Kontakt / contact     v     zurück /
           retour / indietro / atrás / back

โรงแรมในพัทยา - hotels in Pattaya

Michael Palomino (ตั้งแต่ 2013)

ส่วนหนึ่งมัน:

FacebookCriminal hotel Maple Mansion in Pattaya 3d Road soi 11 number 347 -

โรงแรมเมเปิลแมนชั่นพิจารณาความอาญาในพัทยา 3d ถนนบ้านเลขที่ 11 ถนน 347

December 2, 2013

COMPENSATION AND GIVING BACK THE DEPOSIT REJECTED
 
Hello,
 
today at 12:30 pm you as a criminal hotel family rejected to give back any money of the remaining fee of 6,000 Baht for the hotel room I have left (1 month for 11,000 Baht - I left after 10 days of the paid month) - and you also rejected to give back anything from any deposit whereas there is no damage in the hotel room I had in your hotel (number 47).

Fact is that your hotel Maple Mansion in Pattaya Klang on 3d Road soi 11 is one of the most criminal ones and

fact is that your hotel staff is involving into personal relations of the clients even destroying the relations also when there is only a simple friendship or an important healing relation.

Additionally I can show you proofs that other hotel owners in Pattaya gave me at least the deposit back.
 
SYSTEMATIC CRIMINALITY AGAINST CLIENTS IN YOUR HOTEL
There could heard also other clients having difficulties with your hotel family, and in the little rooms you leave the people even without ventilator and without any little fridge. How criminal do you want to be? You are really the most criminal hotel of whole Pattaya.

When there is such a criminality against clients as it was against me - and when there is more than half a month left after the removal from the hotel then it's normal to pay the half of the fee back and to pay the deposit back - above all when you have such a high price of 11,000 Baht per month during the low season - it would be normal to give 6,000 Baht back and to give the deposit back.

Your criminal hotel family and criminal hotel staff of Hotel Maple Mansion on 3d Road soi 11 number 347 are violating any law and any normal common sense. - To the contrary to your criminal behavior I healed many Thais with simple methods with chlorophyll, with ice, with only watching, with Aloe Vera or with other creams or with blood group nutrition etc. - which the criminal members of criminal Swiss or English secret service in the hotel do not know of course because they are always very old bones and they are only watching TV and there is only pharma propaganda in the TV and they don't know what is natural medicine and they even don't want to know about.
 
YOUR CRIMINAL HOTEL WILL GET THE PUNISHMENT
Your criminality against my person not giving back 6,000 Baht from the fee and not giving back 0 Baht from the deposit will slash back to your hotel. You are so mentally retarded and mentally ill thus your hotel has to drown like Bangkok is drowning from 2020 on when it's on 0 meters over sea level.
 
THIS HOTEL AND THIS HOTEL FAMILY HAS NO CHANCE
A family only playing computer games and watching videos and stealing the money from the clients as the staff in Maple Mansion in Pattaya Klang at 3d road soi 11 number 347 has really hardly any chance to survive. They will go down. Your criminal hotel Maple Mansion will go down and it will be good when this criminal hotel Maple Mansion will not exist any more because just the prices are much too high for this service which is given there which is not a service but is only an intrigue and nothing else - also with other clients laughing at them or cheating them.

THREATS AND VIOLENCE IN YOUR CRIMINAL HOTEL
Your threats of yesterday to sell my motor bike or your threats of violence against me when I said the truth about your bad behavior are unacceptable. Your clear terrorism in your hotel against my person with shit in your head is inacceptable. Because I healed many persons - and you only were with a clear black and destructive energy. But there are many criminal persons in Thailand as youi are only with envy and not ready to learn anything but computer games and watching videos. Thus some Thais remain really very stupid and they will drown all with sinking Bangkok. Crocodiles will eat the stupids human beings ant there are many of them in this criminal Thailand steered by criminal secret police.

THEY HAVE SO MUCH MONEY BUT NOTHING BUT SHIT IN THE HEAD
The decisive criminal in your hotel Maple Mansion in 3d Road 11th street number 347 was calling himself a "policeman" - playing only computer games and watching videos. I never saw such a stupid criminal policeman in my life. In this head is really only shit, a head of shit - I never have seen before such a head of shit. But everybody is an example - when not a positive one - then a negative one. Your criminal hotel Maple Mansion in Pattaya will drown.
 
Michael Palomino
Logic analytic historiography since 1992


2 ธันวาคม 2013

ค่าตอบแทนและเงินฝากให้กลับ ปฏิเสธ


สวัสดี

ใน วันนี้ที่ 12:30 คุณเป็นครอบครัวโรงแรมอาญาปฏิเสธที่จะให้กลับเงินของค่าธรรมเนียมที่เหลือ 6,000 บาทสำหรับห้องพักโรงแรมที่ผมได้ออกจาก (1 เดือน 11,000 บาท - ฉันเหลือหลังจาก 10 วันของเดือนที่จ่ายเงิน) ใด ๆ - และคุณยังปฏิเสธที่จะให้กลับอะไรจากการฝากเงินใด ๆ ในขณะที่มีความเสียหายในห้องพักที่โรงแรมที่ผมมีในโรงแรมของคุณ (หมายเลข 47)

ความจริงก็คือว่าโรงแรมของคุณเมเปิลแมนชั่นในพัทยากลาง บน ถนน 3d ซอย 11 เป็นหนึ่งในคนที่ทำผิดกฎหมายมากที่สุดและ

ความ เป็นจริงคือการที่พนักงานของโรงแรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาในความ สัมพันธ์ส่วนตัวของลูกค้าได้ทำลายความสัมพันธ์ได้เช่น กัน เมื่อมีเพียง มิตรภาพง่ายหรือความสัมพันธ์การรักษาที่สำคัญ

นอกจากนี้ฉันสามารถแสดงให้คุณพิสูจน์ว่าเจ้าของโรงแรม อื่น ๆ ในพัทยาให้ผมอย่างน้อยเงินฝากกลับ

ความผิดทางอาญาเป็นระบบต่อต้านลูกค้าในโรงแรมของคุณ
อาจ ได้ยินยังลูกค้าอื่น ๆ ที่มีความยากลำบากกับครอบครัวที่โรงแรมของคุณและในห้องพักเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณปล่อยให้คนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่มีตู้เย็นเล็ก ๆ น้อย ๆ วิธีทางอาญาที่คุณต้องการที่จะ? คุณจริงๆโรงแรมทางอาญาส่วนใหญ่ของทั้งพัทยา

เมื่อ มีเช่นความผิดทางอาญากับลูกค้าเหมือนเดิมกับฉัน - และเมื่อมีมากขึ้นกว่าครึ่งเดือนที่เหลือหลังจากที่ออก จากโรงแรมแล้วมันเป็น เรื่องปกติท​​ี่จะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายไปจ่ายเงินมัดจำหลัง - ข้างต้นทั้งหมด เมื่อ คุณมีโอกาสได้ราคาสูง 11,000 บาทต่อเดือนในช่วงฤดู​​ต่ำ - มันจะเป็นเรื่องปกติท​​ี่จะให้กลับ 6,000 บาทและเพื่อให้การฝากเงินกลับ

ครอบ ครัวที่โรงแรมของคุณทางอาญาและทางอาญาพนักงานโรงแรมของโรงแรมเมเปิลแมนชั่น บนถนน 3d ซอย 11 จำนวน 347 มีการละเมิดกฎหมายใด ๆ และสามัญสำนึกปกติใด ๆ - เพื่อให้ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมที่ผิดของคุณที่ผมหายคนไทยหลายคนด้วยวิธีการ ง่ายด้วยคลอโรฟิลกับน้ำแข็งที่มีเพียงเฝ้าดูกับว่านหาง จระเข้หรือกับครีม อื่น ๆ หรือกับกลุ่มเลือดโภชนาการ ฯลฯ - ซึ่งสมาชิกในทางอาญาของความผิดทางอาญาที่เป็นความลับของสวิสหรือภาษาอังกฤษ ให้ บริการในโรงแรมไม่ทราบแน่นอนเพราะพวกเขามักจะกระดูกเก่ามากและพวกเขาเป็น เพียงการดูทีวีและมีเพียงการโฆษณาชวนเชื่อยาในทีวีและ พวก เขาไม่ทราบว่าเป็น ยาธรรมชาติและพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะรู้ว่า เกี่ยวกับ

โรงแรมอาญาคุณจะได้รับการลงโทษ
ความผิดทางอาญาของคุณต่อบุคคลของฉันไม่ให้กลับ 6,000 บาทจากค่าใช้จ่ายและไม่ให้บัค 0 บาทจากเงินฝากจะเฉือนกลับไปที่โรงแรมของคุณ คุณจึงเป็นที่ปัญญาอ่อนและป่วยเป็นโรคจิตจึงมีโรงแรมของคุณจะจมน้ำเช่น กรุงเทพฯจมน้ำจาก 2020 เมื่อมันอยู่ใน 0 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

โรงแรมนี้และครอบครัวโรงแรมนี้ไม่มีโอกาส
ครอบ ครัวเพียงการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และการดูวิดีโอและขโมยเงินจากลูกค้าที่เป็น พนักงานในเมเปิลแมนชั่นในพัทยากลางถนน 3d ซอย 11 จำนวน 347 มีโอกาสที่จะอยู่รอดได้จริงๆแทบจะไม่ใด พวกเขาจะลงไป โรง แรมเมเปิลแมนชั่นทางอาญาของคุณจะลงไปและมันจะเป็นที่ดีเมื่อทางอาญาโรงแรม นี้เมเปิลแมนชั่นจะไม่อยู่อีกต่อไปเพราะเพียงแค่ราคา ที่ สูงมากเกินไปสำหรับ การให้บริการที่จะได้รับมีนี้ที่ไม่ได้ให้บริการ แต่เป็นเพียงการวางแผนและ ไม่มีอะไรอื่น - ยังมีลูกค้าอื่น ๆ หัวเราะที่พวกเขาหรือพวกเขาโกง

ภัยคุกคาม และ ความรุนแรง ในโรงแรม อาญา ของคุณ
ภัยคุกคาม ของ เมื่อวานนี้ ที่จะขาย จักรยาน มอเตอร์ ของฉัน หรือภัยคุกคาม ของการ ใช้ความรุนแรงกับ ฉันเมื่อฉัน บอก ความจริงเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่ไม่ดี ของคุณที่ยอมรับไม่ได้ การก่อการร้าย ที่ชัดเจน ของคุณใน โรงแรม ของคุณกับ คนที่มี อึ ในหัวของคุณ เป็น ของฉัน inacceptable เพราะผม หาย หลายคน - และคุณจะ อยู่กับพลังงาน สีดำและ ทำลาย ล้าง แต่มี บุคคล ทางอาญา จำนวนมากใน ประเทศไทยในฐานะ youi เป็นเพียง ด้วยความอิจฉา และ ไม่พร้อมที่จะ เรียนรู้อะไร แต่ เกมคอมพิวเตอร์ และ ดูวิดีโอ ดังนั้น คนไทย บางส่วน ยังคง โง่มาก จริงๆ และพวกเขาจะ จมน้ำ ทั้งหมดที่มี การจม กรุงเทพฯ จระเข้ จะกินstupids มนุษย์ มด มี มากของพวกเขา ในครั้งนี้ ทางอาญา ของไทย นำ โดย ตำรวจลับ ทางอาญา

พวกเขามีเงิน มาก แต่ไม่มีอะไร แต่ อึ ในหัว
ทางอาญา เด็ดขาด ในโรงแรมของคุณ เมเปิลแมนชั่น ใน 3d จำนวน ถนน ที่ 11 ถนน 347 ได้รับการ เรียกตัวเองว่า" ตำรวจ " - เล่น เพียง เกมคอมพิวเตอร์ และ การดูวิดีโอ ฉันไม่เคยเห็น ดังกล่าวเป็น ความผิดทางอาญา ตำรวจ โง่ ในชีวิตของฉัน ในหัว นี้เป็น อึ จริงๆเท่านั้น หัวของ อึ- ฉันไม่เคย ได้เห็นมาก่อน เช่น หัว ของ อึ แต่ ทุกคน เป็นตัวอย่าง- เมื่อไม่ได้บวก หนึ่ง - แล้วหนึ่งใน เชิงลบ โรงแรม เมเปิลแมนชั่น ในพัทยา ทางอาญา ของคุณจะ จมน้ำMichael Palomino
ตรรกะการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1992

=========

December 3/4, 2013 / 3/4 ธันวาคม 2013

The blind Thai policeman in the hotel Maple Mansion


Such a mentally retarded policeman like you in the hotel Maple Mansion I have never seen before.

You only play computer games, you watch movies all the time, and you reject the compensation for a long time visitor when I go after 10 days and when there are 20 days left.

I healed lots of Thai people and you are even rejecting to give the deposit back.

In your brain must be only beer and straw and shit - nothing else. You cannot think, you cannot learn, you cannot see.

Instead of learning healing with the healing person the mentally ill policeman and Thai secret police were fighting the healing person with bad sexual rumors blaming a normal word as illegal. This bad behavior of you as a policeman and of criminal Thai secret police is the proof that you and Thai secret police are absolutely crazy, envious and mentally ill and mentally retarded.

I never saw such a blind policeman like in this hotel Maple Mansion. You should go to an asylum for the blind. A guide dog is not enough for such a blind shit like you are.
Thai police = most stupid police in the world.

I know that criminal Swiss mafia is instructing you. Criminal Swiss mafia coming from the criminal Swiss government and from criminal police groups in criminal Zurich with it's criminal bank secret are the same peepers and they have the same destroying character. They don't let drown only Bangkok, but they let drown the whole world in poverty with their bank secret strategy for the rich. But you in the hotel Maple Mansion are the person stealing me 6,000 Baht and a deposit!

An asylum for the blind is the right place for you - with your bride who was only screaming walk walk walk and samkan samkan samkan. She is mentally ill and does not know what is important in life and what is good sex in life. She is also blind, but she is not so blind as you are, because you - Mr. Thai policeman - you are also aggressive.

And it seems that your Thai boss police commander from Thai secret police is even more blind as you are - and should also go to the asylum for the blinds.

Michael Palomino
Logic analytic historiography since 1992


ตำรวจ ไทย คนตาบอด ในโรงแรม เมเปิลแมนชั่น

เช่นตำรวจ ปัญญาอ่อน เหมือนคุณ อยู่ใน โรงแรม เมเปิลแมนชั่น ฉันไม่เคย เห็นมาก่อน

คุณจะ เล่น เกมคอมพิวเตอร์ คุณดูหนัง ตลอดเวลา และคุณ ปฏิเสธ ค่าชดเชยสำหรับผู้เข้าชม เวลานาน เมื่อฉันไป หลังจาก 10 วันและ เมื่อมี 20 วันที่เหลือ อยู่

ฉัน หาย จำนวนมาก ของคนไทย และคุณ จะได้ ปฏิเสธ ที่จะให้ เงินฝากกลับ

ในสมอง ของคุณจะต้อง ดื่มเบียร์ เท่านั้นและ ฟาง และอึ - ไม่มีอะไรอื่น คุณไม่สามารถ คิดว่าคุณ ไม่สามารถเรียนรู้ คุณ ไม่สามารถมองเห็น

แทน ของการเรียนรู้ การรักษา กับคนที่ รักษาตำรวจ ป่วยเป็นโรคจิต และ ตำรวจลับ ไทย กำลังต่อสู้ ผู้ รักษา กับ ข่าวลือ ทางเพศ ที่ไม่ดี โทษคำ ปกติ ที่ผิดกฎหมาย นี้ พฤติกรรมที่ไม่ดี ของ คุณ เป็นตำรวจและ ทางอาญา ตำรวจลับ ไทย เป็นหลักฐาน ว่าคุณและ ตำรวจลับ ไทย เป็นอย่าง บ้า อิจฉา และ ป่วยเป็นโรคจิต และ ปัญญาอ่อน

ฉันไม่เคยเห็น ดังกล่าวเป็น ตำรวจ คนตาบอด เหมือนใน โรงแรมนี้ เมเปิลแมนชั่น คุณควรไปที่ โรงพยาบาลสำหรับคนตาบอด สุนัขนำทาง ไม่เพียงพอสำหรับ การดังกล่าวเป็น อึ ตาบอด เหมือนที่คุณ เป็น ตำรวจ ไทย = ตำรวจ โง่ที่สุด ในโลก

ฉันรู้ว่า มาเฟีย ชาวสวิส ทางอาญา จะถูก สอนให้ คุณ มาเฟีย ชาวสวิส ทางอาญา ที่มาจาก รัฐบาล สวิสทางอาญาและ จากกลุ่ม ตำรวจ ทางอาญา ใน ความผิดทางอาญา ในซูริกที่ เป็นความลับ ของธนาคาร ทางอาญา เป็น peepers เดียวกัน และพวกเขามี ตัวละครที่ ทำลาย เดียวกัน พวกเขา จะไม่ปล่อยให้ จมน้ำ เพียง กรุงเทพฯ แต่พวกเขา ปล่อยให้ จมน้ำ ทั่วโลกใน ความยากจน ด้วย กลยุทธ์ ลับของพวกเขา ธนาคาร สำหรับคนรวย แต่คุณ ในโรงแรม เมเปิลแมนชั่น เป็นคน ขโมย ฉัน 6,000 บาทและ เงินฝาก!

ที่หลบภัย สำหรับคนตาบอดเป็น สถานที่ที่เหมาะสม สำหรับคุณ - ด้วย เจ้าสาว ที่ เป็นเพียง เสียงกรีดร้อง " เดิน เดิน เดิน " และ " สำคัญ สำคัญ สำคัญ "

เธอเป็นคนที่ จิตใจดี และไม่ได้ รู้ว่าสิ่งที่ เป็นสิ่งสำคัญ ในชีวิต และสิ่งที่เป็น เพศสัมพันธ์ ที่ดีในชีวิต เธอยังเป็น คนตาบอด แต่เธอ จะไม่ให้ คนตาบอด เป็นคุณ เพราะคุณ - นาย ตำรวจ ไทย - คุณยัง ก้าวร้าว

และดูเหมือนว่า ผู้บัญชาการ ตำรวจ ของ ไทย เจ้านาย จาก ตำรวจลับ ไทย มากยิ่งขึ้น ตามที่คุณ ตาบอด - และ ยัง ควรไป โรงพยาบาลสำหรับผ้าม่าน

Michael Palomino
ตรรกะการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1992^