัก มีความอิจฉา ทางเพศ ไม่ จำกัด โดยคน ไทย กับ ชาวต่างชาติ และมี เด็กทารก ที่ตายแล้ว อยู่ใน ถังขยะและ ตัด อวัยวะเพศ แก้แค้นเป็นเรื่องปกติ ในประเทศไทย เมื่อมีคน ต้องการ เสรีภาพทางเพศ มากเกินไป เป็นต้น ในทางที่ ผิดปกติ มากขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถ ทำลาย ชีวิต ของสังคม


PERVERSE PRODUCTS IN THAILAND

Defect electronic devices
-- when extension cables are "not working" this can be a normal cable but also a USB-cable - then this is in Thailand
-- when a triple socket is not working, than this is in Thailand
-- when sockets in an expensive one family house are not working, than this is in Thailand
-- when you buy a computer device and after 6 months it's not working because of defecting contact then this is in Thailand

Internet is a or no problem in Thailand
-- when in a residential area there is no Internet during half a day then this is in Thailand
-- when during the rainy season with monsoons Internet is failing the whole day long, then this is normal in Thailand
-- when in a residential area Internet is failing again and again for 3 or 4 hours because the general cable comes from a "complicate crossing" then this is normal in Thailand

-- but Thailand has got a national cable free Internet of the company "dtac" with an "air card", is just slowly, above all during the week ends when the voltage of power is halved, but this air card is working in whole Thailand - can be baught in any "Big C" shopping center, 700 Baht per month for the connection and the little USB antenna is 1,000 Baht.

Building sites are also working on Sundays
-- when an excavator lis working in a building site also during Sundays provoking noise with it's engine then this is in Thailand
-- when on a building site a big hotel is under construction and workers are working also on Sundays also with the noisy electronic cutter, then this is normal in Thailand and quiet Sundays are not known in Thailand - but the guilt is the affected person living in a region where a new hotel is built...

Alcohol during day and night in the streets
These circumstances are partly so bad like in Columbia:
-- in Thailand there is the whole range of alcoholics, and the young Thai generation between 20 and 40 years are drinking and are often drunk every night in their clubs and discotheques and they are loosing their brains with it - and this is legal in perverse Thailand
-- well loved spots for drinking are the "meeting points" of the taxi drivers, there are also the latest rumors and informations of the secret service to have respectively Thai secret police is distributing their informations by these meeting points by Thai taxi drivers

Roads in Thailand
These circumstances are better than in other countries, but partly very sad anyway:
-- pavements in Thailand are only made in the centers of the towns, but in residential areas and in the countryside there are no pavements and pedestrians have to fly to the grass or to the house when there are narrow situations
-- children there cannot drive bicycle of course or can only learn biking when they live in a street with a dead end where is no or hardly any traffic
-- manhole covers are often well shaped and massive, but sometimes there are no manhole covers but only big lattices, and these lattices are partly deformed by lorry traffic but as a biker or as a motor biker one has to pass them - this is just normal in perverse and dangerous Thailand
-- after the rainy season with monsoons the streets are partly very destroyed and all has to be made new - or they will be made only in two years because simply drainage is missing and during rainy times the streets are converting into dangerous waterways - and the holes in the streets are often not repaired but the watching eyes of the Thais are just watching something at any time, and this counts also for the roads thus one has to make just a normal slalom in the streets around the holes - this is just normal in perverse and dangerous Thailand

-- manhole covers respectively the dangerous lattices are partly fixed in the lane of the bikes and motor bikes, just in a dangerous way, and there is no other choice than to pass them or to drive in the middle of the street blocking cars - this is perverse Thailand

-- manhole covers are partly installed "in an erected way", this means that the manhole covers or the dangerous lattices are fixed on a higher level than the level of the street or than the level of the pavement, and this way of construction is guaranteeing that the rainwater will drain only when the street is totally flooded - this is perverse Thailand.

Thais have a big problem with the management of water in general, with rainwater and with body liquids - therefore they know mostly only two or three sexual positions for not having contact with body liquids. Some women are even that blocked that they are not giving French kisses - or they have vagina inflammation during years and are blaming the men for it not knowing anything about oils or gels - this is just normal in perverse Thailand

"Pedestrian traffic"

-- unfortunately pedestrian islands are missing in Thailand on well used streets of two or more lanes. Also pedestrian bridges are missing. During certain times pedestrians have NO chance to cross the street for minutes. And when a motorway is cutting the residential zone then one has to take a taxi for reaching the other side. The same circumstances could be watched in Vietnam. The word "pedestrian traffic" has just not arrived yet in Thailand nor in Vietnam.

House building in Thailand? - Always from yesterday

Often the houses in Thailand are built so near to each other so there is no garden left - and then also children cannot play in any garden either, and there are no fruit trees, no vines, and there is no herbary.

Houses in Thailand mostly have a gable roof yet and not a flat roof, thus it's not possible to build more floors and thus the use of space is enormous in Thailand respectively it seems to be a "philosophy" in Thailand that nobody wants anybody in an upper floor which is an indication of wrong pride. Sometimes there is no consideration either - therefore nobody wants anybody "above". But there can be also another reason: Spying should be hindered.

When the houses are that near there are also no children playgrounds either, but the children only can stay in their houses and are peacefully playing with the computer and are more and more fat. They mean that this behavior would be normal and they do always less and less, and when the children are adult, the elder OFTEN DON'T DO ANYTHING ANYMORE. This is Thai way of life of efficiency.ผลิตภัณฑ์ คดเคี้ยวใน ประเทศไทย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อบกพร่อง
- เมื่อ สายต่อ เป็น " ไม่ทำงาน " นี้จะเป็น สาย ปกติ แต่ ยังมี สาย USB - แล้วนี้ อยู่ในประเทศไทย
- เมื่อซ็อกเก็ต สาม ไม่ทำงาน กว่านี้ อยู่ในประเทศไทย
- เมื่อ ซ็อกเก็ต ใน บ้านของครอบครัว ที่มีราคาแพง อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทำงาน กว่านี้ อยู่ในประเทศไทย
- เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหลังจาก 6 เดือนที่มันไม่ทำงานเพราะข้อบกพร่องของการติดต่อแล้วนี้อยู่ในประเทศไทย

Internet เป็น ปัญหา ในประเทศไทย
- เมื่ออยู่ใน ย่านที่อยู่อาศัยที่มี อินเทอร์เน็ต ในช่วง ครึ่งวันแล้วนี้ อยู่ในประเทศไทย
- เมื่อ ช่วงฤดูฝน ที่มี มรสุม อินเทอร์เน็ต เป็นความล้มเหลว ตลอดทั้งวัน แล้วนี้ เป็นเรื่องปกติ ในประเทศไทย
- เมื่ออยู่ใน ย่านที่อยู่อาศัยอินเทอร์เน็ต เป็นความล้มเหลว อีกครั้ง และอีกครั้งสำหรับ 3 หรือ 4 ชั่วโมงเพราะ สาย ทั่วไปมาจาก" ซับซ้อน ข้าม " แล้วนี้ เป็นเรื่องปกติ ในประเทศไทย
- แต่ประเทศไทยได้มีสายฟรีอินเทอร์เน็ตแห่งชาติของ บริษัท "ดีแทค" กับ "บัตรอากาศ" เป็นเพียงแค่ช้าไปทั้งหมดในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดลงเมื่อแรงดันไฟฟ้าของระบบ ไฟฟ้าได้ลดลงครึ่งหนึ่ง แต่แอร์การ์ดนี้จะทำงานในทั้ง ประเทศไทย - สามารถซื้อได้ใน "บิ๊กซี" ศูนย์ช้อปปิ้ง, 700 บาทต่อเดือนสำหรับการเชื่อมต่อ USB และเสาอากาศเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็น 1,000 บาท

การสร้างเว็บไซต์ ยัง มีการทำงาน ในวันอาทิตย์
- เมื่อ ขุด เงียบ ๆที่ทำงานใน อาคารในช่วง วันอาทิตย์ กระตุ้น ด้วย เสียง เครื่องยนต์ แล้วนี้ อยู่ในประเทศไทย
- เมื่ออยู่บน เว็บไซต์ของ อาคารโรงแรมขนาดใหญ่ ที่อยู่ภายใต้ การก่อสร้าง และคนงาน กำลังทำงาน ยัง ในวันอาทิตย์ ยังมี เครื่องตัด อิเล็กทรอนิกส์มีเสียงดัง แล้วนี้ เป็นเรื่องปกติ ในประเทศไทย และเงียบสงบ วันอาทิตย์ จะ ไม่เป็นที่รู้จัก ในประเทศไทย - แต่ ความรู้สึกผิดเป็น ที่อยู่อาศัย ได้รับผลกระทบ ใน ภูมิภาคที่ เป็นโรงแรมใหม่ ถูกสร้างขึ้น...

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระหว่าง กลางวันและกลางคืน ในถนน
สถานการณ์ เหล่านี้เป็น ส่วนหนึ่งที่ เลวร้าย เหมือนใน โคลัมเบีย
- ในประเทศไทย มีทั้งช่วงของการ ติดสุรา และ ไทยรุ่นหนุ่ม ระหว่าง 20 และ 40 ปี ที่มีการ ดื่ม และมัก จะเมา ทุกคืน ในคลับและ ดิสโก้เธ ของพวกเขา และพวกเขาจะ สูญเสีย สมองของพวกเขา กับมัน - และนี่คือ กฎหมายใน วิปลาส ประเทศไทย
- จุดที่ ดีสำหรับ คนที่รัก การดื่ม เป็น " จุด นัดพบ " ของคนขับ รถแท็กซี่ยังมี ข่าวลือล่าสุด และ ข้อมูล ของ หน่วยสืบราชการลับ ที่จะมี ตำรวจลับ ไทย ตามลำดับ มีการ กระจาย ข้อมูล ของพวกเขาโดย จุด การประชุม เหล่านี้ จากการขับ รถแท็กซี่ ไทย

ถนน ในประเทศไทย
สถานการณ์เหล่านี้ จะดีกว่า ในประเทศอื่น ๆ แต่ ส่วน ที่น่าเศร้า มาก อยู่แล้ว :
- ทางเท้า ในประเทศไทย จะทำ เฉพาะใน ศูนย์ ของ เมืองแต่ในพื้นที่ ที่อยู่อาศัยและ อยู่ในชนบท ที่ไม่มี ทางเท้า และคนเดินเท้า ต้อง บินไปยัง สนามหญ้า หรือ ที่บ้าน เมื่อมี สถานการณ์ที่ แคบ
- เด็กที่ มีไม่สามารถ ขับ จักรยาน แน่นอน หรือ สามารถ เรียนรู้ การขี่จักรยาน เมื่อ พวกเขาอาศัยอยู่ ในถนน ที่มี ปลายตาย ที่ ไม่มี หรือ แทบจะไม่ได้ เข้าชม
- ท่อระบายน้ำ ครอบคลุม มักจะ มีรูปร่าง ดี และ ขนาดใหญ่ แต่บางครั้งมี ไม่ ครอบคลุม ท่อระบายน้ำ แต่ โปรย ใหญ่ เท่านั้นและ โปรย เหล่านี้จะ พิการ บางส่วนโดย การจราจร รถบรรทุก แต่เป็น นักขี่จักรยานหรือเป็น นักขี่จักรยาน มอเตอร์หนึ่งจะต้อง ผ่านพวกเขา - นี้เป็นเพียง ปกติ ผิดปกติ และอันตราย ประเทศไทย
- หลังจาก ฤดูฝน ที่มี มรสุม ถนน ที่มี ส่วน ทำลาย มากและ ทั้งหมด จะต้องมีการ ทำ ใหม่ - หรือพวกเขา จะทำ เฉพาะใน สองปี เพราะ การระบายน้ำ ก็ หายไป และ ในช่วงเวลา ที่ฝนตก ถนนจะถูก แปลงเป็น อันตราย ทางน้ำ - และ หลุมใน ท้องถนน มักจะไม่ได้ รับการซ่อมแซม แต่ตาที่ ดู ของ คนไทยเป็นเพียงการ เฝ้าดู สิ่งที่ ในเวลา ใด ๆ และ นี้ ยัง นับ สำหรับถนนจึง มีการ ทำ เพียงแค่สลา ปกติ ใน ถนนรอบ หลุม- นี้เป็นเพียง ปกติ ใน ผิดปกติ และอันตราย ประเทศไทย

- ท่อระบายน้ำ ครอบคลุม ตามลำดับโปรย อันตราย ได้รับการแก้ไข บางส่วนใน ช่องทาง ของจักรยานและ จักรยานยนต์เพียงใน วิธีที่ อันตรายและ ไม่มีทางเลือก อื่นใด ที่จะผ่าน พวกเขาหรือ จะขับรถ อยู่กลางถนน ปิดกั้น - นี้ ที่คดเคี้ยว ประเทศไทย

- ท่อระบายน้ำ ครอบคลุม มีการติดตั้ง บางส่วน " ในทางที่ สร้างขึ้น " นี้หมายความว่า ท่อระบายน้ำครอบคลุม หรือโปรย อันตราย จะคงที่ ใน ระดับที่สูงกว่า ระดับ ของถนนหรือ กว่าระดับ ของ ผิวทางและวิธีการ ของการก่อสร้าง นี้ รับประกันได้ว่า น้ำฝนจะระบาย เฉพาะเมื่อ ถนน ถูกน้ำท่วม ทั้งหมด - นี่คือ วิปลาส ประเทศไทย

คนไทย มีปัญหาใหญ่ กับการจัดการน้ำ โดยทั่วไป ด้วย น้ำฝน และมี ของเหลว ในร่างกาย - ดังนั้นพวกเขาจึง รู้ว่า ส่วนใหญ่ เพียงสองหรือ สามตำแหน่ง ทางเพศ ที่ไม่ได้มี การติดต่อกับ ของเหลว ในร่างกาย ผู้หญิงบางคน จะได้ บล็อก ที่ ว่าพวกเขาจะ ไม่ให้ จูบ ภาษาฝรั่งเศส - หรือพวกเขามี การอักเสบ ในช่องคลอด ในช่วงหลายปี และมี โทษ ผู้ชายมัน ไม่ได้ รู้ อะไรเกี่ยวกับ น้ำมัน หรือ เจล - นี้เป็นเพียง ปกติ วิปลาส ใน ประเทศไทย

" จราจร คนเดินเท้า "

- น่าเสียดายที่ เกาะ เดินเท้า จะหายไป ในเมืองไทย บนถนน ที่ใช้ กัน สองคนหรือมากกว่า เลน นอกจากนี้ยังมี สะพาน เดินเท้า จะหายไป ในบางช่วงเวลา คนเดินเท้า มีโอกาสที่จะ ข้ามถนน นาที NO และเมื่อ ทางด่วนตัด โซน ที่อยู่อาศัยแล้ว หนึ่งจะต้อง ใช้บริการรถแท็กซี่ สำหรับการเข้าถึง ด้านอื่น ๆ สถานการณ์ เดียวกัน อาจ จะต้องรอดู ในเวียดนาม คำว่า " การจราจร ทางเท้า " ได้ เพียงแค่ ไม่ได้ มาถึง ยัง อยู่ในประเทศไทย หรือ ในประเทศเวียดนาม

สร้างบ้าน ในประเทศไทย - เสมอ จากเมื่อวานนี้

บ่อยครั้งที่ บ้านในประเทศไทย ที่มีการ สร้างขึ้นเพื่อ ที่อยู่ใกล้กับ แต่ละ อื่น ๆ ดังนั้นจึงไม่มี ซ้าย สวน - แล้ว ยัง เด็กไม่สามารถ เล่นใน สวนใด ใดและ ไม่มี ผลไม้ ไม่มี องุ่น และไม่มี herbary

บ้านในประเทศไทย ส่วนใหญ่ มีหลังคาจั่ว และยัง ไม่ได้เป็น หลังคาแบนราบ จึงเป็น ไปไม่ได้ ที่จะสร้าง ชั้น มากขึ้นและทำให้ การใช้พื้นที่ เป็นอย่างมาก ในประเทศไทย ตามลำดับ ดูเหมือนว่า จะเป็น " ปรัชญา " ในประเทศไทยที่ ไม่มีใครต้องการ ใครใน ชั้นบน ซึ่ง เป็นข้อบ่งชี้ ของความภาคภูมิใจ ที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งมี การพิจารณา อย่างใดอย่างหนึ่ง - จึง ไม่มีใครต้องการ ใคร " เหนือ" แต่อาจมี เหตุผล อื่น สอดแนม ควรจะ ถูกขัดขวาง

เมื่อ บ้านที่ อยู่ใกล้ ยังมี สนามเด็กเล่นที่ ไม่มีลูก ทั้ง แต่ เด็ก เท่านั้นที่ สามารถอยู่ใน บ้านของพวกเขา อย่างสงบ และมีการ เล่นกับ คอมพิวเตอร์และ มีไขมัน มากขึ้นและ มากขึ้น พวกเขาหมายถึง ว่าพฤติกรรม นี้จะเป็น ปกติและ พวกเขาทำ มักจะ น้อยลงและ น้อยลงและ เมื่อเด็ก เป็น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุมักจะไม่ได้ ทำอะไร อีกต่อไป นี่คือ วิถีชีวิตแบบไทย อย่างมีประสิทธิภาพ


PERVERSE PROHIBITIONS OF SEXUALITY IN THAILAND - THE "PURE" THAI POPULATION

Missing enlightenment - dead babies in the bin - Thai secret police making propaganda against foreigners

The missing sexual enlightenment about sexual practices and contraception in the countryside provokes much dementia in the Thai population provoking killed babies in the garbage bins, there are sexual prohibitions, there are prohibitions of relationships, and young Thai men are also living with compensation reactions against foreigners, and this is not very intelligent and not efficient at all for any tourism. Criminal Thai men making propaganda against foreigners are above all criminal Thai men from Thai secret police. They want to make their career hunting foreigners financing their secret brothel visits with the money (in the countryside also children brothels). This is just normal in perverse and dangerous Thailand.

Enforced change of sex with children's education - violation of character with "lady boys" and "boy ladies"

Also the education of children in the manner of another sex is just normal yet in Thailand. This violation of character is not eradicated yet but systematically boys are educated like girls getting an operation later being called "lady boys" being "well formed" women with men's voices - or there are girls also educated as boys and their breasts are blocked by bandages during puberty and then they must live without breasts for life having women as their partner. The "lady boys" are often getting very rude and brutal "women", and the "boy ladies" are often becoming very intelligent developing spiritual capacities that hardly any normal Thai men have. This violation of character is  just normal yet in perverse and dangerous Thailand - I did not see this perversity of instructed change of sex with children in Cambodia or in Vietnam.

Laws against sexual freedom in perverse Thailand

The law in Thailand prohibiting sexuality and pornography (prohibited until today 2013) blocking sexuality is blocking partly a free tourism and is discriminating the Thai population from it's normal sexual development and feeling of freedom. Foreigners are always again and again presented by perverse Thai police as "dirty" and Thais are presented as "pure", because the word of "Thai" does not only mean "free" (and thus all foreigners are indirectly called "not free" - but many sexual elements and practices are forbidden in Thailand and the tourists are regularly walking into the trap who want to enlighten the Thai population sexually. All this is blocked by perverse Thai secret police and foreigners are arrested then because of sex toys, porno films or swinger parties, sado maso, bondage etc. It's an absolute horror in Thailand . But this is normal, perverse Thailand.

Racism against foreigners is also a sexual racism

This principle of a racism to be "pure" against foreigners is even supported by criminal foreign mafia groups from Switzerland, from Germany, from England and from Russia, and the persecution of sexual freedoms in Thailand is that bad like in the Third Reich. Thai Police and the foreign mafia groups are - as it seems - organizing their well paid joy persecuting the foreigners with salaries paid by the Thai tax payer peeping the foreigners by Handy, Internet or bugs in the hotel rooms watching everything concerning sexual practices in the bed. There are regular news about arrests of foreigners because of sex toys or swinger parties. At the same time there is a big hatred and a big sexual envy provoked in the Thai population, and this hatred and this envy is WANTED by the criminal Thai government so the foreigners can always be presented as "ugly beings". All this is NOT SO BENEFICIAL for a normal tourism.

Tourists in Thailand have to follow sexual prohibitions and are hunted for visiting the brothels

At the same time brothel visits are supported by a great "offer" because the villages of the Thai countryside are completely disregarded and many young women are going then to the brothels in Pattaya or in Phuket and want "make their big money" there. That means, the Thai government is forbidding the normal sexual practices to the tourists and is urging them into the brothels so the tourists leave their big money there. This manipulation is an absolutely calculated. At the same time prostitution is rated as illegal, too, and in cases of doubt the criminal Thai police has always the freedom to arrest any foreigner when he had been in a brothel. Also this Thai psycho terrorism is an absolute calculation.

Peeping by Thais against tourists by secret police and by criminal student's groups

Thais themselves are just remaining in frustrating peeping. They are remaining without any sexual enlightenment, without books, without love novels, without literature, without films, without sex toys, without variations in their sex life. Poor Thais remain on a level of Stone Age sexually in the jungle with just two positions with almost nothing at all. Sexual terrorism by criminal Thai secret police which is often even collaborating with mafia groups cannot be more.

Thai secret police and Thai student's groups like to peep, they let bribe themselves for "action" and then they are claiming wild fantasies against foreigners - and by this they want to solve their sex problems. Unfortunately not one single sex problem is solved with propaganda against foreigners but sexual problems will be solved when the sexual prohibitions will be abrogated thus the fear from body liquids will be reduced.

Propaganda with spying material against foreigners in Thai radio and in Thai TV - foreign mafia groups are even helping -. and alcohol is even making the Thais more stupid and they are "collaborating" in the propaganda

It's just normal in perverse Thailand when Thais are thinking that people who have no sex will be intelligent and people who have much sex should be stupid. Stupid Thais are thinking in this schemes because they think yet that sexuality would be something "dirty". This is the situation in Thailand in 2013 yet, and criminal Thai government has installed just a complete system of spying and secret police for making propaganda against foreigners when the foreigners want to live with sexual freedoms as they are normal in Europe or in "U.S.A." or in Australia - but in criminal and perverse Thailand secret police will come - or student's groups will come with their spying devices. Also families of hotel owners are equipped with spying devices and are even trained against certain foreigners because criminal Thai secret police wants to make career against foreigners. They want to celebrate "successes" in TV against foreigners. This behavior is what corresponds to the Thai secret police - it's about IQ 70.

Mafia groups in Thailand are collaborating or even organizing the huntings against foreigners for the criminal Thai government. The main mafia groups operating in Thailand are British, German, Swiss, or Australian or Russian mafia groups which are "celebrating" their actions in Thailand. Criminal Swiss mafia in Thailand for example is spying the tourist's mobile phones or computers or they mean that presenting of spying material from the bed of the tourists in Thai radio or in Thai TV would be a progress for the Thais whereas all rights of privacy are violated then and whereas just such a behavior with sexuality is provoking more fear from sexuality. That means, for a peaceful life the criminal strategy of Thai secret police and of the secret services are just the contrary.

And the mass of the stultified Thais by alcohol, censored TV and discotheques are "just collaborating" because they want fun and they believe the criminal Thai secret police and the criminal mafia groups because mafia is even distributing spying mobile phones and spying tablets to the population and is making impression by their spying devices. Thais are not getting aware of this manipulation or just too late. Then they mean that spying would make "intelligent" - whereas just the contrary is the case. Intelligence with IQ is not NOT rising with espionage and Thais are remaining in their stupidity with their alcohol - and this is also WANTED by the criminal secret services for dominating Thailand without limits - above all concerning the brothels and the rice harvests. Thais are just not getting aware that they are steered by foreign hands - and the Thai government lets the mafia groups work - until the country will drown.
ข้อห้ามทาง อาญาของเพศในประเทศไทย - "สะอาด" ประชากรไทย

หายไปตรัสรู้ - ทารกตายในถัง - ไทยการโฆษณาชวนเชื่อทำให้ตำรวจลับกับชาวต่างชาติ

ตรัสรู้ทางเพศหายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางเพศและการคุม กำเนิดในชนบทกระตุ้นให้เกิดภาวะสมองเสื่อมมากในประชากร ไทยกระตุ้นเด็กทารกเสียชีวิตในถังขยะที่มีข้อห้ามทาง เพศที่มีลักษณะต้องห้ามของความสัมพันธ์และคนไทยวัย หนุ่มสาวยังมีชีวิตอยู่กับปฏิกิริยาชดเชยกับชาวต่าง ชาติ และเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพไม่ได้เลยสำหรับการท่อง เที่ยวใด ๆ ชายไทยอาญาทำให้การโฆษณาชวนเชื่อกับชาวต่างชาติที่อยู่เหนือคนไทยทุกทางอาญา จากตำรวจลับไทย พวกเขาต้องการให้ชาวต่างชาติที่ล่าสัตว์อาชีพของพวกเขาการจัดหาเงินทุนเข้า ชมซ่องลับของพวกเขาด้วยเงิน (ในชนบทยังเด็กซ่อง) นี่เป็นเพียงปกติผิดปกติและอันตรายประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ของเพศสัมพันธ์กับการ ศึกษาของเด็ก - การละเมิดของตัวละครด้วย "เด็กผู้ชายผู้หญิง" และ "เด็กผู้หญิง"

นอกจากนี้การศึกษาของเด็กในลักษณะของเพศอื่นเป็นเพียง ปกติยังอยู่ในประเทศไทย การละเมิดของตัวละครนี้ไม่ได้ก่อความวุ่นวาย แต่ยังเด็ก ๆ อย่างเป็นระบบมีการศึกษาเช่นเดียวกับหญิงสาวที่ไ​​ด้รับการดำเนินการต่อมา ถูกเรียกว่า "เด็กผู้ชายผู้หญิง" เป็น "ดีขึ้น" ผู้หญิงด้วยเสียงผู้ชาย - หรือมีสาวยังศึกษาเป็นชายและหน้าอกของพวกเขาจะถูกบล็อกโดยผ้าพันแผล ช่วงวัยแรกรุ่นและจากนั้นพวกเขาจะต้องอยู่ได้โดย ปราศจากหน้าอกสำหรับชีวิตที่มีผู้หญิงเป็นพันธมิตรของ พวกเขา "เด็กผู้ชายผู้หญิง" มักจะได้รับมากหยาบและโหดร้าย "ผู้หญิง" และ "เด็กผู้หญิง" มักจะกลายเป็นที่ฉลาดมากในการพัฒนาขีดความสามารถทางจิตวิญญาณที่แทบไม่มีคน ไทยปกติมี การละเมิดของตัวละครนี้เป็นเพียงปกติ แต่ในผิดปกติและอันตรายประเทศไทย - ฉันไม่เห็นความวิปริตของการเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเพศกับเด็กในประเทศกัมพูชา หรือเวียดนาม

กฎหมายต่อต้านเสรีภาพทางเพศในประเทศไทยวิปลาส

กฎหมายในประเทศไทยห้ามเพศและสื่อลามก (ห้ามจนถึงวันนี้ 2013) การปิดกั้นการมีเพศสัมพันธ์คือการปิดกั้นส่วนการท่องเที่ยวฟรีและมีการแบ่ง แยกประชากรไทยจากนั้นการพัฒนาทางเพศปกติและความรู้สึก ของเสรีภาพ ชาวต่างชาติมักจะมาอีกครั้งและอีกครั้งที่นำเสนอโดยตำรวจไทยขี้อ้อนเป็น "สกปรก" และคนไทยจะแสดงเป็น "บริสุทธิ์" เพราะคำพูดของ "ไทย" ไม่เพียงหมายถึง "ฟรี" (และชาวต่างชาติทั้งหมดจะถูกเรียกว่าทางอ้อม "ไม่ฟรี" -. แต่องค์ประกอบทางเพศจำนวนมากและการปฏิบัติเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศไทยและ นักท่องเที่ยวที่กำลังเดินอย่างสม่ำเสมอในกับดักที่ ต้องการที่จะสอนประชากรไทยทางเพศทั้งหมดนี้ถูกบล็อกโดย ตำรวจลับวิปลาสไทยและชาวต่างชาติที่ถูกจับแล้วเพราะของ เล่นทางเพศใหหนังโป๊ หรือบุคคลฐเน, Maso โด, ทาส ฯลฯ มันสยองขวัญในประเทศไทยแน่นอน. แต่นี้เป็นเรื่องปกติวิปลาสประเทศไทย

เหยียดเชื้อชาติกับชาวต่างชาติที่ยังเป็นชนชาติใด

หลักการของการเหยียดสีผิวเป็น "บริสุทธิ์" กับชาวต่างชาตินี้ได้รับการสนับสนุนแม้โดยทางอาญากลุ่มมาเฟียต่างจากวิ ตเซอร์แลนด์จากเยอรมนีจากประเทศอังกฤษและจากรัสเซียและ การประหัตประหารของเสรีภาพทางเพศในประเทศไทยที่เป็นที่ ไม่ดีเหมือนในสามรีค ตำรวจไทยและกลุ่มมาเฟียต่างประเทศ - เป็นดูเหมือนว่า - การจัดระเบียบความสุขเงินดีของพวกเขาไล่ล่าชาวต่างชาติที่มีการจ่ายเงิน เดือนโดยผู้ชำระเงินภาษีชาวต่างชาติที่แอบไทยโดย โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตหรือข้อบกพร่องในห้องพักของ โรงแรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเฝ้าดูการปฏิบัติทางเพศ ใน เตียง มีข่าวเกี่ยวกับการจับกุมปกติของชาวต่างชาติเป็นเพราะของของเล่นทางเพศหรือ บุคคลฐเน ในเวลาเดียวกันมีขนาดใหญ่และความเกลียดชังอิจฉาเพศเจ็บใจใหญ่ในประชากรไทย และความเกลียดชังนี้และความอิจฉานี้เป็นที่ต้องการโดย รัฐบาลไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติทางอาญาสามารถนำเสนอเป็น "สิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียด" ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยวตามปกติ

นักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม ข้อห้ามทางเพศและกำลังตามล่าสำหรับการเยี่ยมชมซ่อง

ในขณะเดียวกันการเข้าชมซ่องรับการสนับสนุนโดย "ข้อเสนอ" ที่ดีเพราะหมู่บ้านของชนบทไทยจะมองข้ามอย่างสมบูรณ์และหญิงสาวจำนวนมากกำลัง จะไปแล้วโสเภณีในพัทยาหรือในจังหวัดภูเก็ตและต้องการ "สร้างรายได้ใหญ่ของพวกเขา" มี นั่นหมายถึงการที่รัฐบาลไทยห้ามการปฏิบัติที่ปกติท​​างเพศให้กับนักท่อง เที่ยวและกระตุ้นให้พวกเขาเข้าไปในซ่องเพื่อให้นักท่อง เที่ยวที่ปล่อยให้เงินใหญ่ของพวกเขามี การจัดการนี​​้คือการคำนวณอย่าง ในเวลาเดียวกันการค้าประเวณีถูกจัดอันดับเป็นที่ผิดกฎหมายอีกด้วยและในกรณี ที่มีข้อสงสัยตำรวจไทยทางอาญาได้เสมออิสระในการจับกุม ชาวต่างชาติใด ๆ เมื่อเขาได้รับในซ่อง นอกจากนี้ยังมีการก่อการร้ายโรคจิตไทยนี้เป็นที่แน่นอนในการคำนวณ

แอบโดยคนไทยกับนักท่องเที่ยวโดยตำรวจลับและโดยกลุ่ม นักศึกษาทางอาญาของ

คนไทยเองเป็นเพียงที่เหลืออยู่ในแอบทำลาย พวกเขาจะเหลือโดยไม่ต้องตรัสรู้ทางเพศใด ๆ ที่ไม่มีหนังสือโดยไม่ต้องนวนิยายรักโดยไม่ต้องวรรณกรรมโดยไม่ต้องภาพยนตร์ โดยไม่ต้องของเล่นทางเพศโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพศของพวกเขา แย่คนไทยยังคงอยู่ในระดับของยุคหินทางเพศในป่าที่มีเพียงแค่สองตำแหน่งที่มี เกือบไม่มีอะไรเลย การก่อการร้ายทางเพศโดยทางอาญาตำรวจลับไทยซึ่งมักจะได้ร่วมมือกับกลุ่ม มาเฟียไม่ได้มากขึ้น

ตำรวจลับไทยและกลุ่มนักศึกษาไทยชอบมองลอดพวกเขาติด สินบนให้ตัวเองสำหรับ "การกระทำ" และแล้วพวกเขาจะอ้างว่าจินตนาการป่ากับชาวต่างชาติ - และโดยที่พวกเขาต้องการในการแก้ปัญหาเพศของพวกเขา แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นปัญหาทางเพศเดียวจะแก้ไขได้ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ กับชาวต่างชาติ แต่ปัญหาทางเพศจะได้รับการแก้ไขเมื่อมีลักษณะต้องห้ามทางเพศจะถูกยกเลิกจึง กลัวจากของเหลวในร่างกายจะลดลง

การโฆษณาชวนเชื่อด้วยวัสดุการสอดแนมกับชาวต่างชาติ ในไทยและวิทยุโทรทัศน์ไทย - กลุ่มมาเฟียต่างประเทศจะได้ช่วย - และแอลกอฮอล์ยังทำให้คนไทยโง่มากขึ้นและพวกเขาจะ "ร่วมมือ" ในการโฆษณาชวนเชื่อ

มันเป็นเพียงปกติวิปลาสในประเทศไทยเมื่อคนไทยมีความคิด ว่าคนที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์จะมีความชาญฉลาดและคนที่มี เพศสัมพันธ์มากควรจะโง่ โง่คนไทยมีความคิดในโครงการนี​​้เพราะพวกเขาคิดว่าเรื่องเพศยังจะเป็นสิ่ง ที่ "สกปรก" นี่คือสถานการณ์ในประเทศไทยในปี 2013 ยังและรัฐบาลไทยทางอาญามีการติดตั้งเพียงระบบที่สมบูรณ์ของการสอดแนมและ ตำรวจลับสำหรับการทำโฆษณาชวนเชื่อกับชาวต่างชาติที่ เมื่อชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่กับเสรีภาพ ทางเพศที่พวกเขาเป็นปกติในยุโรปหรือใน "อเมริกา" หรือในประเทศออสเตรเลีย - แต่ในทางอาญาและผิดปกติประเทศไทยตำรวจลับจะมา - หรือกลุ่มของนักเรียนจะมาพร้อมกับอุปกรณ์สอดแนมของพวกเขา นอกจากนี้ครอบครัวของเจ้าของโรงแรมมีการติดตั้งอุปกรณ์ การสอดแนมและได้รับการฝึกฝนแม้กับชาวต่างชาติบางเพราะ ทางอาญาตำรวจลับไทยต้องการที่จะทำให้อาชีพกับชาวต่าง ชาติ พวกเขาต้องการที่จะเฉลิมฉลอง "สำเร็จ" ในทีวีกับชาวต่างชาติ ลักษณะการทำงานนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับตำรวจลับไทย - มันเป็นเรื่องของไอคิว 70

กลุ่มมาเฟียในประเทศไทยจะมีการทำงานร่วมกันหรือแม้ กระทั่งการจัด huntings กับชาวต่างชาติของรัฐบาลไทยทางอาญา กลุ่มมาเฟียหลักในการดำเนินงานในประเทศไทยอังกฤษ, เยอรมัน, สวิสหรือออสเตรเลียหรือกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ "ฉลอง" การกระทำของพวกเขาในประเทศไทย มาเฟียชาวสวิสทางอาญาในประเทศไทยเช่นการสอดแนมโทรศัพท์มือถือที่ท่องเที่ยว หรือคอมพิวเตอร์หรือพวกเขาหมายความว่าการนำเสนอของ วัสดุสอดแนมจากเตียงของนักท่องเที่ยวในวิทยุไทยหรือ ในไทยทีวีจะเป็นความคืบหน้าของคนไทยในขณะที่สิทธิของ ความเป็นส่วนตัวถูกละเมิด แล้วและในขณะที่เพียงเช่นพฤติกรรมทางเพศที่มีการกระตุ้นความกลัวมากขึ้นจาก การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งหมายความว่าเป็นชีวิตที่สงบสุขกลยุทธ์ทางอาญาของตำรวจลับของไทยและ บริการลับเป็นเพียงทางตรงกันข้าม

และมวลของคนไทยโง่โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทีวี เซ็นเซอร์และดิสโก้เธเป็น "เพียงแค่การทำงานร่วมกัน" เพราะพวกเขาต้องการความสนุกสนานและพวกเขาเชื่อว่า ตำรวจลับทางอาญาไทยและกลุ่มมาเฟียมาเฟียอาญาเพราะแม้ แต่การกระจายการสอดแนมโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เพื่อการสอดแนม ประชากรและมีการแสดงผลโดยอุปกรณ์สอดแนมของพวกเขา คนไทยไม่ได้รับการตระหนักถึงการจัดการนี​​้หรือเพียงแค่สายเกินไป แล้วพวกเขาก็หมายความว่าจะทำให้การสอดแนม "ฉลาด" - ในขณะที่เพียงแค่ทางตรงกันข้ามเป็นกรณี หน่วยสืบราชการลับมีไอคิวไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยการจารกรรมและคนไทยจะ เหลืออยู่ในความโง่เขลาของพวกเขาที่มีเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของพวกเขา - และสิ่งนี้เป็นที่ต้องการโดยบริการลับอาญาสำหรับอำนาจเหนือประเทศไทยโดยไม่ จำกัด - เหนือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโสเภณีและการเก็บเกี่ยวข้าว คนไทยเป็นเพียงการไม่ได้รับทราบว่าพวกเขาจะถูกนำโดย มือของชาวต่างชาติ - และรัฐบาลไทยจะช่วยให้กลุ่มมาเฟียทำงาน - จนกว่าประเทศจะจมน้ำ


Racism against foreigners as a reaction of frustration to all prohibitions

It's just normal when a state like Thailand has so many sexual prohibitions that there will be reactions of frustration blaming the foreigners normally for everything. By this manner of acting the perverse Thai government is "dominating" the population with many prohibitions, but the population is never learning to think really. The population is just learning that always the foreigners are the culprits and they are never learning analyzing and finding out the culprits themselves who are often Thais and NOT foreigners.

In Thailand the strategy of the win win solution is hardly spread until today, also when Buddhism is educating a certain modesty. But being modest is not the solution, but organizing is the solution. But organizing is not so "in" in Thailand because this would request a certain discipline and this is not wanted by the Thais at all.

Examples of life without discipline of Thai persons: Thai women

-- When a Thai woman says that she would come back at 7 pm then she is only coming in two weeks - then this was in perverse Thailand.

-- When a Thai woman says that she would need 9,000 Baht (300 dollars) for a project then this project does not exist but then she will claim that she had lost the 9,000 Baht (300 dollars) in a toilet.

-- When one gives the order to a Thai woman to pay the rent for the hotel room (7,000 Baht) for the time during a journey, then it can be that this Thai woman will state after the return that the money was lent to a third person and this third person will never pay back the money - respectively this third person does not exist probably...

-- When a Tai woman claims that she had organized a little house to rent then one can rent this house, costs 10,000 Baht per month (330 dollars) and costs a deposit of 30,000 Baht (660 dollars). But then it can be that this Thai woman will be with another man during two weeks not telling anything leaving the man alone in the house because a visit from Denmark has arrived.

-- When a Thai woman claims that she would need 3,000 Baht because she had found a good job in a remote town working as a nurse in a hospital and she had to purchase special clothes for the hospital for 2,000 Baht, then one has to control this matter very well. When the Thai woman does not have the telephone number of the hospital all is an invention and a big lie. And in fact it was like this: After one week this Thai woman was returning knocking at the door claiming "Surprise". And the 3,000 Baht are on her bank account.

Examples of Thai persons without discipline: Thai men

-- When somebody is a foreigners and is pleading Thai police to investigate a case then the bribe for the translator of the police is at least 660 dollars (20,000 Baht) so the criminal translator will move his ass. This happened in the police station at Beach Road in Pattaya in 2012. One can imagine how further bribes will be wanted when a case of a foreigner in Thailand is going on. The 20,000 Baht of the first bribe will not be the only one for sure...

-- When criminal secret police of Thailand is instructed and incited by criminal Swiss secret service to pursue foreigners then the stupid Thai policemen are believing everything and are just enjoying to pursue foreigners for "destroying" their nerves. Thai policemen of criminal Thai secret police cannot be stopped then.

-- When a Thai hotel administrator has to give back a deposit when one has lived in his hotel over 6 months, then it can be that he will give back only 0 Baht of this deposit, this was the case in criminal hotel Maple Mansion in Pattaya at the end of November 2013.

-- When a Thai hotel administrator has to give back a part of the rent because after 6 months one is leaving the hotel at the day number 10 of the payed time, then it can be that the criminal Thai hotel administrator is giving back only 0 Baht,
this was the case in criminal hotel Maple Mansion in Pattaya at the end of November 2013.


Thai="freedom"

In general the word "Thai" means "free" and Thai people just don't want to learn because they feel "free" without anything because they call themselves "free". Also this mental manipulation should be abrogated.

Spying without end in criminal Thailand - they are peeping without end, but problems are not solved

Such a reaction of frustration with peeping foreigners without end is just normal in criminal and perverse Thailand which is dominated by Thai secret police totally thus Thailand can really be called a Nazi state. Spying in Thailand is supported by the many sexual prohibitions of course. Who had no sex is rated "better" because the person is rated "purer" then. Who has much sex is rated as "stupid" and as "damned". This is the moral of the Thais in perverse Thailand...

And the houses in Thailand are just not so safe. There are windows on many sides, there are air cracks everywhere in all directions, there are spies everywhere, and the kinky taxi driver's groups at the next corner are just awaiting the latest rumor who is with whom when how and where. I never saw a more perverse state than this Thailand, and peeping around is not solving any problem. And when there is an action against foreigners then can be a collaboration with all possible secret services. There is just a suspicion invented against a person and then begins a watching action without end. In peeping the Thais are world champions - and in solving problems they are under 0.
เหยียดเชื้อ ชาติกับชาวต่างชาติที่เป็นปฏิกิริยาของแห้วที่จะ หวงห้ามทั้งหมด

มันเป็นเพียงปกติเมื่อรัฐเช่นประเทศไทยมีข้อห้ามทางเพศ จำนวนมากที่จะมีปฏิกิริยาของแห้วโทษชาวต่างชาติที่ปกติ สำหรับทุกอย่าง โดยลักษณะของการทำหน้าที่นี้รัฐบาลไทยผิดปกติคือ "อำนาจเหนือ" ประชากรที่มีข้อห้ามมากมาย แต่ประชากรที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะคิดว่า ประชากรที่มีเพียงการเรียนรู้ว่าชาวต่างชาติมักจะมีความผิดและพวกเขาจะไม่ เคยเรียนรู้การวิเคราะห์และหาผู้กระทำผิดตัวเองที่มัก จะชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่ได้

ในประเทศไทยกลยุทธ์ของการแก้ปัญหาชนะชนะจะถูกกระจายไป แทบจะไม่จนถึงวันนี้เมื่อพุทธศาสนาเป็นความรู้บางอย่าง พอประมาณ แต่เป็นเจียมเนื้อเจียมตัวจะไม่แก้ปัญหา แต่การจัดระเบียบเป็นวิธีการแก้ปัญหา แต่การจัดระเบียบไม่ให้ "ใน" ในประเทศไทยเพราะจะขอวินัยบางอย่างที่นี้และไม่อยากให้คนไทยได้เลย

ตัวอย่างของ ชีวิต โดยไม่ต้อง มีระเบียบวินัย ของ คน ไทย ผู้หญิงไทย

- เมื่อผู้หญิงไทย บอกว่าเธอ จะ กลับไปที่ 19:00 มา แล้วเธอ เป็นเพียงการ มาใน สองสัปดาห์ - แล้ว นี้อยู่ใน อ้อน ประเทศไทย

- เมื่อผู้หญิงไทย บอกว่าเธอ จะต้อง 9,000 บาท ( 300 ดอลลาร์) สำหรับโครงการแล้ว โครงการ นี้ไม่ได้ อยู่ แต่ แล้วเธอ จะอ้างว่า เธอ ได้สูญเสีย9,000 บาท ( 300 ดอลลาร์) ในห้องน้ำ

- เมื่อ หนึ่ง ให้ คำสั่งให้ผู้หญิงไทย จะจ่ายค่าเช่า สำหรับ ห้องพักที่โรงแรม ( 7,000 บาท) ในช่วงเวลา ระหว่างการเดินทางแล้วมันจะ เป็นไปได้ว่า ผู้หญิงไทย นี้ จะระบุ หลังจากกลับว่าเงินที่ ถูก ยืม ไป บุคคลที่สาม และ บุคคลที่สาม นี้ จะไม่ จ่ายคืน เงิน - ตามลำดับ นี้ บุคคลที่สาม ไม่อยู่ อาจจะ ...

- เมื่อผู้หญิง ไท บอกว่าเธอ ได้จัดบ้านหลังเล็ก ๆ ที่จะให้เช่า แล้วหนึ่ง สามารถเช่าบ้าน นี้ ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ต่อเดือน ( 330 ดอลลาร์) และ ค่าใช้จ่าย ของ เงินฝาก 30,000 บาท( 660 ดอลลาร์) แต่แล้วมัน สามารถ เป็นไปได้ว่า ผู้หญิงไทย นี้ จะอยู่กับ ผู้ชายอีกคนหนึ่ง ในระหว่าง สอง สัปดาห์ที่ ไม่ได้บอก อะไร ออกจาก คนคนเดียวในบ้านเพราะ การมาเยือนจาก เดนมาร์กได้มาถึง

- เมื่อผู้หญิงไทย อ้างว่า เธอจะต้อง 3,000 บาท เพราะเธอ ได้พบงานที่ดี ในเมือง ที่ห่างไกล ที่ทำงานเป็น พยาบาล ในโรงพยาบาลและเธอต้อง ซื้อ เสื้อผ้า พิเศษสำหรับ โรงพยาบาล2,000 บาท จากนั้นหนึ่ง มี การควบคุม เรื่อง นี้เป็นอย่างดี เมื่อผู้หญิงไทย ไม่ได้ มีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล ทั้งหมด เป็นสิ่งประดิษฐ์และการโกหก ที่ยิ่งใหญ่ และ ในความเป็นจริง มันเป็น เช่นนี้ หนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่ ผู้หญิงไทย จะ กลับมา เคาะประตู ที่อ้างว่า " Surprise" และ3,000 บาท ที่อยู่ใน บัญชี ธนาคารของเธอ

ตัวอย่างของ คน ไทย โดยไม่ต้อง มีระเบียบวินัย : ชายไทย

- เมื่อใครสักคนที่เป็นชาวต่างชาติและมีการขอร้องให้ตำรวจไทยในการตรวจสอบกรณี สินบนแล้วการแปลของตำรวจเป็นอย่างน้อย 660 ดอลลาร์ (20,000 บาท) ดังนั้นนักแปลทางอาญาจะย้ายตูดของเขา เรื่องนี้เกิดขึ้นในสถานีตำรวจที่ถนนเลียบชายหาดพัทยาในปี 2012 หนึ่งสามารถคิดวิธีสินบนต่อไปจะเป็นที่ต้องการเมื่อกรณีของชาวต่างชาติใน ประเทศไทยที่เกิดขึ้น20,000 บาทของสินบนแรกจะไม่ได้เป็นคนเดียวสำหรับการตรวจสอบ ...

- เมื่อ ตำรวจลับ ทางอาญา ของ ประเทศไทย ได้รับคำสั่ง และ เข้าฝัน โดย หน่วยสืบราชการลับ ทางอาญา สวิส ที่จะไล่ตาม ชาวต่างชาติ แล้ว ตำรวจ ไทยจะ โง่ เชื่อ ทุกอย่าง และเป็นเพียง ความสุขกับการ ที่จะไล่ตาม ชาวต่างชาติ สำหรับ " ทำลาย " เส้นประสาท ของพวกเขา ตำรวจ ไทย ทางอาญา ตำรวจลับ ไทย ไม่สามารถหยุด แล้ว

- เมื่อผู้ดูแล โรงแรมไทย มี ที่จะให้กลับ เงินฝากเมื่อหนึ่ง ได้อาศัยอยู่ใน โรงแรม ของเขาในช่วง 6 เดือนที่ แล้วมันจะ เป็นไปได้ว่า เขาจะ ให้กลับไป เพียง 0 บาท เงินฝาก นี้เป็น กรณี ความผิดทางอาญา ในโรงแรม เมเปิลแมนชั่นใน พัทยา เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2013

- เมื่อผู้ดูแล โรงแรมไทย มีการ ให้กลับไป เป็นส่วนหนึ่งของ ค่าเช่าเพราะหลังจาก 6 เดือนที่ หนึ่งคือการ ออกจากโรงแรมที่ จำนวน วันที่10 เวลา payedแล้วมันจะ เป็นไปได้ว่า ผู้ดูแล โรงแรม ไทยทางอาญา จะให้กลับ เพียง 0 บาท นี้เป็น กรณี ความผิดทางอาญา ในโรงแรม เมเปิลแมนชั่น ในพัทยาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2013

ไทย = ท (เสรีภาพ)

โดยทั่วไปคำว่า "ไทย" หมายถึงคน "ฟรี" และไทยก็ไม่ต้องการที่จะเรียนรู้เพราะพวกเขารู้สึก "ฟรี" โดยไม่ได้อะไรเลยเพราะพวกเขาเรียกตัวเองว่า "ฟรี" นอกจากนี้ยังมีการจัดการทางจิตนี้ควรจะยกเลิก

การสอดแนมโดยไม่มีที่สิ้นสุดในทางอาญาของไทย - พวกเขาจะแอบโดยไม่ต้องสิ้น แต่ปัญหาไม่ได้แก้ไข

ปฏิกิริยาดังกล่าวของความไม่พอใจกับชาวต่างชาติได้โดย ไม่ต้องแอบปลายเป็นเพียงปกติในทางอาญาและผิดปกติประเทศ ไทยซึ่งถูกครอบงำด้วยตำรวจลับไทยโดยสิ้นเชิงทำให้ ประเทศไทยสามารถจริงๆจะเรียกว่ารัฐนาซี การสอดแนมในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนโดยข้อห้ามทางเพศจำนวนมากแน่นอน ที่ไม่มีเพศถูกจัดอันดับ "ดี" เพราะคนที่ได้รับการจัด "บริสุทธิ์" แล้ว ที่มีเพศสัมพันธ์มากเป็นอันดับที่ "โง่" และว่า "ไอ้" นี้เป็นคุณธรรมของคนไทยในประเทศไทยผิดปกติ ...

และบ้านในประเทศไทยเป็นเพียงไม่ปลอดภัยดังนั้น มีหน้าต่างด้านข้างจำนวนมากมีรอยแตกอากาศมีทุกที่ในทุกทิศทางมีสายลับทุกที่ และกลุ่มคนขับแท็กซี่ประหลาดที่มุมถัดไปเป็นเพียงการรอ ข่าวลือล่าสุดที่มีกับคนที่เมื่อและวิธีการที่ ฉันไม่เคยเห็นรัฐอ้อนมากกว่าประเทศไทยนี้และแอบไปรอบ ๆ ไม่ได้รับการแก้ปัญหาใด ๆ และเมื่อมีการดำเนินการกับชาวต่างชาติแล้วจะมีความร่วมมือกับผู้ให้บริการ ที่เป็นความลับไปได้ทั้งหมด มีเพียงความสงสัยคิดค้นกับบุคคลและจากนั้นก็เริ่มดำเนินการรับชมโดยไม่มีที่ สิ้นสุด ในแอบคนไทยเป็นแชมป์โลก - และในการแก้ปัญหาที่พวกเขาอยู่ภายใต้การ 0


Giant problems in Thailand never being solved

Bangkok is sinking - and will drown

Criminal secret police in Thailand is achieving since decades that the whole state will go down because Bangkok is sinking 6 cm every year and there are no measures against it. There is SIMPLY NOTHING DONE against it. In 2020 Bangkok will be on 0 meter over sea level officially and then Praya River will "take" the town of Bangkok step by step with every tide back and forth. Industries in Bangkok and the population are drafting too much groundwater from underground and whole districts of Bangkok are under 0 meters today already (in 2013).

But criminal secret police in Thailand is not doing anything and lets the people in the trap. Nobody is calling for an alarm, and when a writer is saying something this is reported in Thai TV but they are not doing anything about it. 9 million people and the industries have to shift on a safe ground so a little Bangkok can remain. Is anybody doing anything? NO, nobody id doing anything. They are simply awaiting the time when millions have to take their flight from filled Bangkok looking for a new domicile in the monsoon rains.

Problems in Thailand are generally NOT for being solved

The mentality of the Thais in general is a mentality not solving problems but living with the problems. And when somebody should solve a problem than the children should solve the problems for the adults and children are sold to children brothels for "working" there bringing profits for the family. This is the way of life in perverse Thailand.

Bangkok will doom - many know this since decades - and nothing is done about it. Thai government is awaiting Buddha until Buddha is solving the problems of Thailand. But Buddha has died since a long time already and his books are hardly respected - instead of this there is peeping, spying, calumny, minimizing of problems, there is Thai boxing, and there is killing in the country. All this is just normal in perverse Thailand.

During the rainy season 1/3 of Thailand is flooded - for saving Bangkok without floods - 50 to 80 deads by floods every year

The mentality of "readiness to make sacrifices" in Thailand is provoking the strategy of the Thai government that they mean that the solution of the monsoon problem would be to flood the countryside for months in an artificial way for keeping Bangkok free of floods. A more inhuman and discriminating policy is not possible. People in the countryside in eastern Thailand partly have to suffer floods during several months in town and in rural areas - only for saving Bangkok from floods.

Other solutions of problems are not developed in Thailand. The government is hindering intelligent solutions but is requesting all years again and again the "readiness to make sacrifices" in the Thai population. Additional levees, dikes, channels, arms of rivers for discharge or water tunnels or mobile protection walls against floods for towns are unknown in this country until today. Maybe there are some sandbags but these are protecting only some house doors and nothing more. There is no technical emergency service in Thailand, and everybody has to protect "his" house alone - and when this is a wooden house with many clefts then only remains the flight to the upper floor or the evacuation. Every year 50 to 80 Thais are killed by the floods in the flooded areas. For the Thai government this is the normal "readiness to make sacrifices" of the population. More perverse a state cannot be ruled...

Above all Bangkok will not only be taken by monsoons, but also by the rising sea level and the penetrating salty groundwater. There will be an end soon in Bangkok but the government is not speaking about the real truth...

Broken streets - destroyed harvests - crocodiles and radioactive typhoons

Floods in Thailand are provoking not only broken streets and destroyed harvested, but sometimes also crocodiles are getting their freedom coming from secret and not controlled crocodile farms. This is just normal - in perverse Thailand.

And since the atomic plant in Fukushima was blasting in 2011 the whole Pacific is radiating and also the typhoons will radiate bringing radioactivity also to Vietnam, to Laos, and to Thailand, always more radioactive. Instead of being more active sexually and permitting and developing sexual freedom like in Europe Thailand is charged with heavy negative propaganda against sexuality without end, but is always more radioactive.

Doom for Thailand is coming for sure - it's a predestination - Thai government and Thai secret police let drown Bangkok

Well, the word of "Thai" just means "free" and is hindering any mental development with the Thais. And thus the doom is principally predestinated. Only then when Thailand and the town of Bangkok will be reduced, then the Thais will feel that they deceived oneself when they are going on thinking that they would be the privileged of the whole world being called as "free". But the Thai government is just governing into the other direction and lets construct a huge tube system under the drowning town of Bangkok. Thais will live like fishes in an aquarium at the end. The eternal Mickey Mouses will be fishes...


The government of Thailand is mentally retarded and lets go Thailand down. Criminal Thai secret police lets drown Bangkok and is destroying Thailand and is blind and is incurable. And the young generation is kept in alcohol and party not changing the country - but mafia is governing - also mentally retarded and letting go Thailand also down.

This Thai government is spending millions of Bahts for spying the population sexually - because the government is not managing their sex problems they have - for nothing, and the Bangkok is sinking 6 cm every year. All this money for spying people is robbed from the poor.

Crazy, perverse and criminal Thailand has to go - because Thais don't want to save themselves. - They can have any help of the world, but they don't want.ปัญหายักษ์ ในประเทศไทยไม่เคยได้รับการแก้ไข

กรุงเทพฯจะจม - และจะจมน้ำ

ตำรวจลับทางอาญาในประเทศไทยประสบความสำเร็จในทศวรรษที่ ผ่านมานับตั้งแต่ที่ทั้งรัฐจะลงไปเพราะกรุงเทพฯจะจม 6 ซม. ทุกปีและมีมาตรการป้องกันมันไม่มี มีเพียงไม่มีอะไรทำกับมันเป็น ในปี 2020 กรุงเทพฯจะเป็น 0 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอย่างเป็นทางการแล้วพระยาแม่น้ำจะ "เอา" เมืองของกรุงเทพฯขั้นตอนโดยขั้นตอนที่มีทุกน้ำไปมา อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและประชากรที่มีการร่างน้ำใต้ดินมากเกินไปจาก หัวเมืองใต้ดินและทั้งหมดของกรุงเทพฯอยู่ภายใต้ 0 เมตรวันนี้อยู่แล้ว (ปี 2013)

แต่ตำรวจลับทางอาญาในประเทศไทยไม่ได้ทำอะไรและช่วยให้ คนที่อยู่ในกับดัก ไม่มีใครเรียกร้องสำหรับการแจ้งเตือนและเมื่อนักเขียนจะพูดบางสิ่งบางอย่าง นี้จะมีการรายงานในทีวีไทย แต่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับมัน 9 ล้านคนและอุตสาหกรรมที่ต้องเปลี่ยนในพื้นดินที่ปลอดภัยเพื่อให้น้อยกรุงเทพฯ จะยังคงอยู่ เป็นใครทำอะไร? ไม่ไม่มีใครทำอะไรรหัส พวกเขาจะเป็นเพียงการรอเวลาที่นับล้านต้องใช้เวลาเที่ยวบินของพวกเขาจากเต็ม กรุงเทพฯมองหาภูมิลำเนาใหม่ในฤดูฝนมรสุม

ปัญหาในประเทศไทยโดยทั่วไปจะไม่ได้สำหรับการแก้ไข

ความคิดของคนไทยโดยทั่วไปเป็นความคิดไม่ได้แก้ปัญหา แต่การใช้ชีวิตที่มีปัญหา และเมื่อใครสักคนที่จะแก้ปัญหามากกว่าเด็กควรแก้ปัญหาสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ที่จะขายให้กับเด็กซ่องสำหรับ "ทำงาน" มีผลกำไรนำสำหรับครอบครัว นี่คือวิถีชีวิตในประเทศไทยวิปลาส

กรุงเทพฯจะลงโทษ - หลายรู้นี้มาตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา - และไม่มีอะไรจะทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ รัฐบาลไทยกำลังรอจนพระพุทธรูปพระพุทธรูปการแก้ปัญหาของประเทศไทย แต่พระพุทธรูปได้ตายตั้งแต่เวลานานแล้วและหนังสือของ เขาได้รับการยอมรับแทบจะไม่ - แทนนี้มีการแอบสืบใส่ร้ายลดปัญหามีมวยไทยและมีการฆ่าในประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงปกติวิปลาสในประเทศไทย

ในช่วงฤดู​​ฝน 1/3 ของประเทศไทยถูกน้ำท่วม - สำหรับการบันทึกโดยไม่ต้องน้ำท่วมกรุงเทพฯ - 50-80 ตายจากน้ำท่วมทุกปี

ความคิดของ "ความพร้อมที่จะเสียสละ" ในประเทศไทยมีการกระตุ้นกลยุทธ์ของรัฐบาลไทยที่พวกเขาหมายถึงว่าการแก้ปัญหา ของปัญหามรสุมจะมีน้ำท่วมในชนบทเป็นเวลาหลายเดือนในทาง ที่เทียมสำหรับการรักษากรุงเทพฯฟรีจากภาวะน้ำท่วม นโยบายเพิ่มเติมมนุษย์และจำแนกเป็นไปไม่ได้ คนที่อยู่ในชนบทในภาคตะวันออกของประเทศไทยบางส่วนต้องประสบน้ำท่วมเป็นเวลา หลายเดือนในระหว่างที่อยู่ในเมืองและในชนบท - เพียงสำหรับการบันทึกจากน้ำท่วมกรุงเทพฯ

การแก้ปัญหาอื่น ๆ ของปัญหาไม่ได้รับการพัฒนาในประเทศไทย รัฐบาลจะขัดขวางการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาด แต่ขอทุกปีอีกครั้งและอีกครั้ง "พร้อมที่จะเสียสละ" ในประชากรไทย เขื่อนเพิ่มเติมคูช่องทางในอ้อมแขนของแม่น้ำเพื่อระบายน้ำหรืออุโมงค์หรือ ผนังป้องกันน้ำท่วมกับมือถือของเมืองเป็นที่รู้จักใน ประเทศนี้จนถึงวันนี้ อาจจะมีถุงทรายบางส่วน แต่เหล่านี้จะปกป้องเพียงบางส่วนประตูบ้านและไม่มีอะไรเพิ่มเติม ไม่มีบริการฉุกเฉินทางเทคนิคในประเทศไทยและทุกคนมีการ ปกป้องบ้าน "ของเขา" คนเดียว - และเมื่อนี้เป็นบ้านไม้ที่มีซอกจำนวนมากแล้วยังคงอยู่เพียงเที่ยวบินไปยัง ชั้นบนหรือการอพยพ ทุกปี 50-80 คนไทยถูกฆ่าตายจากน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วม สำหรับรัฐบาลไทยนี้คือ "ความพร้อมที่จะเสียสละ" ปกติของประชากร อ้อนรัฐมากขึ้นไม่สามารถวินิจฉัย ...

ไปทั้งหมดไม่เพียง แต่จะต้องดำเนินการโดยมรสุม แต่ยังตามระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นและน้ำใต้ดินเค็มเจาะ จะมีจุดสิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้ในกรุงเทพฯ แต่รัฐบาลไม่ได้พูดเกี่ยวกับความจริงที่แท้จริง ...

ถนนหัก - เก็บเกี่ยวทำลาย - จระเข้และพายุไต้ฝุ่นกัมมันตรังสี

น้ำท่วมในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นไม่เพียง แต่ถนนหักและถูกทำลายเก็บเกี่ยว แต่บางครั้งยังจระเข้จะได้รับอิสรภาพของพวกเขามาจากความลับและไม่ได้ควบคุม ฟาร์มจระเข้ นี่เป็นเพียงปกติ - วิปลาสในประเทศไทย

และตั้งแต่โรงงานนิวเคลียร์ใน Fukushima ถูกระเบิดในปี 2011 ทั้งแปซิฟิกแผ่และพายุไต้ฝุ่นจะแผ่กัมมันตภาพรังสียังนำไปเวียดนาม, ลาวและไทยเสมอกัมมันตรังสีมากขึ้น แทนที่จะเป็นเพศที่ใช้งานมากขึ้นและอนุญาตและการพัฒนาเสรีภาพทางเพศเช่นใน ยุโรปประเทศไทยถูกกล่าวหาว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อเชิงลบ หนักกับเรื่องเพศโดยไม่ต้องสิ้น แต่เสมอกัมมันตรังสีมากขึ้น

กรรมของประเทศไทยที่จะมาแน่นอน - เป็นชะตากรรม - รัฐบาลไทยและตำรวจลับไทยให้จมน้ำกรุงเทพฯ

ดีคำพูดของ "ไทย" หมายถึง "ฟรี" และมีการขัดขวางการพัฒนาจิตใด ๆ กับคนไทย และการลงโทษที่ทรงดำริไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เท่านั้นจากนั้นเมื่อประเทศไทยและเมืองของกรุงเทพฯจะลดลงแล้วคนไทยจะรู้สึก ว่าพวกเขาหลอกตัวเองเมื่อพวกเขาจะไปคิดว่าพวกเขาจะได้ รับการยกเว้นของโลกทั้งโลกถูกเรียกว่าเป็น "ฟรี" แต่รัฐบาลไทยเป็นเพียงการปกครองในทิศทางอื่น ๆ และช่วยให้สร้างระบบท่อขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้เมืองที่จมน้ำของกรุงเทพฯ คนไทยจะได้ใช้ชีวิตเหมือนปลาในตู้ปลาที่สิ้นสุด นิรันดร์มิกกี้ Mouses จะเป็นปลา ...

รัฐบาลไทยเป็นปัญญาอ่อนและช่วยให้ประเทศไทยลงไป ทางอาญาตำรวจลับไทยให้จมน้ำกรุงเทพฯและกำลังทำลายประเทศไทยและเป็นคนตาบอด และเป็นที่รักษาไม่หาย และคนรุ่นใหม่จะถูกเก็บไว้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุคคลที่ไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงประเทศ - แต่เป็นมาเฟียปกครอง - ยังปัญญาอ่อนและให้ไปประเทศไทยยังลง

รัฐบาลไทยครั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ายนับล้านบาทในการสอดแนม ทางเพศประชากร - เพราะรัฐบาลไม่ได้จัดการปัญหาทางเพศของพวกเขามี - ไม่มีอะไรและกรุงเทพฯจะจม 6 ซม. ทุกปี เงินทั้งหมดนี้สำหรับคนสอดแนมถูกปล้นจากคนยากจน

บ้าวิปลาสและทางอาญาของไทยได้ไป - เพราะคนไทยไม่ต้องการที่จะบันทึกตัวเอง - พวกเขาสามารถมีความช่วยเหลือจากที่ใดในโลก - แต่พวกเขาไม่ต้องการ
^